Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АрхитектураБиологияГеографияДругоеИностранные языки
ИнформатикаИсторияКультураЛитератураМатематика
МедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогика
ПолитикаПравоПрограммированиеПсихологияРелигия
СоциологияСпортСтроительствоФизикаФилософия
ФинансыХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника

Теоретична частина. В зв'язку з високим насиченням міст джерелами забрудненняЧитайте также:
  1. IV. Інтерактивна частина.
  2. Апаратна частина персонального комп’ютера.
  3. Вступна частина
  4. ВСТУПНА ЧАСТИНА
  5. ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА АГРАРНОГО ПРАВА
  6. ЗАКЛЮЧНА ЧАСТИНА
  7. Змістовий модуль 1. ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА

В зв'язку з високим насиченням міст джерелами забруднення, рівень забруднення атмосферного повітря в них, як правило вищий порівняно із приміськими зонами та сільськими місцевостями. В окремі періоди несприятливі для розсіювання викидів концентрації шкідливих речовин можуть різко вирости відносно середнього або фонового міського забруднення повітря. Для попередження, підвищення рівнів забруднення атмосферного повітря при несприятливих для розсіювання шкідливих речовин метеорологічних умовах необхідно прогнозувати та враховувати ці умови.

Метеорологічні умови високого фонового забруднення повітря необхідно вивчити в кожному місці шляхом аналізів спостережень. Переважно в місті на мережі постів спостережень протягом одного дня відбирається від 50 до 100 проб повітря на різні складові домішок. Для оцінки ступеня забруднення атмосферного повітря в цілому використовують різноманітні узагальнені показники.

Одним з найбільш простих показників забруднення є нормована концентрація домішок(С*) - осереднена по всьому місту за всі строки спостережень,вона визначається за формулою:

 

(1)

 

 

де: N- число стаціонарних пунктів у місті (N=5);

Cсер - середня концентрація домішок за день у і-тому пункті (в. д.);

Ссер. сез - середньосезонна концентрація в цьому ж пункті (в.д.).

 

Нормування на середньосезонну концентрацію дозволяє виключити вплив зміни загальної концентрації з року в рік. Це дає можливість використовувати для аналізу ряд спостережень за декілька років. Розповсюдження отримав показник фонового забруднення міста - параметр Р, який визначається за формулою:

(2)

 

де: n- загальне число спостережень за концентрацією домішок в місті протягом одного дня на всіх стаціонарних пунктах (n=20);

m - число спостережень за концентраціями, які перевищують середньосезонне значення більше як в 1,5 рази.

Параметр P розраховують для кожного дня, як за окремими домішками, так і за їх сумою. Цей параметр є відносною характеристикою і його значення головним чином визначається метеорологічними факторами, які мають вплив на стан атмосферного повітря по всій території міста.

Виділяють 3 рівня забруднення повітря в місті:

1) Якщо Р>0,35 - високий рівень забруднення;

2) Якщо 0,2<Р<0,35 - підвищений рівень;

3) Якщо Р < 0,2 - понижений рівень забруднення.

Високий рівень забруднення формується притаких метеорологічних умовах:

1. Вночі або зранку визначеного дня дуже слабкий вітер (до 1 м/с) або його немає, а напередодні спостерігалося підвищене значення Р: Р* > 0,3.

2. Вдень (за даними спостережень в 15 год.) вітру немає, або дуже слабкий, а напередодні Р* >0,15.

3. Відносно висока температура повітря при слабкому вітрі (до 5 м/с) в ранкові часи визначеного дня, а напередодні Р*>30.

4. Помірний вітер (3-6 м/с) і нестійка стратифікація в день змінюється штилем ввечері, а напередодні Р*>15.

5. Напередодні Р*>0,4, а в наступний день не очікується посилення вітру або випадання значних опадів.

6. При дуже слабкому вітрі (до 1м/с) спостерігається туман або збільшена інверсія.

Понижений рівень забруднення відзначається при наступних метеорологічних умовах:

1. Швидкість вітру перевищує 5-6 м/с.

2. Помірний або сильний дощ.

3. Напередодні в другій половині дня Р*< 0,15.

 

 

Хід роботи

1. Виписати вихідні дані згідно з варіантом (остання цифра залікової книжки).

2. Оцінити ступінь забруднення атмосфери міста за даними домішками, використовуючи показники нормованої концентрації (формула 1) і показник P (формула 2).

3. Виходячи з градації параметра Р, визначити рівень забруднення атмосферного повітря у місті.

4. Зробити висновки.

Результати розрахунку зводимо в таблицю.

Таблиця 1

№ з/п Концентрація Середньосезонна концентрація m     С*     Р  
С1 С2 С3 С4 Ссер 0,6 0,7 0,8 Ссер.сез 1,5* Ссер.сез
                           
                           
                           

 

Контрольні питання:

1. Що таке параметр Р, як він визначається?

2. Які виділяють рівні забруднення повітря в місті?

3. При яких метеорологічних умовах формується високий рівень забруднення повітря в місті?

4. При яких метеорологічних умовах формується понижений рівень забруднення повітря в місті?


Дата добавления: 2015-07-11; просмотров: 86 | Нарушение авторских прав


mybiblioteka.su - 2015-2023 год. (0.007 сек.)