Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АрхитектураБиологияГеографияДругоеИностранные языки
ИнформатикаИсторияКультураЛитератураМатематика
МедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогика
ПолитикаПравоПрограммированиеПсихологияРелигия
СоциологияСпортСтроительствоФизикаФилософия
ФинансыХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника

Завдання 2.Читайте также:
  1. II. ЗАВДАННЯ ДЛЯ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ
  2. V. ЗАВДАННЯ ДЛЯ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ
  3. VIІ. ЗАВДАННЯ ДЛЯ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ СТУДЕНТІВ ЗАОЧНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ
  4. VІ. ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТА
  5. VІ. ЗАВДАННЯ ДО ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ СТУДЕНТІВ ЗАОЧНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ
  6. VІІ. Індивідуальне наВЧАЛЬНо-дослідне завдання
  7. VІІ. ІНДИВІДУАЛЬНІ НАВЧАЛЬНО-ДОСЛІДНІ ЗАВДАННЯ

На підставі договору франчайзинга фірма Levis надала право торгувати її товаром і під її торговою маркою товариству з обмеженою відповідальністю “Варіант”. Договором було обумовлено використання торгової марки лише територією реєстрації ТОВ.

Представником фірми Levis в Україні було встановлено що ТОВ створило ряд філій у інших обласних центрах України де користувалось торговою маркою. Крім цього під цією маркою продавались власна продукція ТОВ, що не була оговорена договором. Крім цього зазначеним торговою маркою користувалось і ТОВ “Варіант –К”, що виділилось із ТОВ “Варіант” в результаті реорганізації.

Дайте правову оцінку наведеному і підготуй не проекти позовів до порушників.

Підготуйте проект заперечення на позови до порушників.

 

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

ДО ОРГАНІЗАЦІЇ САМОСТІЙНИХ РОБІТ

 


Зміст навчальної дисципліни «Інтелектуальна власність» за змістовим модулем та перелік питань для самостійної роботи студентів і індивідуальної роботи

Модуль 1.

Тема № 1 Загальні положення про інтелектуальну власність

Перелік питань для самостійної роботи студентів:

1. Зміст права інтелектуальної власності.

2. Здійснення права інтелектуальної власності, яке належить кільком особам.

Рекомендована література:

[1,2,9,11,12,13,14,15,16,17,18,19,21,25,27,28,32,33,34,35,37,38,39,47,48,49,50,

54,55,56,61,89,94]


Дата добавления: 2015-07-11; просмотров: 96 | Нарушение авторских прав


mybiblioteka.su - 2015-2023 год. (0.009 сек.)