Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

ОПИСОВА ЧАСТИНА.

Читайте также:
  1. II. Основна частина. 1 страница
  2. II. Основна частина. 2 страница
  3. II. Основна частина. 3 страница
  4. II. Основна частина. 4 страница

«МАЛА РОЗЧИНА ЗАКВАШУЄ ВСЕ ТІСТО» (до Галатів 5:9)

Наш Духовний Господь приготував Свою Наречену – земну цивілізацію до входження (через «вузенькі (сердечні) ворота») у Своє Одухотворене, Ідеальне Життя у Христі Ісусі згідно гуманних Законів Святого Євангеліє. Коли Святе Євангеліє практичним шляхом, тобто не тільки на Словах, але й у добрих ділах, Само про Себе засвідчить усьому земному світу, саме в цей, надзвичайно відповідальний час відбувається доленосний акт примирення Бога-Отця з людиною і земним людством. Сьогодні на Україні завершується підготовчий процес динамічного переходу від буржуазно-ринкового безладу до комунально-демократичної (комуністичної) системи сімейно-трудового самоврядування, котре започатковує тернистий шлях свого універсального розвитку саме з нашого обездоленого і фінансово обезкровленого селянського життя.

Через Світло Істини Святого Євангеліє cаме сьогодні наш Духовний Господь підвів Громадянське комуністичне суспільство до виконання Основного Законодавства України, котре в буржуазно-ринковій системі омани вже не дієздатне працювати на політичну злагоду і взаємне порозуміння між громадсько-політичними і релігійними угрупуваннями, а також на суспільну користь для місцевої громади.

Сьогодні наше суспільне Життя вимагає від влади і народу якомога раніше відійти від хибного, буржуазно-демократичного способу мислення і прийняти не тільки розумом, але й серцем комунально-демократичний (комуністичний) спосіб одухотвореної сімейно-трудової життєдіяльності згідно благодійних Законів Святого Євангеліє. При переході з однієї системи в іншу, деякі Закони України змінюють свою попередню, буржуазно-ринкову сутність у відповідності до вимог нашого доленосного часу.

Так як буржуазно-ринкове законодавство творилось у відриві від об’єктивних Законів універсального розвитку Громадянського суспільства, тому що базувалося на командно-адміністративній основі загальнолюдського гріхопадіння, то відтепер всі Закони Святого Євангеліє взаємодіють між людьми доброї волі за образом і подобою Одухотвореної життєдіяльності нашого Духовного Бога-Творця. Отож знайте, що віднині всі Закони комуністичного розвитку Громадянського суспільства будуть базуватися тільки на благодійно-спорідненій, сімейно-трудовій основі наукової організації місцевого самоврядування, а також практичному втіленні Божих Планів Духовного Відродження суспільної життєдіяльності територіальної громади у Христі Ісусі. Відтепер всі люди доброї волі, з Божою допомогою, позитивно будуть вирішувати усі доленосні фінансово-економічні проблеми сучасного світу, і в першу чергу, глобальну проблему подолання Духовно-енергетичної кризи на нашій обездоленій планеті.

У зв’язку з тим, що увесь буржуазно-демократичний світ поринув у фінансово-економічну кризу, наші реалії життя вимагають від усіх людей доброї волі вийти зі злощасної буржуазно-ринкової системи смерті і перейти на благодійну життєдіяльність згідно справедливих Законів Святого Євангеліє.1. Шляхи подолання фінансово-економічної проблематики на Україні у Світлі Істин Святого Євангеліє.

В перехідний період, коли буде змінюватись дрібнобуржуазна і буржуазна основа суспільного життя на комунально-демократичну основу, грошова система повинна зіграти свою останню роль в стабілізації соціальної економіки, а також відіграти позитивну функцію регулятора в універсальній перебудові і розподілі кадрового потенціалу країни.

В період проведення універсальної приватизації, а не «прихватизації», яка діє на сьогодні, кожна місцева громада буде мати власну, приватно-кооперативну власність. Створивши організаційно-правозахисний орган місцевого самоврядування, громадське населення створює для ведення колективного підсобного господарювання та побутового обслуговування самодостатні умови розвитку для сімейно-трудового агропромислового об‘єднання універсальної будови.

Загрузка...

За місцем проживання місцева громада розвиває власну виробничо-споживчу матеріальну базу і створює додаткові місцеві органи комунального госпрозрахунку.

Основні фонди, що являють з себе засоби виробництва, після свого повного і безповоротного роздержавлення, переходять у власність колективу виробників і стають комунально-кооперативною власністю високоорганізованої місцевої територіальної громади. Вони будуть обслуговувати цілий комплекс гармонійно взаємодоповнюючих виробничих циклів, що працюють на протязі довготривалого часу, будуючи свої внутрішні і зовнішні зв’язки тільки на спорідненій, взаємовигідній основі і на суспільну користь всім і кожному зокрема.

Обігові фонди являють з себе виробничо-споживчі фонди матеріального самозабезпечення, які ідуть на замовлення вітчизняного товаровиробника і соціальне самозабезпечення громадського населення, причому у повному обсязі.

Перерозподілом виробничої продукції між виробниками і споживачами буде займатись виконавча служба комунального госпрозрахунку. Тому комунальна структура місцевого самоврядування повинна мати самодостатню матеріальну базу для створення необхідних умов гармонійного розвитку сімейно-трудової життєдіяльності місцевого населення.

У період проведення універсальної приватизації агропромислові об‘єднання сільського і міського типу проведуть возз‘єднання землеробства з промисловістю, при ведучій ролі одухотвореного селянського життя. При цьому трудове населення стане взаємодіяти і співпрацювати тільки на безкорисливо-спорідненій основі, а не на грабіжницьких умовах буржуазно-ринкової економіки. Коли місто диктує свою волю сільському землевласникові, йдучи супроти Волі Всевишнього, система антихриста спотворює усі природні процеси. Саме тому у нашому суспільному житті все йде „навскоси», приймаючи вульгарний характер .

Тільки тоді, коли запрацює на повну потужність місцеве самоврядування, що стане базуватись на сімейно-трудовій основі, а не на адміністративно-територіальній, як це є на сьогодні, тільки тоді, коли в дію вступає організаційно-правозахисний орган місцевого самоврядування, саме тоді Ідеальне Життя і розпочинає свою переможну ходу, утверджуючи на Землі свої права, бо уособлює нашого Господа Ісуса Христа.

Таким чином, місцева організаційно-правозахисна структура, зберігаючи свій правовий статус, поступово, по ходу практичних перетворень суспільного розвитку, природнім шляхом, стане перероджуватися в сімейно-трудову самоорганізацію більш складної, універсальної будови, яка підпорядкована тільки Волі Всевишнього. Ми ж з вами являємося активними співробітниками і живим будівельним матеріалом у руках нашого Духовного Творця. Входячи в гармонійні взаємозв‘язки з сусідніми місцевими громадами, місцевий універсал розростається у більш складну суспільно-політичну структуру Всеукраїнської спілки родин

землевласників, яка поступово входячи в гармонійні зв‘язки з сусідніми країнами, стане набувати ще більш складнішої конструкції і виросте до світових територіальних масштабів.

Цей живий суспільний організм Материнського Тіла Христового буде взаємодіяти тільки на спорідненій основі, що взаємодіє в Єдиному Святому Дусі нашого Спасителя, і ніщо нечисте не увійде в цей суспільний організм. Тому земне людство пройде через природній шлях свого морального очищення від застарілих гріхів сатанинської системи антихриста.

Так як наш Господь прийшов зі Своїм військом Ангелів у Святому Дусі на Свою Рідну і Святу Землю, то наше завдання складається в тому, щоб підготуватись до зустрічі з нашим Духовним Творцем. Нам треба зберегти нашу армію трудового населення для плідної співпраці у Материнськім Христовім Тілі, яким і є наша загальнолюдська комунально-демократична, або ж комуністична самоорганізація Громадянського суспільства.

На перехідному етапі, коли і політична, і економічна влада перейде від держави на сам народ, саме тоді запрацює прогресивно-продуктивна форма товарообміну між виробниками і споживачами. Її сутність складається в тому, що відтепер вся виробнича продукція, яка вироблятиметься в колишньому державному секторі, а нині в роздержавленому, на добровільно-договірній основі буде здаватись в комунальний господарчий фонд для цілеспрямованого розвитку виробничо-споживчого сектору комунально-господарської життєдіяльності. Перерозподілом даної матеріальної бази між агропромисловим виробництвом і споживачами буде займатись виконавча служба комунального госпрозрахунку. Всі проблемні питання вирішує місцева правозахисна громадська самоорганізація Всенародного Православного Віче. Саме таким чином запрацює прогресивна система високопродуктивного місцевого самооподаткування.

Для того, щоб ні нині діюча податкова система, ні банківська кредитна політика не залишались знаряддям пограбування, як на внутрішньому, так і на світовому рівні, а стали надійним помічником у суспільній благодійній справі, Наш Господь докорінно змінює їх попереднє функціонування. Відтепер місцева госпрозрахункова структура матиме свій власний Благодійний фонд фінансово-економної життєдіяльності Громадянського суспільства.

Перейшовши на місцеве самоврядування згідно Волі Всевишнього, людина праці створює для себе і своєї Благодійної організації громадян робочі місця, тим самим звільняє себе від найманої праці і стає повноправним господарем власної долі. Поборовши свою продажність, трудове населення отримає від Духовного Творця в нагороду Ореол Святості, що криється в Його Ідеальному, Одухотвореному Житті. При цьому зарплата вже не є фактором, безумовно необхідним для виробництва. Вона може і повинна, з часом, щезнути при іншій, універсальній самоорганізації суспільного життя. Але даний процес звільнення від грошової і матеріальної залежності буде проходити поетапно.

При цьому не слід забувати, що прагнення підвищити мінімальну зарплату в дев‘яносто дев‘яти випадках із 100, є тільки зусиллям зберегти існуючу систему антихриста. Треба пам‘ятати і про те, що відтепер нам треба боротись не з наслідками, а з причинами, які породжують усі негативні наслідки.

Знайте, що фінансово-кредитна централізація грошового обігу – це перша і головна необхідність виходу з фінансового кризового стану не тільки для України, але і для всіх інших країн світової спільноти.

Так як у Материнське Христове Тіло спершу увійдуть усі братні народи колишнього Радянського Союзу, тому що в них є напрацьований життєвий досвід співробітництва на спорідненій основі, а також фінансово-матеріальна база і духовне єднання, яке реально існує в історичному вимірі суспільного життя. Саме «рубльова» грошова система стане ось тим, єднальним елементом універсального функціонування внутрішнього госпрозрахункового органу місцевого самоврядування.

На перехідному етапі реформування самодержавного устрою в суспільну, сімейно-трудову самоорганізацію, національна валюта стане грати важливу роль посередника для розумного товарообміну між країнами колишнього Радянського Союзу. Відтепер місцева госпрозрахункова структура матиме свій власний Благодійний фонд фінансово-економної життєдіяльності Громадянського суспільства.

При перерозподілі загальнолюдського виробничо-споживчого фонду та природних ресурсів нашої планети, саме міжнародна організація торгівлі стане перероджуватись у міжнародний господарчий розрахунковий орган, який і буде регулювати соціальні, матеріальні та фінансові потреби суспільного життя на планеті.

І будуватимемо наш Божий Храм не з даху, а з основи суспільного життя, фундаментом якої є наша родина і, звільнена від демонічних пут, сама людська особистість.

Тому і капіталізм, і ринок, і грошова система, і зарплата, і земельні відносини, і багато чого іншого – все це явища всього лише прохідного етапу розвитку людства, тому закономірно будуть усунені з Христової Дороги раз і назавжди. Загибель самодержавного апарату загрожує тільки тим, хто не в силі відректись від системи антихриста. Тому гола гонитва за багатством не є кінцевим призначенням для людства, якщо тільки прогрес лишається закономірністю для розвитку майбутніх поколінь. Тому час, що минув від настання цивілізації, - це мізерна частка прожитого людством часу, в порівнянні з тим часом, який йому належить ще прожити з Богом у Вічності. А щоб нашій земній цивілізації вже ніколи не загрожувала передчасна смерть, кінцевою метою не повинно бути тільки матеріальне збагачення, бо таке поприще містить у собі елементи свого власного самознищення.

Тому комуністична демократія в самоврядуванні, братерство між народами, рівні права і обов‘язки, загальна і життєво необхідна всенародна культ просвіта у Світлі Істин Святого Євангеліє освячують наступний, вищій ступінь розвитку людини і людства, для яких безперебійно працюють Наука, Досвід, Розум і Любляче Материнське Серце нашого Духовного Спасителя Ісуса Христа.

Саме зараз настає час, коли вже людський розум змінюється і укорінюється в Божій Мудрості. Він обов‘язково опанує Божі Істини об’єктивного розвитку Ідеального Життя на нашій Дароносиці Землі.

Щоб звільнити себе від кайданів сатани, треба мати «ключі» від цих кайданів. Але «ключі» отримають тільки ті, хто всім єством відречеться (тобто покається) від умираючої системи антихриста і, усім своїм єством, приймає Ідеальне Життя нашого Господа і загальнолюдського Спасителя Ісуса Христа. «Як останнього ворога, буде знищено смерть» (тобто, грошову систему, яка несла передчасну смерть земному людству).

А тим, хто не покається у гріхах своїх, Бог-Отець попереджає:«Серебро они выбросят на улицы и золото у них будет в пренебрежении. Серебро их и золото их не сильно будет спасти их в день ярости Господа. Они не насытят ими душ своих и не наполнят утроб своих, ибо оно было поводом к беззаконию их». (Иєзекіїль 7; 19)

Ось стою при дверях і стукаю (у серця ваші). Якщо хто почує Голос Мій і відчинить двері, - Я до нього увійду і буду вечеряти з ним, а він зі Мною.

«Ось прийду скоро, і відплата Моя зі Мною, щоб віддати кожному згідно вчинків його» (Об’явлення 22;12 ).

РОЗДІЛ ІІІ.

Інноваційна специфіка Божого Проекту соціально-економічного розвитку Одухотвореного Життя на Землі на перехідному етапі від командно-адміністративної системи злодіяння до благодійної, сімейно-трудової життєдіяльності і комуністичного ладу.

Перехідний етап.

«Омойтесь, очиститесь; удалите злые деяния ваши от очей Моих; перестаньте делать зло; научитесь делать добро; ищите правды; спасайте угнетенного; защитите сироту; вступитесь за вдову… Если захотите и послушаетесь, то будете вкушать блага Земли. Если же отречетесь и будете упорствовать, то меч пожрет вас: ибо уста Господни говорят». (Исаии 1; 17-20) «Бо злочинці будуть викорінені, а ті, що надіються на Господа, успадкують Землю». (Псалми 37; 9)

І. Вступ.

Споконвічно, ще з часів Адамового гріхопадіння і до теперішнього часу, сільське населення довго терпить демонічне пригноблення з боку міського командно-адміністративного самоуправства. Та настає довгожданий час, коли селянське життя, з Божою допомогою, звільняється від споконвічних пут адміністративного, буржуазно-бюрократичного свавілля.

Отримавши акти на землю, селяни реально відчули надійне підґрунтя на тернистому шляху до Духовної Свободи і фінансової та матеріальної незалежності.

Але для того, щоб не тільки сільське населення, але і кожна людська особистість, що мешкає на своїй рідній землі, мала реальну можливість реалізувати своє законне право на спільну Землю і особисту Волю, на щасливу родинну долю, настає доленосний час щодо об’єднання спільних зусиль міського і сільського населення і, буквально «усім миром», підняти важкий тягар суспільних проблем сьогодення. Тому саме сьогодні настає доленосний час об’єктивного розвитку універсальної форми господарювання на землі і проведення універсальної приватизації на селі.

ІІ. Основна частина.

Стратегія і тактика боротьби за комуністичну перебудову.

1. Повернення боргів самодержавного міста сільськогосподарському виробництву.

На відміну від буржуазно-ринкових методів приватно-демонічного господарювання в Агропромисловому комплексі, наш Господь Ідеального Життя втілює універсальну форму сімейно-трудової життєдіяльності Громадянського суспільства. І якщо державні компенсації, дотації, субсидії в буржуазно-демонічному суспільстві ідуть тільки на «проїдання» та «латання дірок» у померлому

 

 

Адамовому тілі командно-адміністративної системи сатани, то наш Господь веде рішучу боротьбу проти головних причин загальнолюдського гріхопадіння. А так як головною причиною усіх злодіянь, які існують на нашій обездоленій планеті, є недосконала грошова система, то саме з її докорінного реформування і розпочинається поступове входження Ідеального Життя у нашу суспільну життєдіяльність. А це означає, що відтепер не село платить податки державі, а держава повертає свої борги робітничо-селянській сімейно-трудовій спільноті землевласників. І це закономірне явище об’єктивно-справедливого розвитку Громадянського суспільства, бо Материнська Природа колективного Творця Всесвіту не терпить несправедливого відношення з боку міського буржуазно-демократичного самоуправства до обездоленого сільського населення. Тому наш Господь Ідеального Життя на Землі, і Його Материнська Природа Бога-Творця встають на захист суспільної робітничо-селянської життєдіяльності в агропромисловому виробництві.

2. Створення Благодійного фонду інноваційного розвитку фінансово-економної життєдіяльності Громадянського суспільства.

На даний час світова буржуазно-ринкова система нагадує собою фінансово-економічну прірву, яку неможливо наситити ні фінансами, ні продовольчими ресурсами, від нестачі котрих страждає фінансово-зголоднілий буржуазний світ. Наш Господь Ідеального Життя запроваджує комунально-демократичну систему універсальної, фінансово-економної життєдіяльності Громадянського суспільства, яка нагадує собою одухотворену життєдіяльність самого людського організму.

«Ви є Тіло Христове, а окремо являєтесь дієвими членами Материнського Тіла Ісуса Христа».

При цьому, грошова система відіграє функціональну роль фінансової кровоносної системи. Як і в людському організмі всі органи співпрацюють у єдино роздільному ритмі життя, так і в загальнолюдській самоорганізації Громадянського суспільства повинна бути надзвичайно злагоджена і зовнішня, і внутрішня життєдіяльність усіх органів місцевого самоврядування. Як в нашому організмі є сердечний орган, через який циркулює кровоносна система, так і в загальнолюдському Материнському Тілі Христовому повинен працювати Благодійний орган місцевого самоврядування. Саме таким органом і є наш Міжнародний Благодійний Фонд імені Святого великомученика і цілителя Пантелеймона. При цьому, як у будові самого сердечного органу, так і в будові інших органів людського організму, надзвичайно важливу роль відіграє кожна клітиночка, яка в загальнолюдському організмі уособлює собою кожну людську особистість. Тому всі люди доброї волі повинні прийняти безпосередню участь у благодійній життєдіяльності Громадянського суспільства і спільними зусиллями людей доброї волі створити на місцевому рівні, а також у місцевих районних округах і обласних регіонах філії Міжнародного Благодійного Фонду імені Святого Пантелеймона.

3. Створення дочірньої Благодійної організації громадян «Соборна Батьківщина» і її місцевого підрозділу Благодійної організації громадян Селянської спілки родин землевласників «Земля і Воля»

Щоб задіяти все працездатне населення у сімейно-трудовій життєдіяльності за місцем свого домашнього помешкання, кожній окремо взятій родині землевласників потрібно самостійно створити для себе і свого сімейно-трудового осередку необхідні умови самостійного працевлаштування в Незалежному, від буржуазно-ринкового світу, агропромисловому виробничо-споживчому Універсалі. При цьому рід сімейно-трудової життєдіяльності поділяється на виробничий та обслуговуючий кооперативний розвиток, як у внутрішній, так і в зовнішній життєдіяльності Громадянського суспільства. Для здійснення даного, доленосного завдання, наше Ідеальне Життя у Господі вимагає створити інноваційну Благодійну організацію громадян «Соборна Батьківщина», місцевим осередком якої є наша місцева Благодійна організація громадян ССРЗ «Земля і Воля» і її представницький орган благодійної самоорганізації населення – Шестаківське Незалежне Землянство, назва яких свідчить сама про себе. Це неприбуткова сімейно-трудова організація землевласників, яка функціонує по образу Божому і за подобою будови нашого людського організму, тому має як внутрішні, так і зовнішні органи громадського сімейно-трудового самоврядування.

Для реалізації Божих Намірів Благодійна організація громадян ССРЗ «Земля і Воля» створює Незалежне агропромислове сімейно-трудове об’єднання «Універсальний Агро світ».

4. Внутрішній розвиток громадського, сімейно-трудового самоврядування в багатогалузевій обслуговуючо-споживчій кооперації.

Щоб забезпечити місцеве населення екологічно чистою продовольчою сільськогосподарською продукцією в необхідній кількості і доброї якості, місцева Благодійна організація громадян ССРЗ «Земля і Воля» створює підсобне колективне домогосподарство, яке безоплатно забезпечує своїх учасників і співучасників власного виробництва доброякісними продуктами харчування. Для міського населення, при їхній добровільній участі у самодостатньому продовольчо-виробничому процесі, сільськогосподарська продукція забезпечується регулярно, причому по стабільній і доступній ціні.

5. Зовнішній розвиток громадського сімейно-трудового самоврядування в міжгалузевій виробничо-споживчій корпорації.

Щоб задовольнити продовольчими потребами Громадянське суспільство, притому в необхідній кількості і добрій якості, Благодійна організація громадян «Соборна Батьківщина» приділяє велику увагу розвитку основної галузевої, а також міжгалузевої бази, котрі тісно взаємопов’язані з розвитком обслуговуючого кооперативного руху в Незалежному агропромисловому сімейно-трудовому Універсалі. Здаючи в комунальний фонд Громадянського суспільства виробничу продукцію, Благодійна організація громадян входить у взаємовигідні договірні взаємини з виконавчими органами місцевого самоврядування. Половину виробничої сільгосппродукції селянська спільнота землевласників залишає для внутрішнього споживання, а половину – здає в продовольчий комунально-споживчий фонд. За здану сільськогосподарську продукцію місцева Благодійна організація громадян отримує від держави (через системну інноваційну життєдіяльність Банківсько-кредитних установ) грошову винагороду, яка і поповнює місцевий Благодійний Фонд імені Святого Пантелеймона «Віра, Надія, Любов».

6. Створення комунального господарсько-розрахункового органу місцевого самоврядування.

Щоб упорядкувати суспільну сімейно-трудову життєдіяльність на місцях, Благодійна організація громадян «Соборна Батьківщина» повинна поставити на обліковий контроль виробничо-споживчий процес планомірного розвитку та сервісного обслуговування, як внутрішнього, так і зовнішнього агропромислового виробництва. До комунального госпрозрахунку повинні увійти плановий відділ, статистичний відділ, обслуговуючий сервісно-постачальний відділ фінансово-економічного розвитку, як на місцях, так і в місцевих округах і регіонах, робота яких гармонійно взаємопов’язана між собою.

Саме такий, господарчо-розрахунковий орган місцевого самоврядування і повинна створити кожна місцева територіальна громада, котра добровільно увійшла до Благодійної організації громадян «Соборна Батьківщина»

7. Правова база місцевого самоврядування.

Щоб здійснити намічені Богом Плани щодо фінансово-економічного розвитку Громадянського суспільства, причому без будь-яких перешкод з боку противників комуністичного (комунально-демократичного) розвитку Громадянського суспільства, Благодійна організація громадян «Соборна Батьківщина» створює організаційно-правозахисний орган місцевого самоврядування – Материнське Православне Віче (Всевидяче Боже Око), назва котрого свідчить сама про себе. До співробітництва з місцевою громадськістю залучаються усі прогресивні громадсько-політичні осередки, котрі об’єднуються в багатопартійну організацію регіонального активу під назвою ПОРА «Незалежний Універсал».

Відносини між місцевою благодійною спільнотою землевласників і Професійним багатопартійним регіональним активом ПОРА «Незалежний Універсал» спочатку будуються на договірній основі, а потім – на споріднено-одухотвореній сімейно-трудовій основі взаємодопомоги один одному на теренах розвитку прямого народовладдя на українській землі Святої Слов’янської Русі

8. Універсальний метод самостійного працевлаштування в благодійній сімейно-трудовій самоорганізації Громадянського суспільства.

Так як по Материнській Природі нашого Духовного Творця кожна людська особистість має духовну потребу і життєву необхідність самостійного працевлаштування у Материнському Тілі Христовому і за своїм внутрішнім природним покликанням знайти своє особисте місце у сімейно-трудовій життєдіяльності Громадянського суспільства. Саме тому кожна місцева територіальна громада повинна створити самодостатні фінансові і матеріальні умови для самостійного працевлаштування кожної працездатної особистості за її внутрішнім покликом душі.

Розробивши Перспективний план соціально-економічного розвитку сімейно-трудової життєдіяльності на селі, дочірня Благодійна організація громадян ССРЗ «Земля і Воля» пропонує усім учасникам і співучасникам Незалежного агропромислового Універсалу посильне трудове навантаження за добровільним вибором своєї трудової зайнятості і особистим бажанням прийняти активну участь у розвитку Незалежного агропромислового сімейно-трудового об’єднання «Універсальний Агро світ». Це можуть бути сімейно-трудові династії по будь-якому профілю зовнішнього міжгалузевого сільськогосподарського виробництва, а можуть бути внутрішні запити громадян щодо їх самостійного працевлаштування і безпосередньої участі у розвитку кооперативного обслуговування місцевого населення.

Входячи в гармонійні відносини між людьми доброї волі, кожна благодійна сімейно-трудова самоорганізація, доповнюючи одна одну, входить у Материнське Тіло Христове на

споріднено-одухотвореній основі взаємного порозуміння, взаємоповаги і взаємної допомоги один одному. Саме тому Ідеальне Життя вимагає від всіх учасників і співучасників сімейно-трудової спільноти землевласників створити місцевий Благодійний Фонд фінансової і матеріальної взаємодопомоги.

Отримавши від держави благодійну взаємодопомогу в сумі 1 млн. грн., ВРГО ССРЗ «Земля і Воля» проводить універсальну приватизацію на селі. Всі члени дочірньої Благодійної організації громадян ССРЗ «Земля і Воля» стають співвласниками комунальної власності місцевої територіальної громади, а також рівноправними членами профспілкової самоорганізації Товариства землевласників «Земля і Воля». Комуністична профспілка землевласників є реально діючою школою комунізму. Сімейно-трудова життєдіяльність комунально-демократичної профспілкової самоорганізації нагадує собою вікову сімейно-трудову династію, до складу якої входить ветеранська комуністична самоорганізація Ради старійшин, яка вже напрацювала свій трудовий стаж, трудове населення, яке напрацьовує свій трудовий стаж і молода зміна, яка готує себе у пошуку своєї майбутньої трудової зайнятості. Всі три вікові категорії людського роду взаємодіють між собою на спорідненій, сімейно-трудовій основі духовного зв’язку між батьками, їх дітьми і онуками.

Переводячи свою сімейно-трудову життєдіяльність на наукову організацію праці, кожна трудова особистість займається підвищенням своєї професійної майстерності і одночасно свого особистого Духовного розвитку. При цьому вся сімейно-трудова життєдіяльність Дочірньої Благодійної організації громадян ССРЗ «Земля і Воля» поділяється, як на особисту, так і на суспільно-корисну працю. Це може бути і робота по територіальному благоустрою, і робота у колективному підсобному домогосподарстві. Саме тому благодійна життєдіяльність у сімейно-трудових колективах і виходить на передній план, бо на то є Воля Святих Небес. Амінь.

9. Створення самодостатніх умов життя і добровільного працевлаштування сімейно-трудових колективів.

Створивши за місцем помешкання ініціативні фінансові соціальні групи, дочірня Благодійна організація громадян ССРЗ «Земля і Воля» надає можливість кожній працездатній особистості добровільно обрати свій профіль трудової зайнятості. Отримавши від держави стартову фінансову підтримку по будь-якому профілю сімейно-трудового працевлаштування, спільнота землевласників відкриває місцеву філію Міжнародного Благодійного фонду імені Святого Пантелеймона «Віра, Надія, Любов». Саме таким чином Благодійна організація громадян ССРЗ «Земля і Воля» допомагає місцевій громаді запровадити універсальну форму прогресивного господарювання на селі.

За спільною домовленістю між інвестором-орендарем і орендодавцем-землевласником, Благодійна організація громадян ССРЗ «Земля і Воля» пропонує сільській громаді замінити грабіжницькі орендні договори на сільськогосподарські угоди (50 на 50). При цьому, половину місцевого доходу родинна спільнота землевласників повинна залишити на місцях, щоб пустити його на організацію колективного підсобного домогосподарства. Іншу половину доходу здає в комунальний продовольчий фонд, за що отримує від держави грошову винагороду в гривнях. Саме ці кошти ідуть на поповнення бюджету місцевого Благодійного фонду.

Продукція, яку виробляє колективне підсобне домогосподарство, іде на самодостатнє продовольче забезпечення внутрішніх потреб сільського населення. Учасникам агропромислового сімейно-трудового Універсалу сільгосппродукція видається безоплатно. Решта населення, як сільського, так і міського, отримують продовольчу продукцію по доступній (здешевленій у 10 разів) стабільній ціні. Благодійна організація громадян ССРЗ «Земля і Воля» заохочує до плідної співпраці з селянами і міське населення, що мешкає на дачах, розміщених на території місцевої сільської ради. Надаючи міським сільськогосподарським виробникам у постійне користування земельні угіддя, сільська громада створює для міського сімейно-трудового населення необхідні умови життя і праці. Здійснивши природнім шляхом універсальну приватизацію, Благодійна організація громадян

ССРЗ «Земля і Воля» надійно прикриватиме нашу рідну землю від сторонніх зазіхань з боку заокеанських «горе-опікунів».

Щоб отримувати високі врожаї сільськогосподарської продукції, яка іде на самодостатнє продовольче самозабезпечення екологічно чистою продовольчою продукцією, Благодійна

 

організація громадян ССРЗ «Земля і Воля» пропонує ВРГО Селянській спілці родин землевласників «Земля і Воля» перейти на наукову організацію праці, в котрій буде задіяна і міська родинна спільнота землевласників. При цьому село займається, в основному, розвитком тваринництва і рослинництва, а міська громада займається садівництвом і вирощуванням городніх культур. При життєвій необхідності і сільське, і міське населення допомагають один одному в «час-пік» при прополці технічних культур, при заготівлі кормів для великої рогатої худоби, а також при зборі врожаю городніх культур та садівництва.

10. Науково-теоретична підготовка людей доброї волі до практичного входження в комуністичну самоорганізацію Материнського Тіла Христового.

Так як застарілий державно-адміністративний устрій прискореними темпами підпадає природному руйнівному процесу, тому на його місце повинна стати універсально-демократична система наукової самоорганізації Громадянського суспільства-держави. При цьому командно-адміністративні органи державної влади змінюються на фінансово-господарські, а також організаційно-правові органи місцевого самоврядування. Відтепер державний службовець стає на службі у місцевої територіальної громади і виконує роль посередника між товаровиробником і споживачем. Створивши на всіх рівнях місцевого самоврядування госпрозрахункову систему фінансово-економічного розвитку Громадянського суспільства, державний службовець повинен поставити на статистичний облік «споживацький кошик», як для однієї сімейно-трудової родини, так і для всієї родинної спільноти Громадянського суспільства. Перейшовши на планомірне виробництво промислової і сільськогосподарської продукції, комунальна госпрозрахункова служба ставить під громадський, обліково-статистичний контроль фінансову політику місцевих рад усіх рівнів, а також слідкує за планомірним виробничим розвитком всенародного домогосподарства.

Згідно Божих Установ Святого Євангеліє, наш Духовний Спаситель спускає державну владу «під Ноги Свої». А це означає, що відтепер всі колишні державні установи на вище стоячих рівнях працюють тільки на місцевому рівні, тому знаходяться в рівних умовах і працюють на рівних правах. Різниця складається лише в одному, що відтепер всі, хто підпорядковує свою особисту відповідальність не перед вище стоячим адміністративно-територіальним державним органом, а перед чисельно більшою територіальною громадою, тому і відповідальність, як перед Богом, так і перед місцевою громадою стає значно більшою. І якщо людина бере на свою відповідальність вирішувати подальшу долю великих місцевих територіальних громад, то з неї більше і спитається.

«І сидячий на Престолі сказав: Ось творю все Нове…Звершилося! Я Альфа і Омега, Початок і Кінець. Перший і Останній (котрі зійшлися у серцевині хреста – «плюс»)».(Об’явлення 21; 5-6 ;22; 13) – і цим усе сказано! Амінь.

ІІІ. Заключна частина.

Попередження всім, хто сьогодні при владі.

Так як ви відповідаєте за долю багато чисельного трудового народу, то будьте чуйні до Слова Бога Живого, мудрі у своїх діях на суспільну користь людині і людству.

Не підставляйте під удар нечестивців свій народ, якого вибрав наш Спаситель для дуже важливої справи.

Не йдіть супроти Волі Всевишнього, аби не підставити себе, особисто, під удар нечистої сили. Покайтеся і відійдіть від нечистої сили, щоб і ви не зазнали покарання від Страшного Суду Всевишнього.

Не буде жити в Божім Храмі той, хто творить зраду супроти Бога і Його народу. Усіх нечестивих Господь буде нищити, щоб очистити Місто Господнє від тих, хто чинить беззаконня.

«І ангелові церкви в Лаодикії напиши: так говорить Амінь, Вірний і Правдивий Свідок, Початок творіння Божого: знаю діла твої, що ти ні холодний, ні гарячий. Якби ж ти був холодний або гарячий!

Оскільки ти теплий і не холодний, і не гарячий, то Я «виплюну» тебе з Уст Моїх. Бо ти кажеш: Я багатий, розбагатів і не маю потреби ні в чому, але не знаєш, що ти нещасний, і мізерний, і убогий, і сліпий, і голий.

Раджу тобі купити в Мене золото, очищене вогнем, щоб тобі збагатитися, і білу одежу, щоб одягтися, щоб сорому наготи твоєї не видно було; і маззю для очей, помаж очі твої, щоб бачити. А кого люблю, того і докоряю і караю. Будь же ревний і покайся! Ось стою при дверях і стукаю: якщо хто почує голос Мій і відчинить двері, - я до нього увійду і буду вечеряти з ним, а він зі Мною.

Переможцеві дозволю сісти зі Мною на Престолі Моїм, як і Я переміг і сів з Отцем Моїм на Престолі Його» (Об’явлення 3;14-21) «Вони вже не будуть мати ні голоду, ні спраги, і не буде палити їх Сонце, і ніяка спека. Бо Агнець, Який посеред Престолу, буде пасти їх і водити їх до живих джерел води; і витре Бог усяку сльозу з очей їхніх».(Об’явлення 7;17-18)

Так нехай же Материнська Божа Милість залишається навічно з нами. Амінь.

РОЗДІЛ ІV

Організаційно-правозахисна структура Божого Проекту.

(Опис)

Згідно Основного Закону України носієм суверенності і єдиним джерелом влади є народ. Народ України здійснює свою владу або при безпосередньому спілкуванні і добровільно-природній взаємодії між сім’ями і сімейно-трудовими колективами, або через народних обранців, котрі взаємодіють з місцевою громадою через органи державної влади та органи місцевого самоврядування. Право визначати і змінювати конституційний лад у нашому Громадянському суспільстві належить виключно тільки народу України і не може бути узурпована державою, її органами і державними службовцями. А це означає, що місцева громада має безпосередній доступ до свого народовладдя, тому використовує Богом дане їй право розпоряджатись комунальною власністю сільської територіальної величини, і не стільки через делеговану місцеву владу, скільки при безпосередній участі в місцевому самоврядуванні.

Тому все, що ми маємо у розпорядженні місцевої територіальної величини, підпорядковане високоорганізованій місцевій громаді. А це і наші земельні угіддя, і лісові насадження, і місцеві водоймища, і природні копалини, а також виробничо-споживча інфраструктура, що розміщена на території сільськогосподарського населеного пункту. Ніхто, крім громади, не має права привласнювати об’єкти комунальної власності без її відома і колективної згоди та дозволу на будь-які відчуження.

Щоб захистити нашу рідну Землю від сторонніх зазіхань і здійснити своє особисте і наше суспільне право бути дійсним господарем на українській землі, наш Господь Ідеального Життя пропонує сільській місцевій громаді прийняти на Загальних зборах села Інноваційний Статут універсального розвитку сімейно-трудової життєдіяльності на землі. Що ж дає Божий Статут села нам особисто і нашій сільській громаді?

+ По-перше, ми абсолютно безболісно повертаємо комунальну власність громади і все, що незаконно відібрано в сільської бідноти без її відома і колективної на те згоди.

+ По-друге, сільська громада скасовує грабіжницькі односторонні договори земельної оренди і переходить на взаємокорисні двох - і багатосторонні (Універсальні сільськогосподарські Сімейно-трудові Угоди між учасниками і співучасниками комунальної власності громади.

+ По-третє, ми задіємо організаційно-правозахисний орган Всенародного контролю і народного самоконтролю – Всенародного Православного Материнського Віче і створимо благодійні умови для природного розвитку обслуговуючої кооперації, відродимо роботу виробничо-споживчих артілей, організуємо роботу колективного підсобного домогосподарства. А для місцевого населення поновимо злагоджену роботу обслуговуючих комун, задіємо Культурно-просвітницький центр Духовного розвитку місцевого самоврядування, а також пустимо в дію місцеве громадське радіомовлення і телебачення.

І, на кінець, коли наша високоорганізована сімейно-трудова спільнота землевласників, яка здійснює свою універсальну сімейно-трудову життєдіяльність за Божим Статутом села, буде звільнена від найманої праці і грошової та матеріальної залежності, саме тоді наш прогресивний досвід проведення універсальної приватизації на селі стане зразковим прикладом універсального розвитку місцевого самоврядування, як для місцевого округу, так і для місцевого обласного регіону. Саме таким чином наша місцева громада стає піонером-першопроходцем універсальної розбудови комуністичної життєдіяльності і для нашого Громадянського суспільства-держави в цілому. Таким чином «мала розчина заквасить усе тісто у суспільній діжі», - саме так свідчить про цю Істину наша Книга Життя – Біблія.

А що отримає кожна людина і її родина, коли буде жити і працювати згідно Божого Статуту села?

Прийнявши Інноваційний Статут села, кожна людина матиме законодавче право позитивно вирішувати будь яку проблему своєї особистої і суспільної сімейно-трудової життєдіяльності.

Приймаючи колективне рішення щодо універсальної організації місцевого самоврядування, місцева громада може створювати додаткові громадські органи самоорганізації. Створюючи власні вуличні комітети і комісії, високоорганізована громада має право і реальну можливість брати під громадський право захист усіх, хто потребує турботливої уваги і суспільної поваги. Увійшовши у взаємно корисні договірні відносини з державною службою Агропромислового комплексу, сільські виробники матимуть реальну підтримку і вільний доступ до матеріальної і фінансової взаємодопомоги як з боку держави, так і зі сторони фінансово-кредитного обслуговування місцевого населення. Сільськогосподарська продукція, котру вироблятиме підсобне колективне домогосподарство, буде безоплатно розподілятися між нашими сільськими родинами. А місцева їдальня буде безкоштовно годувати сімейно-трудові колективи власними, доброякісними продуктами харчування. Створивши Благодійну організацію громадян Селянської спілки родин землевласників «Земля і Воля», котра сама про себе свідчить, що вона підпорядкована тільки Божій Волі (її скорочена назва – БОГ ССР З «Земля і Воля»), високоорганізована родинна спільнота землевласників звільняє кожну працездатну людину від найманої праці і грошової залежності. Таким чином кожна людина доброї волі стає повноправним членом нашого Незалежного, від буржуазно-ринкового світу, Комуністичного Універсалу. Комуністичний Універсал відбудує

новітнє село, тим самим безоплатно забезпечить наші молоді сім’ї власним житлом. Наше село помолодіє, воскресне з мертвих. Саме таким чином відбуватиметься Духовне відродження Ідеального Життя на селі.

Інноваційна життєдіяльність організаційно-правозахисного органу прямого народовладдя в законотворчій життєдіяльності місцевої територіальної громади.

Внутрішні організаційно-правозахисні органи дочірньої Благодійної організації громадян ССРЗ «Земля і Воля».

1. ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ.

Благодійна організація громадян Селянської спілки родин землевласників «Земля і Воля» (скорочена назва – БОГ ССРЗ «Земля і Воля») – це дочірня сімейно-трудова самоорганізація громадян села Шестакове, Вовчанського району, Харківської області, створена Вовчанською районною громадською організацією Селянської спілки родин землевласників «Земля і Воля». БОГ ССРЗ «Земля і Воля» разом з жителями села створює законодавчі і виконавчі органи самоорганізації населення, а також запускає в дію Комуністичну раду громади і її дорадчий, організаційно-правозахисний орган Всенародного Православного Віче (або Всевидячого Божого Ока).

Всенародне Православне Віче – це новонароджена у Христі Ісусі, громадська сімейно-трудова самоорганізація, яка виконує, як законодавчі, так і виконавчі функції наукової організації універсального розвитку місцевого самоврядування на селі і на українській землі Святої слов’янської Русі. До Всенародного Православного Віче входять дійсні члени Всеукраїнської громадської організації «Громадський контроль» і представники від партійних осередків, які очолюють громадську самоорганізацію «Народний самоконтроль». Очолює Всенародне Православне Віче місцева громадська самоорганізація Простонародного Православного Материнства, котра створює, на багатопартійній основі, профспілкову фінансову організацію регіонального активу ПОРА «Незалежний Універсал».

Комуністична рада громади ССР землевласників «Земля і Воля» виконує законодавчі організаційно-правозахисні функції і діє від імені простонародного Православного Материнства. Виконавчі функції виконує громадська сімейно-трудова самоорганізація Незалежного агропромислового сімейно-трудового об’єднання землевласників «Універсальний Агро світ», котра діє від імені благодійної самоорганізації Товариства землевласників «Земля і Воля».

ПОРА «Незалежний Універсал» виконує функції провідників (або «проводу») наукового розвитку універсальної організації місцевого самоврядування, і служить зв’язуючою ланкою між законодавчими і виконавчими органами прямого народовладдя на районному, міжрайонному (або обласному), а також на регіональному та міжрегіональному (міжнародному) рівні.

Законотворчу сімейно-трудову самоорганізацію – Комуністичну раду громади ССР землевласників «Земля і Воля» і її організаційно-правозахисну громадську самоорганізацію Всенародного Материнського Православного Віче створено за територіальною ознакою мешканцями села Шестакове, а також мешканцями Вовчанського району і Харківської області з метою організаційно-правового і соціального захисту сільського і міського населення у Вовчанському районі і Харківському регіоні.

Адреса дочірньої Благодійної організації громадян Селянської спілки родин землевласників «Земля і Воля»: село Шестакове, Вовчанського району, Харківської області, вулиця Гончарівка, 138.

2. ГОЛОВНІ ЗАВДАННЯ І НАПРЯМКИ ЗАКОНОТВОРЧОЇ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ ДОРАДЧИХ І ВИКОНАВЧИХ ОРГАНІВ ДОЧІРНЬОЇ БЛАГОДІЙНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ГРОМАДЯН ССР ЗЕМЛЕВЛАСНИКІВ «ЗЕМЛЯ І ВОЛЯ».

Головним завданням дочірньої Благодійної організації громади ССР землевласників «Земля і Воля», а також законотворчої життєдіяльності Комуністичної ради громади і її дорадчого, організаційно-правозахисного органу Всенародного Материнського Православного Віче (Всенародного громадського контролю і народного самоконтролю) є заохочення пересічного громадянина до активної участі в науковій організації універсального розвитку одухотвореної, сімейно-трудової життєдіяльності сільської територіальної громади. Представницькі органи Всенародного громадського контролю і народного самоконтролю (Всенародного Православного Материнського Віче) виконують дорадчі, організаційно-правозахисні функції щодо створення необхідних людям фінансово-економічних умов життя і працевлаштування на селі, а також підвищення соціально захищеного рівня життя і добробуту односельців, сприяння самозахисту сімейно-трудового населення від бюрократичного свавілля і буржуазного егоїзму окремих підприємств-монополістів, які діють всупереч інтересам місцевої територіальної громади.

Згідно Основного Закону України (ст. 5) місцевий законотворчий орган Комуністичної ради громади і її дорадчий, організаційно-правозахисний орган Всенародного Материнського Православного Віче – Всенародного громадського контролю і народного самоконтролю порушують доленосні питання щодо інноваційного розвитку соціально-справедливої життєдіяльності місцевої територіальної громади. Інноваційний розвиток наукової організації універсального самоврядування на селі відбувається шляхом втілення у суспільне життя одухотвореної культурно-просвітницької, а також універсальної, фінансово-господарської життєдіяльності місцевого населення, яке здійснюється шляхом докорінного реформування негативної діяльності виконавчих органів делегованої влади на місцях, у місцевих округах і регіонах згідно справедливих Законів Святого комуністичного Євангеліє.

Для здійснення поставлених доленосних завдань, учасники наукової організації універсального самоврядування на селі природнім шляхом створюють громадську сімейно-трудову самоорганізацію Незалежного агропромислового сімейно-трудового об’єднання «Універсальний Агро світ», яка діятиме від імені Товариства землевласників «Земля і Воля».

Сумісними зусиллями місцевих законодавчих і виконавчих органів наукової організації універсального розвитку місцевого самоврядування на селі, Всенародне Материнське Православне Віче започатковує науково-аналітичну роботу Культурно-просвітницького Центру, котрий виконує місію всенародного Університету Духовного Правознавства. Культурно-просвітницька життєдіяльність Всенародного Материнського Православного Віче цілеспрямована на організаційно-правове навчання і Духовне виховання місцевого населення, а також на практичне втілення соціально-правового самозахисту сімейно-трудового осередку від вимушено-зловмисних, буржуазно-ринкових проблем нашого безпорадного сьогодення.

Задіявши законодавчі і виконавчі органи соціального і правового самозахисту землевласників, Комуністична рада громади, а також її дорадчий організаційно-правозахисний орган Всенародного Материнського Православного Віче ведуть відчайдушну боротьбу не стільки з порушниками Основного Законодавства України і тими негативними наслідками, які вони скоїли у виконавчих органах державно-адміністративної системи омани, скільки з головними причинами загальнолюдського гріхопадіння в омертвілій буржуазно-ринковій системі сатани.

Так як головною причиною загальнолюдського гріхопадіння є недосконала буржуазно-ринкова фінансова система, тому саме з вирішення даної загальнолюдської проблематики розпочинає свою сімейно-трудову життєдіяльність Благодійна організація громадян ССРЗ «Земля і Воля», а також її дорадчі і виконавчі органи радянського народовладдя на нашій, Богом вибраній, православній землі Святої слов’янської Русі.

Шляхом надання законотворчих ініціативних пропозицій щодо позитивного вирішення невідкладних завдань інноваційного благодійного розвитку фінансово-економної життєдіяльності місцевої територіальної громади на селі, Комуністична рада громади і її представницький орган Всенародного Материнського Православного Віче першочерговим завданням вбачають виконання Закону України «Про інноваційну діяльність» у союзі з виконанням Закону України «Про місцеве самоврядування» та .Законодавства України про соціальний захист громадського населення, котре перебуває в занедбаних соціальних умовах особистого життя і сімейно-трудового працевлаштування.

Відповідно до чинного законодавства України Комуністична рада громади і її представницький орган Всенародного Материнського Православного Віче створюють необхідні додаткові органи сімейно-трудового самоврядування на селі в організаційно-правозахисній, культурно-просвітницькій, а також у фінансово-господарській життєдіяльності місцевої територіальної громади, які виконуватимуть законодавчі і виконавчі функції законотворчої ініціативи «знизу» (або комунально-демократичного централізму від Бога).

Для здійснення даного доленосного завдання Комуністична рада громади заохочує діючі трудові колективи до співпраці у Всенародному Материнському Православному Віче. Створюючи ініціативні групи однодумців, які згодом стають благодійними фінансовими групами, Комуністична рада громади саме таким чином упорядковує благодійну сімейно-трудову життєдіяльність місцевої територіальної громади згідно гуманних Законів Святого Євангеліє.

Звільняючи трудове населення від найманої праці і грошової залежності, дочірня Благодійна організація громадян ССРЗ «Земля і Воля» втілює в суспільну життєдіяльність універсальну форму господарювання на селі.

Шляхом проведення прогресивних виборів на місцевому рівні, у місцевому районному окрузі і місцевому регіоні, Комуністична рада громади і її громадська самоорганізація Всенародного Материнського Православного Віче обирають Сімейно-трудову Колегію Всенародного громадського контролю і народного самоконтролю і створюють Дорадчу (місцеву, районну і обласну) координаційну раду, а також життєво важливі законотворчі органи наукової організації праці на теренах універсального розвитку місцевого самоврядування на селі. При цьому виконавчі функції втілення наукової організації універсального господарювання на селі виконує Дорадча координаційна рада Незалежного агропромислового сімейно-трудового об’єднання «Універсальний Агро світ».

Поширюючи практику прямого народовладдя на українській землі, а також прямого спілкування і співробітництва з Богом через Науку Святого Євангеліє (Слово Божої Істина не терпить брехні), коли доленосні рішення ухвалюються, безпосередньо, зборами місцевої територіальної громади, Ідеальне Життя у Христі Ісусі входить у Свої Права.

Проводячи соціологічне дослідження громадської думки та проведення всенародного (а в перспективі і міжнародного) референдуму, саме місцева дорадча самоорганізація Всенародного Материнського Православного Віче подає зразковий приклад створення соціально-справедливої організаційно-правозахисної бази для плідного співробітництва місцевої територіальної громади з її делегованою законодавчою і виконавчого владою, як на місцях, так і в місцевих округах і регіонах.

Запрошуючи усі прогресивні сили України до спільної праці в науковій організації універсального розвитку місцевого самоврядування на селі, Простонародне Православне Материнство пропонує добровільну основу вибору особистого і колективного сімейно-трудового працевлаштування в будь-якій галузі інноваційної, фінансово-економічної, соціально-політичної або культурно-просвітницької життєдіяльності Незалежного, від буржуазно-ринкового світу, агропромислового сімейно-трудового об’єднання «Універсальний Агро світ».

Примітка.Спочатку на договірній, а згодом, коли відродиться між людьми духовна взаємодовіра і взаємне громадсько-політичне порозуміння, то саме тоді універсальні взаємовідносини між учасниками і співучасниками Незалежного агропромислового сімейно-трудового об’єднання «Універсальний Агро світ» стануть будуватися на одухотворено-спорідненій основі, а всі люди доброї волі будуть жити в Єдиному Святому Дусі нашого Господа Ісуса Христа.

Саме таким, природнім шляхом громадська організаційно-правозахисна самоорганізація Всенародного Материнського Православного Віче на багатопартійній парламентській основі створює Всенародну комуністичну самоорганізацію профспілкового об’єднання регіонального і міжрегіонального активу – ПОРА «Незалежний Універсал», котра виконуватиме функції провідників («проводу») законотворчих народних ініціатив, що поступають від (сільської або міської) Комуністичної ради громади на наш новообраний парламент. Відтепер наш Господь Ідеального Життя входить у Свої Права, а Духовність запанує в нашому суспільному Отчому Домі.

3. ГАРАНТІЇ ПЛІДНОГО СПІВРОБІТНИЦТВА ГРОМАДСЬКОЇ САМООРГАНІЗАЦІЇ ВСЕНАРОДНОГО МАТЕРИНСЬКОГО ПРАВОСЛАВНОГО ВІЧЕ З ДЕЛЕГОВАНИМИ ОРГАНАМИ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ.

3.1. Державні органи місцевого самоврядування та їх посадові особи не мають права забороняти або втручатися у внутрішню, сімейно-трудову життєдіяльність Благодійної організації громадян «Земля і Воля» згідно чинного законодавства України «Про місцеве самоврядування»(Ст. 21).

3.2. Співробітництво організаційно-правозахисного органу Всенародного Православного Віче з державними органами та їх посадовими особами, а також іншими юридичними і фізичними особами, як на місцевому, так і на районному і обласному рівні можуть здійснюватися тільки на договірній основі, що будується на спорідненій сімейно-трудовій основі науково-просвітницької, організаційно-правозахисної та фінансово-господарської взаємної допомоги місцевій територіальній громаді.

3.3. Приймаючи активну участь в інноваційній, сімейно-трудовій життєдіяльності місцевої територіальної громади, а також у створенні спільних законотворчих ініціативних, а згодом і фінансових сімейно-трудових угрупувань різнобічної професійно-трудової зайнятості, в тому числі і представницької місії делегованого народовладдя на місцях, а також у місцевих округах і регіонах, делеговані органи радянського народовладдя можуть реорганізувати свою попередню, малоефективну діяльність, змінивши її на високопродуктивну професійну життєдіяльність у законодавчих і виконавчих органах місцевого самоврядування.

Дочірня Благодійна організація громадян ССРЗ «Земля і Воля» з великою радістю приймає усіх людей доброї волі на Божий Ковчег Духовного Спасіння. Місця на Духовному Ковчезі предостатньо для всіх і для кожного.

4. ЗАКЛЮЧНА ЧАСТИНА

Закон – Провідник до Христа.

Ми знаємо із Святого Письма, що Закон – ворог Христу. Брати мої, я говорю вам по-людському: навіть заповіту, встановленого людиною, ніхто не скасовує і не додає нічого до нього. І Нащадкові Божому, котрим є Ісус Христос, Богом-Отцем були дані Обітниці, котрі даються не від Закону, а по Батьківсько-материнській, Божій Благодаті, яка переходить на земне людство через віру в Сина Божого – Ісуса Христа.

Ще скажу вам, брати мої, про надзвичайно важливу Істину: доки спадкоємець малоліток, він нічим не відрізняється від раба, хоч і є володарем усього. Він підлеглий опікунам і домоправителям до часу, назначеного батьком. Так і ми, доки були дітьми, були підневолені стихіям світу. Коли ж сповнився час, Бог-Отець послав Сина Свого, який підкорився Законові, щоб нам прийняти усиновлення через віру в нашого Духовного Спасителя. А так як ви сини Божі, то Бог-Отець послав Святого Духа Сина Свого Єдинородного – Ісуса Христа у серця ваші. Тому ти вже не раб, а син, а коли син, то і спадкоємець Божий через Христа. Тепер всі ви рівні у Христі Ісусі, бо у Христі охрестилися і в Христа одяглися. Так що відтепер Закон не має нічого проти обітниць Божих. Закон було дано земному людству з причини їхніх злочинів, до часу Другого Приходу Нащадка Божого – Ісуса Христа на рідну Землю. Тому до приходу віри в наше загальнолюдське Духовне Спасіння всі ми були зачинені під сторожею Закону, тому Закон був вихователем, котрий підвів нас до Христа. Коли ж прийшла до вас, брати мої, Істинна Віра у наше Духовне Спасіння, то ми вже не під вихователем, тобто не під Законом. А що Законом ніхто не оправдується перед Богом, то це ясно, бо «праведний буде жити вірою». А Закон же не від віри, але «хто виконує його, той живий буде ним». Знайте, брати мої, що тільки наш Духовний Учитель знає, яким чином нам можливо виконати Закон Божий і передати земному людству, через віру в наше Духовне Спасіння, Божу Спадщину через Ісуса Христа.

Так що «прожени рабиню і сина її, бо син рабині не буде Спадкоємцем разом з сином Вільної». Отже, брати мої, ми не сини рабині, а синочки вільної Неньки – Незалежної України! Христос для Волі визволив нас, то ж стійте і не піддавайтеся знову в ярмо рабства гріха. Всі, що виправдовуються тільки Законом, залишаються без Христа і відпадають від Божої Благодаті. Невже не зрозуміло вам, що яким судом судите інших, то таким же судом і самі будете осуджені Законом. Ви бігли добре. Хто перешкоджав вам коритися Правді? Коли ж ви гризетеся та пожираєте один одного, то глядіть, щоб не знищили один одного. Коли ви будете жити по Закону і догоджати плоті, то плоть противиться Святому Духу. А коли ж будете жити в Єдиному Святому Дусі, то тоді ви вже знаходитесь не під Законом, бо живете у Божій Благодаті.

То ж вибір залишається тільки за вами, брати мої. Знайте, що плід Духа Святого: любов, радість, мир, довготерпіння, доброта, милосердя, лагідність, стриманість, а також віра і повна довіра своєму Духовному Творцеві. На таких нема Закону.

Діла плоті явні: це нечистота, перелюб, розбещеність, ідолослужіння, чародійство, сварки, заздрість, гнів, суперечки, незгода, єресі, ненависть, убивство, п’янство, безчинство та подібне до цього. Такі царства Божого не успадкують. Амінь.

Хто такі «фарисеї»?

«Фарисеї» - це наші парламентарі, котрі «в’яжуть важкі тягарі (антинародні закони для свого обездоленого народу), які тяжко носити, і кладуть їх на плечі людям; самі ж не хочуть і пальцем доторкнутися їх».(Матвія 23;) То ж «Шукайте перш за все, Царство Боже і Правду Його, а все інше буде вам ».

РОЗДІЛ V

Інноваційний розвиток банківсько-кредитної системи на перехідному етапі від буржуазно-ринкового злодіяння до благодійної життєдіяльності у Христі Ісусі.

Божий Продукт і наші суспільні послуги та взаємодії.

«Носіть тягарі один одного і таким чином виконаєте Закон Христа». Бо хто вважає себе за будь-що, коли він ніщо, той сам себе обманює. Кожен нехай випробовує своє діло, і він тоді буде мати похвалу тільки в собі, а не в іншому. Бо кожен свій тягар понесе. А хто навчається Слова (Божого), нехай ділиться всяким добром з Наставником.

Комунально-демократичний (або комуністичний) принцип фінансово-економічного обслуговування скооперованого корпоративного розвитку благодійної сімейно-трудової життєдіяльності місцевої територіальної громади в НАСТО «Універсальний Агро світ».

 

Щоб зупинити небажаний буржуазно-ринковий руйнівний процес, який триває в командно-адміністративній системі омани, Життя вимагає і наш неприбутковий дрібнобуржуазний підсобний промисел, і так зване «прибуткове» приватно-буржуазне товарне виробництво скооперувати в єдино роздільне місцеве домогосподарство Незалежного (від ринку) агропромислового корпоративного об’єднання «Універсальний Агро світ», яке повинне розвиватись тільки на неприбутковій (але вельми корисній!) споріднено-трудовій основі кооперативно-корпоративного самообслуговування місцевої територіальної громади.

Внутрішня благодійна життєдіяльність сімейно-трудових кооперативів Незалежного агропромислового об’єднання «Універсальний Агро світ» і її скооперована зовнішня благодійна корпоративна життєдіяльність взаємодіють між собою по принципу злиття свободи і необхідності, тобто добровільної свободи вибору своєї сімейно-трудової зайнятості і об’єктивної необхідності природного об’єднання усіх людей доброї волі в Благодійну організацію громадян універсальної будови. При цьому наш бувший дрібно-господарський домашній промисел ми будемо розвивати як неприбуткове, але вельми корисне, колективно-приватне домогосподарство під загальною назвою Обслуговуючий кооператив раднаргоспу «Берегиня», котрий являється складовою частиною Незалежного агропромислового кооперативно-корпоративного об’єднання «Універсальний Агро світ». Саме раднаргосп «Берегиня» буде обслуговувати місцеве населення і безоплатно забезпечувати своїх учасників обслуговуючого кооперативу сільськогосподарською продукцією, а також надавати необхідні сільськогосподарські послуги і іншим співучасникам Незалежного агропромислового об’єднання «Універсальний Агро світ».

Виробляючи екологічно чисту сільськогосподарську продукцію високої якості, а також реалізуючи її по набагато здешевленій ціні, сільськогосподарська виробничо-споживча кооперація природнім шляхом реформується з так званого «прибуткового» сектору приватного товарного виробництва на неприбутковий кооперативно-корпоративний виробничо-споживчий промисел, який на духовно-спорідненій сімейно-трудовій основі буде обслуговувати наше неприбуткове, колективно - приватне підсобне домогосподарство на місцях.

При інноваційній благодійній формі фінансового самозабезпечення неприбуткових сімейно-трудових організацій кооперативно-корпоративного обслуговування місцевого населення кожна сімейно-трудова родина отримує від фінансово-кредитних установ стартову фінансову підтримку не тільки для інтенсивного внутрішнього розвитку нашого вітчизняного підприємницького кооперативного руху на місцях, але й для зовнішнього, максимально ефективного розвитку корпоративного обслуговування нашого вітчизняного комунально-приватного домогосподарства. При цьому наш внутрішній кооперативний розвиток благодійної сімейно-трудової життєдіяльності і наш зовнішній благодійний розвиток корпоративного обслуговування гармонійно взаємопов’язані між собою за принципом хрестоподібного поєднання індивідуальної свободи вибору своєї сімейно-трудової зайнятості і об’єктивної необхідності колективного розвитку універсального комуністичного ладу на нашій Дароносиці Землі. І якщо наше внутрішнє, благодійне кооперативне обслуговування сімейно-трудових колективів працює на місцеву територіальну громаду, то зовнішнє, благодійне корпоративне обслуговування працює на задоволення фінансових і матеріальних потреб універсального розвитку наукової організації місцевого самоврядування у міжрегіональному (міжнародному) фінансово-економічному просторі.

Ось чому Святе Євангеліє навчає людей доброї волі «носити тягарі один одного», а «не грати тільки в одні ворота», як це часто-густо відбувається в буржуазно-ринковій системі омани, особливо в її недосконалій фінансово-кредитній життєдіяльності банківських установ.

РОЗДІЛ VІ

Прогресивні методи благодійної взаємодопомоги сільському домогосподарнику.

План маркетингу.

На перехідному етапі від командно-адміністративної системи загальнолюдського гріхопадіння до утвердження комуністичного ладу на українській землі всі дотеперішні взаємовідносини між державою і місцевою громадою, а також між усіма учасниками і співучасниками інноваційної благодійної життєдіяльності на місцях, у місцевих округах і регіонах будуються на договірній, сімейно-трудовій основі. Наша ініціативна сімейно-трудова спільнота ВРГО ССРЗ «Земля і Воля» пропонує Божий Проект Універсального сімейно-трудового договору між учасниками і співучасниками благодійної фінансової інновації, котра буде функціонувати в нашому Незалежному Агропромисловому сімейно-трудовому об’єднанні «Універсальний Агро світ». Усі оздоровчі процеси будуть відбуватися тільки в Одухотвореному Материнському Христовому Тілі. Під час формування і органічно-природн


Дата добавления: 2015-09-05; просмотров: 202 | Нарушение авторских прав


Читайте в этой же книге: Революционные преобразования в финансово-экономической жизнедеятельности Советского коммунистического сообщества. | Про найману працю. | Коротко про головне. | Обозрение финансовых дел в стране и на мировой арене. | НАУЧНО-ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ПРОПАГАНДА СТРАТЕГИЧЕСКОЙ БОРЬБЫ ЗА КОММУНАЛЬНО-ДЕМОКРАТИЧЕСКУЮ ПЕРЕСТРОЙКУ. | II. Основна частина. 1 страница | II. Основна частина. 2 страница | II. Основна частина. 3 страница | II. Основна частина. 4 страница | Другий етап. |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Резюме.| Предмет договору.

mybiblioteka.su - 2015-2020 год. (0.06 сек.)