Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АрхитектураБиологияГеографияДругоеИностранные языки
ИнформатикаИсторияКультураЛитератураМатематика
МедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогика
ПолитикаПравоПрограммированиеПсихологияРелигия
СоциологияСпортСтроительствоФизикаФилософия
ФинансыХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника

Статистика оплати праціЧитайте также:
  1. E. Служба охорони праці підприємств.
  2. III. ДОБІР, РОЗСТАНОВКА І КУРСОВА ПЕРЕПІДГОТОВКА ПЕДАГОГІЧНИХ КАДРІВ, РАЦІОНАЛІЗАЦІЯ ЇХ ПРАЦІ
  3. Аудит обліку за розрахунками з оплати праці
  4. Ви прийняті на роботу в лікарню. Який вид інструктажу повинен провести з Вами інженер з техніки безпеки як з новоприйнятим працівником?
  5. Вопрос: Прокомментируйте, пожалуйста, каких пределов может достигать статистика в улучшении качества информации? Каков должен быть механизм поступления качественной информации?
  6. Глава 8. ТАМОЖЕННАЯ СТАТИСТИКА
  7. Дисциплінарна відповідальність працівників, зайнятих в аграрному виробництві

При вивченні оплати праці статистика дозволяє контролювати використання фонду заробітної плати та фонду матеріального стимулювання, вивчити структуру фонду заробітної плати, динаміку середного заробітку і середньої заробітної плати, співставити темпи зростання продуктивності праці та середньої заробітної плати.

Фонд оплати праці – це частина національного доходу, що надходить у індивідуальне розпорядження працівників підприємств згідно із кількістю і якістю їх праці. Він включає фонд заробітної плати і виплати із фонду матеріального стимулювання.

Фонд заробітної плати – частина витрат підприємства, що являє собою суму коштів, нараховану робітникам згідно виконуваних ними роботами і за невідпрацьований час згідно трудового законодавства (оплата за відпустку, простої не з вини робітників). Він є одним із елементів затрат на виробництво.

Фонд матеріального стимулювання утворюється за рахунок прибутку. Його використовують для поточного преміювання робітників і службовців за підсумками роботи за рік.

Економія або перевитрата фонду заробітної плати (ЗП) визначається:

де ФЗП!ЗП0фактичний та нормативний фонди заробітної плати.

Нормативний фонд заробітної плати знаходять за формулою:

ФЗП0 = Нзп× Д1 , (6.7)

де Нзпнорматив затрат заробітної плати на 1 гривню доходів; Д1 фактичний обсяг доходів.

Вивчення фонду заробітної плати дозволяє охарактеризувати співвідношення основних форм оплати праці. На автомобільному транспорті застосовують дві форми оплати праці – погодинна (проста, погодинно-преміальна), договірна (пряма, преміальна, прогресивна).

На основі даних бухгалтерського обліку про нараховану заробітну плату за елементами визначають величини погодинного, денного і повного (за місяць, квартал, рік) фонду заробітної плати.

Фонд годинної оплати праці – це фонд заробітної плати за фактично відпрацьовані людино-години і фактично виконаний обсяг роботи в умовах нормальної тривалості зміни. До годинної оплати праці належать: оплата за тарифними ставками (окладами) і договірними розцінками; доплата договірникам за прогресивними розцінками; доплати за кваліфікацію; доплати до середнього заробітку за роботу у нічний час, за шкідливість та важкість роботи; премії, які входять до фонду заробітної плати; доплати за навчання учнів і т.д. Отже, у фонд годинної оплати праці входить уся договірна заробітна плата, погодинна заробітна плата, усі види доплат (окрім понаднорми), премії.Фонд денної заробітної плати – це фонд заробітної плати за усі відпрацьовані людино-дні у звітному періоді. Цей фонд включає увесь фонд годинної заробітної плати, крім того, заробітну плату за усі години, які не обліковані як відпрацьовані, але включаються у склад відпрацьованих людино-днів (оплата годин внутрішньозмінного простою, оплата перерв у роботі жінок, які годують немовлят, оплата пільгових годин підлітків), доплату за роботу у понаднормативний час.

Повний фонд заробітної плати (за місяць, квартал, рік) включає фонд денної заробітної плати і різного роду виплати, пов’язані з невідпрацьованими людино-днями (оплата чергових відпусток, відпусток по навчанню, змінних простоїв).

За категорією робітників обчислюють усі вищеназвані фонди заробітної плати, а за іншими категоріями виробничого персоналу та у цілому по виробничому персоналу розраховують лише повний фонд заробітної плати.

 


Дата добавления: 2015-07-11; просмотров: 65 | Нарушение авторских прав


mybiblioteka.su - 2015-2023 год. (0.006 сек.)