Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АрхитектураБиологияГеографияДругоеИностранные языки
ИнформатикаИсторияКультураЛитератураМатематика
МедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогика
ПолитикаПравоПрограммированиеПсихологияРелигия
СоциологияСпортСтроительствоФизикаФилософия
ФинансыХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника

Перелік речовин, що підлягають контролюЧитайте также:
  1. IV. Загальна схема поточного і підсумкового контролю та оцінювання знань студентів
  2. VIII. ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО ІСПИТУ
  3. VІІІ. ПЕРЕЛІК питань для підготовки до ЗАЛІКУ
  4. VІІІ. ПЕРЕЛІК питань для підготовки до ІСПИТУ
  5. Валютна політика як основа валютного регулювання і контролю
  6. ВАЛЮТНА ПОЛІТИКА ЯК ОСНОВА ВАЛЮТНОГО РЕГУЛЮВАННЯ І КОНТРОЛЮ
  7. ВАЛЮТНА ПОЛІТИКА ЯК ОСНОВА ВАЛЮТНОГО РЕГУЛЮВАННЯ І КОНТРОЛЮ В УКРАЇНІ
Пост спостереження Кількість постів Речовини, що контролюються
За обов’язковою програмою Ті, що перевищують ГДК
       
       
       

Вихідні дані

Населений пункт: м.Рівне

Басейн р.Устя (чисельність населення басейну р.Устя Nбас

= 271,3 тис.чол.)

Підприємство: Рівненська кондитерська фабрика

Вихідні дані

Таблиця 3

№ з/п Назва забруднюючої речовини Висота джерела викиду Н, M ГДК, мг/м3 Концентрації забруднюючих речовин, мг/м3  
а   в
1. Оксиди азоту       0,085 1,085
2. Етанол     10,5 3,0 0.02
3. Оксид вуглецю     16,5 3,0 0,03
4. Пил крохмалю   15,5   0,1 0,006
5. Пил цукру     20,5 0,1 0,2
б. Амілацетат 8,5   6,5 0,01 0,002
7. Сірчистий ангідрид 11,5     0,5 0,001
8. Пил деревини   5,5 9,5 0,1 0,24
9. Пил абразивний та металевий   6,5   0,4 0,67
10. Зварювальний аерозоль   7,5 18,5 0,15 0,034
11. Сполуки марганцю       0,001 0,002

 

Концентрація оксиду азоту формується на відстані 100 метрів, пилу цукру - 250 метрів, пилу деревини - 200 метрів, сполуки марганцю 400 метрів, пилу абразивного і металевого -350 метрів від джерела забруднення.

Контрольні питання:

1. Для чого призначені стаціонарні пости спостереження? Від чого залежить їх кількість?

2. Для чого призначені маршрутні пости спостережень?

3. Для чого призначені підфакельні пости спостережень?

4. Які речовини підлягають контролю за обов'язковою програмою наданих пунктах спостереження?


ЗАДАЧІ

 

1. Визначити точки відбору проб атмосферного повітря під димовим факелом з метою контролю газових викидів, якщо відомо, що санітарно-захисна зона дорівнює 100 м, переважаючий вітер – західний, а максимальні концентрації оксиду сірки, пилу, формальдегіду, оксиду вуглецю не перевищують ГДК і формуються на відстані 150 м від джерела викиду.

 

2. Налагодити систему маршрутних постів спостереження за концентраціями забруднюючих речовин атмосферного повітря місцевості, при умові, що висота джерела викиду становить 100 м.

 

3. Визначити точки відбору проб атмосферного повітря під димовим факелом з метою контролю газових викидів, якщо відомо, що санітарно-захисна зона дорівнює 100 м, переважаючий вітер – західний, а максимальні концентрації оксиду сірки, пилу, формальдегіду, оксиду вуглецю не перевищують ГДК і формуються на відстані 50 м від джерела викиду, вкажіть які речовини потрібно контролювати підфакельними постами спостережень і чому?

 

4. Встановити кількість стаціонарних постів спостереження та визначити перелік речовин, які необхідно контролювати на них, якщо в повітрі населеного пункту наявні пил, діоксид сірки, оксид азоту, сірководень, оксид міді з наступними параметрами: максимальна концентрація забруднюючої речовини в повітрі та її гранична допустима концентрація забруднюючої речовини в повітрі та її гранична концентрація відповідно для пилу 0,02, 0,05 мг/м3; для діоксиду сірки – 0,01, 0,05 мг/м3; для оксиду азоту – 0,03, 0,04 мг/м3; для сірководню – 0,001, 0,005 мг/м3; для оксиду міді – 0,01, 0,002 мг/м3. Чисельність населення населеного пункту становить 250 тис. чол. Відомо, що при чисельності до 50 тис. чол. встановлюється 1 пост спостереження, від 50 до 100 тис. чол. – 2 пости, від 100 до 200 тис. чол. – 3 пости, від 200 до 500 тис. чол. – 3-5 постів.

 

5. Встановити місця розташування підфакельних постів спостереження за якістю атмосферного повітря та визначити перелік речовин, які належить контролювати, якщо санітарно-захисна зона дорівнює 500 м, а характеристика та перелік забруднюючих речовин наступний: максимальна концентрація забруднюючої речовини у викиді, гранично допустима концентрація забруднюючої речовини, відстань формування максимального значення забруднюючої речовини відповідно становлять: сажі – 0,02, 0,05 мг/м3, 450 м; для формальдегіду – 0,03, 0,035 мг/м3, 600 м; для діоксиду сірки – 0,04, 0,05 мг/м3, 600 м; для акролеїну – 0,03, 0,03 мг/м3,100 м. Відповідь обґрунтуйте.

 

6. Організувати спостереження і контроль забруднення атмосферного повітря за допомогою маршрутних постів спостереження, при умові, що висота джерела викиду становить 75м.

 

7. Визначити точки відбору проб атмосферного повітря під димовим факелом, з метою контролю газових викидів, якщо відомо, що санітарно-захисна зона дорівнює 200 м, переважаючий вітер західний, а максимальні концентрації оксиду сірки, пилу, формальдегіду, оксиду вуглецю не перевищують ГДК і формуються на відстані 140 м від джерела викиду. Вкажіть які речовини потрібно контролювати підфакельними постами спостережень і чому?

 

8. Розрахувати максимальну концентрацію завислих речовин в річці нижче скиду стічних вод, і порівняти з ГДК, якщо відомо, що витрата річки Qр= 0,5 м3/с, концентрація завислих речовин в річці Ср= 1,0 мг/м3, витрата стічних вод Qст = 0,01 м3/с, концентрація завислих речовин в стічних водах Сст = 5 мг/м3, Сгдк = 0,5 мг/м3.

 


Дата добавления: 2015-07-11; просмотров: 114 | Нарушение авторских прав


mybiblioteka.su - 2015-2023 год. (0.013 сек.)