Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АрхитектураБиологияГеографияДругоеИностранные языки
ИнформатикаИсторияКультураЛитератураМатематика
МедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогика
ПолитикаПравоПрограммированиеПсихологияРелигия
СоциологияСпортСтроительствоФизикаФилософия
ФинансыХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника

Залікові питанняЧитайте также:
  1. V. КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ
  2. ДО ПИТАННЯ ОСНОВНИХ КАДРІВ НАЦІОНАЛЬНО-ВИЗВОЛЬНОЇ РЕВОЛЮЦІЇ
  3. ЗАВДАННЯ, ПИТАННЯ ДЛЯ ПОТОЧНОГО
  4. ЗАГАЛЬНІ ПИТАННЯ
  5. ЗАЛІКОВІ ПИТАННЯ
  6. ЗАПИТАННЯ

1. Поняття екологічного моніторингу, предмет та об’єкт.

2. Сутність екологічного моніторингу, предмет та об’єкт.

3. Мета та основні завдання екологічного моніторингу.

4. Структура екологічного моніторингу (блок-схема системи моніторингу).

5. Оцінювання, основні критерії при оцінюванні.

6. Пояснити терміни: оцінювання та прогнозування.

7. Методи прогнозування.

8. Класифікація систем моніторингу.

9. Види екологічного моніторингу залежно від територіального рівня.

10. Фоновий моніторинг, основні завдання.

11. Кліматичний моніторинг: основні поняття та завдання.

12. Глобальний моніторинг, мета і завдання.

13. Моніторинг навколишнього природного середовища в Україні.

14. Основні завдання системи державного моніторингу навколишнього природного середовища.

15. Джерела забруднення атмосфери.

16. Система спостережень за забрудненням атмосферного повітря.

17. Система контролю за забрудненням атмосферного повітря.

18. Види постів спостереження за забрудненням атмосферного повітря.

19. Програми і терміни спостережень за забрудненням атмосферного повітря.

20. Джерела і види забруднень морів і океанів.

21. Головні завдання та основні елементи моніторингу поверхневих вод.

22. Пункти спостереження за якістю поверхневих вод, їх поділ.

23. Програми спостережень за гідробіологічними, гідрохімічними та гідрологічними показниками.

24. Мета та основні завдання моніторингу поверхневих вод.

25. Джерела забруднення Світового океану.

26. Дампінг, основні вимоги до його організації.

27. Негативні явища, що супроводжує дампінг.

28. Самоочищення морського середовища, способи деградації нафти у морі.

29. Основні завдання, які вирішує комплексний глобальний моніторинг Світового океану.

30. Екологічний стан Чорного та Азовського морів.

31. Причини погіршення якості ґрунтів.

32. Наслідки хімічного забруднення ґрунтів.

33. Моніторинг ґрунтового покриву, основні завдання.

34. Види ґрунтово-екологічного моніторингу.

35. Джерела радіоактивного забруднення навколишнього природного середовища.

36. Напрями проведення радіоекологічного моніторингу.

37. Головні завдання радіоекологічного моніторингу.

38. Методи радіаційного контролю.

39. Сутність біоіндикації.

40. Вплив забруднюючих речовин на рослинний покрив.

41. Рослина-індикатор, рослина-монітор.


Дата добавления: 2015-07-11; просмотров: 76 | Нарушение авторских прав


mybiblioteka.su - 2015-2023 год. (0.01 сек.)