Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АрхитектураБиологияГеографияДругоеИностранные языки
ИнформатикаИсторияКультураЛитератураМатематика
МедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогика
ПолитикаПравоПрограммированиеПсихологияРелигия
СоциологияСпортСтроительствоФизикаФилософия
ФинансыХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника

Тема № 7 Економіко-правові засади інтелектуальної власностіЧитайте также:
  1. Глава 10 ПІДПРИЄМСТВА КОЛЕКТИВНОЇ ВЛАСНОСТІ
  2. Глава 16 ВИКОРИСТАННЯ У ГОСПОДАРСЬКІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ПРАВ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ
  3. Глава 24 ЗАГАЛЬНІ ЗАСАДИ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ УЧАСНИКІВ ГОСПОДАРСЬКИХ ВІДНОСИН
  4. Договір про передання виключних майнових прав інтелектуальної власності.
  5. Естетичні засади феномена «вісім десятників» у сучасній українській поезії
  6. Загальна характеристика відносин власності в сільському господарстві України: поняття, суб’єкти, об’єкти та зміст права власності сільськогосподарських підприємств
  7. Загальні засади

Перелік питань для самостійної роботи студентів:

1. Оподаткування операцій з нематеріальними активами.

2. Операції придбання нематеріальних активів.

3. Продаж нематеріальних активів.

4. Операції з нематеріальними активами з ознаками гудвілу.

5. Операції з роялті.

Індивідуальна робота студентів:

1. Вивчити рекомендовані літературні джерела та розв’язати задачі, вказані викладачем. Вирішення задач передбачає аналіз та оцінку конкретних ситуацій, ознайомлення із рекомендованими нормативними актами та підготовку кваліфікованої відповіді. Задачі вирішуються на окремих аркушах паперу форматом А 4 від руки, підписуються студентом та підшиваються разом із розробленими схемами.

Термін здачі індивідуальної роботи визначається викладачем.

Рекомендована література:

[2,9,21,23,24,30,31,36,40,41,42,44,45,46,54,55,58,61,67,75,85,88,94,102,103, 104,105 ]

 

Завдання для самостійної роботи студентів

 

Завдання 1. В місцевому Центрі науково-технічної і комерційної інформації провести патентний пошук стосовно винаходу “Інерційне гальмо для спортивних велосипедів”. Результати патентного пошуку оформити довідкою встановленого зразку.

 

Завдання 2. Підготувати проекти заявок на патентування об’єктів промислової власності:

а) винаходу;

б) корисної моделі;

в) промислового зразка;

г) товарного знака;

д) селекційного досягнення.

 

Завдання 3. Підготувати матеріали для реєстрації місця походження товару.

 

Завдання 4. Підготувати заяву на раціоналізаторську пропозицію.

Завдання 5. Підготуйте проект договору між автором в роботодавцем про винагороду за винахід чи інший службовий результат.

 

Завдання 6. Фірма “Консул-Інтернешенел” звернулася у Господарський суд Автономної республіки Крим до ТОВ “Чорноморська телекомпанія” з позовом про стягнення 9 150 грн. як упущеної вигоди і компенсацію моральної шкоди.

Судом було встановлено що 23.06.1998 р. між Центральною кіностудією дитячих і юнацьких фільмів ім. Горького і позивачем укладено договір, за яким кіностудія передала йому виключне майнове право на телевізійний показ художніх фільмів виробництва кіностудії по регіональних і центральних телевізійних ефірних супутникових і кабельних каналах України на території України строком до 1. 08. 1999р.

Згідно Додатку 1 до договору у перелік фільмів увійшли фільми “По данным уголовного розыска” й “Сельская учительница”.

Відповідно з положенням про державне посвідчення на поширення та демонстрацію фільмів, затвердженого постановою КМ України № 1315 від 17.08.98 р. Головне управління кінематографії Міністерства культури та мистецтв України видало фірмі “Консул-Інтернешенел” прокатні посвідчення № 3544-3554.98Т від 26.08.98 р. та № 3577-3587.98Т від 27.08.98 р. на ексклюзивний показ кінофільмів, виробництва ЦСДіЮФ ім. Горького м. Москва, в т.ч. “По данным уголовного розыска” й “Сельская учительница”.

15 липня 1998 р. фірма “Консуль-Інтернешенел” уклала договір № 5 з Телерадіокомпанією" ІТВ м. Сімферополь, згідно якого передала цій телерадіокомпанії права демонстрації (телевізійного показу) кіновідеофільмів, у т.ч. “По данным уголовного розыска” й “Сельская учительница”, що не суперечило умовам договору від 25.06.98р., укладеного з ЦСДіЮФ ім. Горького.

Фірмою "Консул-Інтернешенел" 1.08.98р. був зафіксований несанкціонований – «піратський» – показ по каналі телевізійного мовлення ТРК "Чорноморська" худ. фільму "Сельская учительница", а 15.00.98р. також по каналі мовлення ТРК "Чорноморська" показ художнього фільму "По данным уголовного розыска".

Дані порушення зафіксовані актами від 4.08.98 р. та 17.08.98р.

Факт неправомірності показу відповідачем фільмів "Сельская учительница" та "По данным уголовного розыска" підтверджуються і листом Міністерства культури АР Крим №1016/9-03 від 3.09.98р.

Ролеві учасники: позивач, відповідач, експерт, суд.

Підготуйте свої аргументи відповідно до ролевого фактору.

Підготуйте проект рішення суду у цій справі.

 

 

Рекомендована література


Дата добавления: 2015-07-11; просмотров: 77 | Нарушение авторских прав


mybiblioteka.su - 2015-2023 год. (0.011 сек.)