Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АрхитектураБиологияГеографияДругоеИностранные языки
ИнформатикаИсторияКультураЛитератураМатематика
МедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогика
ПолитикаПравоПрограммированиеПсихологияРелигия
СоциологияСпортСтроительствоФизикаФилософия
ФинансыХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника

Кількість забруднюючих речовин, що викидаються в повітря автотранспортом в результаті спалювання паливаЧитайте также:
  1. Аналіз фінансових результатів від операційної діяльності ________________________ , 2010-2012 рр.
  2. Висновок результатів та їх аналіз
  3. Вплив забруднюючих речовин на рослинний покрив
  4. Впровадження результатів досліджень
  5. Джерела і наслідки забруднення атмосферного повітря
  6. Дроселювання повітря на вході і виході
  7. Журнал спостережень і обробки результатів випробування
Забруднюючі речовини Викиди забруднюючих речовин карбюраторними двигунами Викиди забруднюючих речовин дизельними двигунами
CO 0,6т 0,1т
Вуглеводи 0,1т 0,03т
NO 0,04т 0,04т
Сажа 0,58кг 15,5кг
SO 2кг 0,2т
Свинець 0,3т -

 

Таблиця 2

Результати розрахунків викидів автотранспорту

Вид двигунів СО Вуглеводи NO2 Сажа SO Свинець
Карбюраторні двигуни            
Дизельні двигуни            
Всього            

 

4. Результати розрахунків зводимо в таблицю 3.

5.Висновки.

 

Контрольні питання

1. З якою метою проводять інвентаризацію джерел забруднення
атмосфери?

2. Коли була затверджена Інструкція про проведення інвентаризації. її положення.

3. Що дозволяють визначити результати інвентаризації?

Таблиця 3

  № з/ п     Забруднюю-ча речовина Маса викиду, т/рік Всьо-го вики-дів, т/рік     Процент від загального викиду
    При основних технологі-чних процесах При роботі коте-льні Автотранспо-ртом При основних технологі-чних процесах При роботі котельні Автотранс-портом
  Завислі речовини              
2. Формальдегід              
3. Ацетон              
4. Толуол              
5. Етанол              
6. Оксид вуглецю              
7. Двооксид азоту              
8. оксид арки              
9, Свинець     -        

 


Дата добавления: 2015-07-11; просмотров: 64 | Нарушение авторских прав


mybiblioteka.su - 2015-2024 год. (0.007 сек.)