Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АрхитектураБиологияГеографияДругоеИностранные языки
ИнформатикаИсторияКультураЛитератураМатематика
МедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогика
ПолитикаПравоПрограммированиеПсихологияРелигия
СоциологияСпортСтроительствоФизикаФилософия
ФинансыХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника

Тема № 6 Договори у сфері інтелектуальної власностіЧитайте также:
  1. Взаємодія у сфері протидії торгівлі людьми
  2. Глава 10 ПІДПРИЄМСТВА КОЛЕКТИВНОЇ ВЛАСНОСТІ
  3. Глава 15 ВИКОРИСТАННЯ ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ У СФЕРІ ГОСПОДАРЮВАННЯ
  4. Глава 16 ВИКОРИСТАННЯ У ГОСПОДАРСЬКІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ПРАВ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ
  5. Глава 2 ОСНОВНІ НАПРЯМИ ТА ФОРМИ УЧАСТІ ДЕРЖАВИ І МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ У СФЕРІ ГОСПОДАРЮВАННЯ
  6. Глава 20 ГОСПОДАРСЬКІ ДОГОВОРИ
  7. Глава 21 ЦІНИ І ЦІНОУТВОРЕННЯ У СФЕРІ ГОСПОДАРЮВАННЯ

Перелік питань для самостійної роботи студентів:

1. Договірні зобов'язання, стосовно прав інтелектуальної власності та їх види. Правове регулювання договорів на передачу прав промислової власності. Інструкція про розгляд та реєстрацію договору на передачу права інтелектуальної власності на винахід (корисну модель) та ліцензійного договору на використання винаходу (корисної моделі).

2. Ліцензійні договори: поняття та ознаки. Види ліцензійних договорів. Сторони ліцензійних договорів. Предмет ліцензійного договору. Зміст ліцензійного договору. Порядок укладення ліцензійного договору. Виконання ліцензійного договору. Забезпечення виконання ліцензійного договору. Відповідальність за порушення ліцензійного договору. Примусові ліцензії та порядок їх надання.

3. Договори на уступку прав промислової власності. Предмет та сторони договору. Порядок укладення та виконання договору. Відповідальність сторін за договором на уступку права промислової власності.

4. Поняття договору про передачу «ноу-хау» та його зміст. Види договору про передачу «ноу-хау». Укладення договору про передачу «ноу-хау». Виконання договору про передачу «ноу-хау». Відповідальність сторін за договором про передачу «ноу-хау».

5. Інжинірингові договори: поняття, сторони та зміст. Укладення інжинірингових договорів. Виконання інжинірингових договорів. Відповідальність сторін за договором інжинірингу.

Індивідуальна робота студентів:

1. Розв’язати задачі, вказані викладачем. Вирішення задач передбачає аналіз та оцінку конкретних ситуацій, ознайомлення із рекомендованими нормативними актами та підготовку кваліфікованої відповіді. Задачі вирішуються на окремих аркушах паперу форматом А 4 від руки, підписуються студентом та підшиваються разом із розробленими схемами.

Термін здачі індивідуальної роботи визначається викладачем шляхом складання графіку.

Рекомендована література:

[2,9,21,23,24,30,31,36,40,41,42,44,45,46,54,55,58,61,67,75,85,88,94,102,103,104,105 ]


Дата добавления: 2015-07-11; просмотров: 49 | Нарушение авторских прав


mybiblioteka.su - 2015-2023 год. (0.009 сек.)