Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

II. Основна частина. 3 страница

Читайте также:
  1. Contents 1 страница
  2. Contents 10 страница
  3. Contents 11 страница
  4. Contents 12 страница
  5. Contents 13 страница
  6. Contents 14 страница
  7. Contents 15 страница

Коли об‘єднаємо усі наші банківсько-кредитні товариства, комерційні фінансові установи з НБУ, який повинен стати нашим Вітчизняним банком інноваційного розвитку Благодійної життєдіяльності. І якщо НБУ виконує законодавчі функції, цілеспрямовані на реформування грабіжницької, буржуазно-ринкової фінансово-кредитної системи сатани, то Міжнародний Благодійний Фонд імені Свтого Пантелеймона стає виконавчим органом для нашої Благодійної організації громадян «Соборна Батьківщина».

Далі всю інноваційну Благодійну життєдіяльність Громадянського суспільства-держави треба цілеспрямовувати на підтримку новонароджених місцевих благодійних фінансово-кредитних товариств, котрі займаються розвитком скооперованої виробничо-обслуговуючої корпорації (чи консорціуму) які відкривають (на основі благодійного співробітництва з брокерсько-кредитними профспілками і банківсько-кредитними установами) свої філії для створення місцевого Благодійного Фонду соціально-економічної і фінансової взаємодопомоги один одному. В свою чергу місцеві благодійні товариства, виправдовуючи фінансові витрати своїх банківсько-кредитних “донорів”, повинні здавати виробничу продукцію в комунальний резервний фонд, причому безоплатно, але на договірній основі, за взаємною на те згодою. Бо якщо не будемо мати свою власну матеріальну і фінансову базу, то про який розвиток підприємницької самодіяльності може іти мова?!

Коли ж на місцях буде накопичено необхідний грошовий запас, потрібний для наукового розвитку місцевого самоврядування, саме тоді не буде великої потреби ні в грошах, ні у виробничо-споживчій матеріальній продукції.

Хіба ж то не зрозуміло, що подібно до того, як функціонує кровоносна система в людському організмі, так працює і благодійна фінансова система в загальнолюдському організмі по образу і подобі Божої, тому як і крові в організмі людини, так і фінансів у загальнолюдському організмі повинно бути не так вже й багато, а стільки, скільки вимагає сама Материнська благодійна Природа Творця.

Звідси випливають слідуючі висновки.

Щоб визволитись нашій самодержавній владі з-під фінансової залежності

МВФ, нам потрібно спочатку провести грошову реформу і зупинити штучно створені, світовою фінансовою кризою, інфляційні процеси у Громадянському суспільстві. Провести комунально-демократичне реформування законодавчої і виконавчої влади на місцях. Провести універсальну приватизацію. Перейти на фінансово-економну життєдіяльність Громадянського суспільства. А вже потім увійти в договірні фінансові стосунки до Союзу Незалежних Країн. Змінивши, як внутрішню, так і зовнішню фінансово-економічну життєдіяльність на благодійну, увійти у єдину «рубльову зону» і єдиний економічний простір. Так як вихід з фінансової кризи у нас вже є, тому не дуже вже «плазуйте» перед цим фінансовим «звіром», бо його час панування над Божим людством вже скінчився. Наш Національний Банк України, як молоде, дочірнє благодійне фінансове підприємство повинен надати іншим країнам світової спільноти зразковий приклад згуртованої благодійної життєдіяльності, порядності у фінансово-економній політиці, яка працює на спільну користь і для вітчизняного виробництва, і для сусідніх міжнародних фінансово-економічних партнерів. І як заповідав Великий Тарас, ми будемо “і чужому навчатися і свого не цуратися”.Як бачите, що не багато вже часу лишилося земному людству перебувати під буржуазним ярмом роботизованого світу сатани. Бо Святе Євангеліє засвідчить не на словах, а в добрих справах про Царство Боже. Нове Життя у Господі, як і наш Духовний Спаситель, воскресло з мертвого в ім`я збереження Одухотвореної Вічності на нашій Дароносиці Землі.

Тому на сьогодні, в умовах ринкової фінансової кризи, наш Всевишній розриває буржуазне коло смерті, котре нагадує всім нам фінансову прірву, яку неможливо наситити ні фінансами, ні наповнити матеріальним достатком. Все, що відбувається сьогодні в омертвілій системі сатани для будь якої буржуазно-демонічної влади означає «Сізіфову працю» , і нічого більше. І якщо не вдоволений фінансовою політикою нашої української виконавчої влади наш народ України, то на те є вагома причина, але їх особистої вини, як самі бачимо, в тому нема. На все, що з нами відбувається в особистій і суспільній життєдіяльності, є тільки Божа Воля. То ж коріться тільки нашому Господу, Котрий як «Альфа» і «Омега» стає в проломі адміністративної системи, щоб надійно прикривати Своїм Материнським Тілом Христовим усіх, хто приймає в серце свое Ідеальне Життя у Христі. Відсутній тілом, але присутній Святим Духом, наш Духовний Спаситель посилає Своїх вірних учнів, щоб виконати Закон Божий і зберегти Вічне Життя на Землі.

Загрузка...

Дай же нам, Боже, сили і снаги, мудрості і великого довготерпіння дійти до фінансово-економного добродіяння і до переможного кінця добра над темними силами фінансово-демонічного злодіяння. Так тому і бути! Амінь!

 

Благодійна фінансово-економічна життєдіяльність Громадянського суспільства згідно Божих Істин Святого Євангеліє.

Перехідний етап від буржуазно-ринкової системи злодіяння до благодійної сімейно-трудової життєдіяльності і комуністичного ладу.

І. Вступ.

Споконвічно, ще з часів Адамового гріхопадіння і до теперішнього часу, сільське населення довго терпить демонічне пригноблення з боку міського командно-адміністративного самоуправства. Та настає довгожданий час, коли селянське життя, з Божою допомогою, звільняється від споконвічних пут адміністративного, буржуазно-бюрократичного свавілля.

Отримавши акти на землю, селяни реально відчули надійне підґрунтя на тернистому шляху до Духовної Свободи і фінансової та матеріальної незалежності.

Але для того щоб не тільки сільське населення, але і кожна людська особистість, що мешкає на своїй рідній землі, мала реальну можливість реалізувати своє законне право на спільну Землю і особисту Волю, на щасливу родинну долю, настає доленосний час щодо об’єднання спільних зусиль міського і сільського населення і, буквально «усім миром», підняти важкий тягар суспільних проблем сьогодення. Тому саме сьогодні настає доленосний час об’єктивного розвитку універсальної форми господарювання на землі і проведення універсальної приватизації на селі.

ІІ. Основна частина.

Стратегія і тактика боротьби за комуністичну перебудову.

1. Повернення боргів самодержавного міста сільськогосподарському виробництву.

На відміну від буржуазно-ринкових методів приватно-демонічного господарювання в агропромисловому комплексі, наш Господь Ідеального Життя втілює універсальну форму сімейно-трудової життєдіяльності Громадянського суспільства. І якщо державні компенсації, дотації, субсидії в буржуазно-демонічному суспільстві ідуть тільки на проїдання та «латання дірок» у померлому Адамовому тілі командно-адміністративної системи сатани, то наш Господь веде рішучу боротьбу проти головних причин загальнолюдського гріхопадіння. А так як головною причиною усіх злодіянь, які існують на нашій обездоленій планеті є недосконала грошова система, то саме з її докорінного реформування і розпочинається поступове входження Ідеального Життя у нашу суспільну життєдіяльність. А це означає, що відтепер не село платить податки державі, а держава повертає свої борги робітничо-селянській сімейно-трудовій спільноті землевласників. І це закономірне явище об’єктивно-справедливого розвитку Громадянського суспільства, бо Материнська Природа колективного Творця Всесвіту не терпить несправедливого відношення з боку міського буржуазно-демократичного самоуправства до обездоленого сільського населення. Тому наш Господь Ідеального Життя на Землі, і Його Материнська Природа Бога встають на захист суспільної робітничо-селянської життєдіяльності в агропромисловому виробництві.

2. Створення Благодійного фонду інноваційного розвитку фінансово-економної життєдіяльності Громадянського суспільства.

На даний час світова буржуазно-ринкова система нагадує собою фінансово-економічну прірву, яку неможливо наситить ні фінансами, ні продовольчими ресурсами, від нестачі котрих страждає фінансово-зголоднілий буржуазний світ. Наш Господь Ідеального Життя запроваджує комунально-демократичну систему універсальної, фінансово-економної життєдіяльності Громадянського суспільства, яка нагадує собою одухотворену життєдіяльність самого людського організму. При цьому, грошова система відіграє функціональну роль фінансової кровоносної системи. Як і в людському організмі всі органи співпрацюють у єдино роздільному ритмі життя, так і в загальнолюдській самоорганізації Громадянського суспільства повинна бути надзвичайно злагоджена і зовнішня, і внутрішня життєдіяльність усіх органів місцевого самоврядування. Як в нашому організмі є сердечний орган, через який циркулює кровоносна система, так і в загальнолюдському Материнському Тілі Христовому повинен працювати Благодійний орган місцевого самоврядування. Саме таким органом і є наш Міжнародний Благодійний Фонд імені Святого великомученика і цілителя Пантелеймона. При цьому, як в будові самого сердечного органу, так і в будові інших органів людського організму, надзвичайно важливу роль відіграє кожна клітиночка, яка в загальнолюдському організмі уособлює собою кожну людську особистість. Тому всі люди доброї волі повинні прийняти безпосередню участь у благодійній життєдіяльності Громадянського суспільства і створити на місцевому рівні, а також у місцевих районних округах і обласних регіонах філії Міжнародного Благодійного Фонду імені Святого Пантелеймона.

3. Створення місцевої Благодійної організації громадян Всеукраїнського НЗ «Соборна Батьківщина»

Щоб задіяти все працездатне населення у сімейно-трудовій життєдіяльності за місцем свого домашнього помешкання, кожній окремо взятій родині землевласників потрібно самостійно створити для себе і свого сімейно-трудового осередку необхідні умови самостійного працевлаштування в Незалежному, від буржуазно-ринкового світу, агропромисловому виробничо-споживчому Універсалі. При цьому рід сімейно-трудової життєдіяльності поділяється на виробничий та обслуговуючий кооперативний розвиток, як у внутрішній, так і в зовнішній життєдіяльності Громадянського суспільства. Для здійснення даного, доленосного завдання, наше Ідеальне Життя у Господі вимагає створити на місцях, а також у місцевих округах і регіонах фінансову Благодійну організацію громадян Всеукраїнського Незалежного Землянства «Соборна Батьківщина», назва якої свідчить сама про себе. Це неприбуткова сімейно-трудова організація землевласників, яка функціонує по образу Божому і за подобою будови нашого людського організму, тому має як внутрішні, так і зовнішні органи громадського сімейно-трудового самоврядування.

4. Внутрішній розвиток громадського, сімейно-трудового самоуправління в багатогалузевій обслуговуючо-споживчій кооперації.

Щоб забезпечити місцеве населення екологічно чистою продовольчою сільськогосподарською продукцією в необхідній кількості і доброї якості, місцева Благодійна організація громадян Всеукраїнського НЗ «Соборна Батьківщина» створює підсобне колективне домогосподарство, яке безоплатно забезпечує своїх співучасників власного агропромислового виробництва доброякісними продуктами харчування. Для міського населення, при їхній добровільній участі у самодостатньому продовольчому процесі, сільськогосподарська продукція забезпечується регулярно, причому по стабільній і доступній ціні.

5. Зовнішній розвиток громадського сімейно-трудового самоврядування в міжгалузевій виробничо-споживчій корпорації.

Щоб задовольнити продовольчими потребами Громадянського суспільства, притому в необхідній кількості і доброї якості, Благодійна організація громадян Всеукраїнського НЗ «Соборна Батьківщина» приділяє велику увагу розвитку основної галузевої, а також міжгалузевої бази, котрі тісно взаємопов’язані з розвитком обслуговуючого кооперативного руху в Незалежному агропромисловому Універсалі. Здаючи в комунальний фонд Громадянського суспільства виробничу продукцію, Благодійна організація громадян входить у взаємовигідні договірні взаємини з виконавчими органами місцевого самоврядування. Половину виробничої сільгосппродукції селянська спільнота землевласників залишає для внутрішнього споживання, а половину – здає в продовольчий комунально-споживчий фонд. За здану сільськогосподарську продукцію місцева Благодійна організація громадян Всеукраїнського НЗ «Соборна Батьківщина» отримує від виконавчих органів самоорганізації населення (через благодійну систему інноваційної життєдіяльності Банківсько-кредитних установ) грошову винагороду, яка і поповнює місцевий Благодійний Фонд імені Святого Пантелеймона «Віра, Надія, Любов».

6. Створення комунального господарсько-розрахункового органу місцевого самоврядування.

Щоб упорядкувати суспільну сімейно-трудову життєдіяльність на місцях, а також у місцевих округах і регіонах, Благодійна організація громадян Всеукраїнського НЗ «Соборна Батьківщина» повинна поставити на обліковий контроль виробничо-споживчий процес планомірного розвитку та сервісного обслуговування, як внутрішнього, так і зовнішнього агропромислового виробництва. До комунального госпрозрахунку повинні увійти плановий відділ, статистичний відділ, обслуговуючий сервісно-постачальний відділ фінансово-економічного розвитку, як на місцях, так і в місцевих округах і регіонах, робота яких гармонійно взаємопов’язана між собою.

Саме такий, господарчо-розрахунковий орган місцевого самоврядування і повинна створити кожна місцева територіальна громада, котра добровільно увійшла до Благодійної організації громадян Всеукраїнського НЗ «Соборна Батьківщина».

7. Правова база місцевого самоврядування.

Щоб здійснити намічені Богом Плани щодо фінансово-економічного розвитку Громадянського суспільства, причому без будь-яких перешкод з боку противників комуністичного (комунально-демократичного) розвитку Громадянського суспільства, Благодійна організація громадян Всеукраїнського НЗ «Соборна Батьківщина» створює організаційно-правозахисний орган місцевого самоврядування – Материнське Православне Віче (Всевидяче Боже Око), назва котрого свідчить сама про себе. До співробітництва з місцевою громадськістю залучаються усі прогресивні громадсько-політичні осередки, котрі об’єднуються в багатопартійну організацію регіонального активу під назвою ПОРА «Незалежний Універсал».

Відносини між місцевою благодійною спільнотою землевласників і Професійним багатопартійним регіональним активом ПОРА «Незалежний Універсал» будуються, спочатку, на договірній основі, а потім – на споріднено-одухотвореній сімейно-трудовій основі взаємодопомоги один одному на теренах розвитку прямого народовладдя на Українській Землі Святої Слов’янської Русі.

8. Універсальний метод самостійного працевлаштування в благодійній сімейно-трудовій самоорганізації Громадянського суспільства.

Так як по Материнській Природі нашого Духовного Творця кожна людська особистість має духовну потребу і життєву необхідність самостійного працевлаштування у Материнському Тілі Христовому і за своїм внутрішнім природним покликанням знайти своє особисте місце у сімейно-трудовій життєдіяльності Громадянського суспільства. Саме тому кожна місцева територіальна громада повинна створити самодостатні фінансові і матеріальні умови для самостійного працевлаштування кожної працездатної особистості за її внутрішнім покликом душі.

Розробивши Перспективний план соціально-економічного розвитку сімейно-трудової життєдіяльності на селі, місцева Благодійна організація громадян Всеукраїнського НЗ «Соборна Батьківщина» пропонує усім учасниками Незалежного агропромислового Універсалу посильне трудове навантаження за добровільним вибором своєї трудової зайнятості і особистим бажанням прийняти активну участь у розвитку Незалежного агропромислового Універсалу. Це можуть бути сімейно-трудові династії по будь-якому профілю зовнішнього міжгалузевого сільськогосподарського виробництва, а можуть бути внутрішні запити громадян щодо їх самостійного працевлаштування і безпосередньої участі у розвитку кооперативного обслуговування місцевого населення.

Входячи в гармонійні відносини між людьми доброї волі, кожна благодійна сімейно-трудова самоорганізація, доповнюючи одна одну, входить у Материнське Тіло Христове на споріднено-одухотвореній основі взаємного порозуміння, взаємоповаги і взаємної допомоги один одному. Саме тому Ідеальне Життя вимагає від всіх співучасників сімейно-трудової спільноти землевласників створити місцевий Благодійний Фонд фінансової і матеріальної взаємодопомоги. Всі члени місцевої Благодійної організації громадян Всеукраїнського НЗ «Соборна Батьківщина» після проведеної універсальної приватизації на місцях, стають рівноправними членами профспілкової самоорганізації товариства землевласників. Комуністична профспілка землевласників є реально діючою школою комунізму. Сімейно-трудова життєдіяльність комунально-демократичної профспілкової самоорганізації нагадує собою вікову сімейно-трудову династію, до складу якої входить ветеранська комуністична самоорганізація Ради старійшин, яка вже напрацювала свій трудовий стаж, трудове населення, яке напрацьовує свій трудовий стаж і молода зміна, яка готує себе у пошуку своєї майбутньої трудової зайнятості. Всі три вікові категорії людського роду взаємодіють між собою на спорідненій, сімейно-трудовій основі духовного зв’язку між батьками, їх дітьми і онуками. Переводячи свою сімейно-трудову життєдіяльність на наукову організацію праці, кожна трудова особистість займається підвищенням своєї професійної майстерності і одночасно свого особистого Духовного розвитку. При цьому вся сімейно-трудова життєдіяльність місцевої Благодійної організації громадян Всеукраїнського НЗ «Соборна Батьківщина» поділяється, як на особисту, так і на суспільно-корисну працю. Це може бути і робота по територіальному благоустрою, і робота у колективному підсобному домогосподарстві. Саме тому благодійна життєдіяльність у сімейно-трудових колективах і виходить на передній план, бо на то є Воля Святих Небес. Амінь.

9. Створення самодостатніх умов життя і добровільного працевлаштування сімейно-трудових колективів.

Створивши за місцем помешкання ініціативні фінансово-соціальні групи, місцева Благодійна організація громадян Всеукраїнського НЗ «Соборна Батьківщина» надає можливість кожній працездатній особистості добровільно обрати свій профіль трудової зайнятості. Отримавши від Громадянського суспільства-держави стартову фінансову підтримку по будь-якому профілю сімейно-трудового працевлаштування, родинна спільнота землевласників відкриває місцеву філію Міжнародного Благодійного фонду імені Святого Пантелеймона «Віра, Надія, Любов». Саме таким чином Благодійна організація громадян Всеукраїнського НЗ «Соборна Батьківщина» допомагає місцевій громаді запровадити універсальну форму прогресивного господарювання на селі.

За спільною домовленістю між інвестором-орендарем і орендодавцем-землевласником, Благодійна організація громадян Всеукраїнського НЗ «Соборна Батьківщина» пропонує сільській громаді замінити грабіжницькі орендні договори на сільськогосподарські угоди (50 на 50). При цьому, половину місцевого доходу родинна спільнота землевласників повинна залишити на місцях, щоб пустити на організацію колективного підсобного домогосподарства. Іншу половину доходу здає в комунальний продовольчий фонд, за що отримує від суспільства-держави грошову винагороду в гривнях. Саме ці кошти ідуть на поповнення бюджету місцевого Благодійного Фонду.

Продукція, яку виробляє колективне підсобне домогосподарство іде на самодостатнє продовольче забезпечення внутрішніх потреб сільського населення. Учасникам агропромислового сімейно-трудового Універсалу сільгосппродукція видається безоплатно. Решта населення, як сільського, так і міського, отримує продовольчу продукцію по доступній (здешевленій у 10 разів) стабільній ціні. Благодійна організація громадян Всеукраїнського НЗ «Соборна Батьківщина» заохочує до плідної співпраці з селянами і міське населення, що мешкає на дачах, розміщених на території місцевої сільської ради. Надаючи міським сільськогосподарським виробникам у постійне користування земельні угіддя, сільська громада створює для міського сімейно-трудового населення необхідні умови життя і праці. Здійснивши природнім шляхом універсальну приватизацію, Благодійна організація громадян Всеукраїнського НЗ «Соборна Батьківщина», як і наша Божа Мати-Покрова, надійно прикриватиме нашу рідну землю від сторонніх зазіхань з боку заокеанських «горе-опікунів».

Щоб отримувати високі врожаї сільськогосподарської продукції, яка іде на самодостатнє продовольче самозабезпечення екологічно чистою сільськогосподарською продукцією, Благодійна організація громадян Всеукраїнського НЗ «Соборна Батьківщина» пропонує місцевій громаді Незалежного агропромислового Універсалу перейти на наукову організацію праці, в котрій буде задіяна і сільська, і міська родинна спільнота землевласників. При цьому село займається, в основному, розвитком тваринництва і рослинництва, а міська громада займається садівництвом і вирощуванням городніх культур. При життєвій необхідності і сільське, і міське населення допомагають один одному в «час-пік» при прополці технічних культур, при заготівлі кормів для великої рогатої худоби, а також при зборі врожаю городніх культур та садівництва.

10. Науково-теоретична підготовка людей доброї волі до практичного входження в комуністичну самоорганізацію Материнського Тіла Христового.

Так як застарілий державно-адміністративний устрій прискореними темпами підпадає природному руйнівному процесу, тому на його місце повинна стати універсально-демократична система наукової самоорганізації Громадянського суспільства-держави. При цьому командно-адміністративні органи державної влади змінюються на фінансово-господарські, а також організаційно-правові органи місцевого самоврядування. Відтепер державний службовець стає на службі у місцевої територіальної громади і виконує роль посередника між товаровиробником і споживачем. Створивши на всіх рівнях місцевого самоврядування госпрозрахункову систему фінансово-економічного розвитку Громадянського суспільства, державний службовець повинен поставити на статистичний облік «споживчий кошик», як для однієї сімейно-трудової родини, так і для всієї родинної спільноти Громадянського суспільства. Перейшовши на планомірне виробництво промислової і сільськогосподарської продукції, комунальна госпрозрахункова служба ставить під громадський, статистично-обліковий контроль фінансову політику місцевих рад усіх рівнів, а також слідкує за планомірним виробничим розвитком всенародного домогосподарства.

Згідно Божих Установ Святого Євангеліє, наш Духовний Спаситель спускає державну владу «під Ноги Свої». А це означає, що відтепер всі колишні державні установи на вище стоячих рівнях працюють тільки на місцевому рівні, тому знаходяться в рівних умовах і працюють на рівних правах. Різниця складається лише в одному, що відтепер всі, хто підпорядковує свою особисту відповідальність не перед вище стоячим адміністративно-територіальним державним органом, а перед чисельно більшою територіальною громадою, тому і відповідальність, як перед Богом, так і перед місцевою громадою стає значно більшою. І якщо людина бере на свою відповідальність вирішувати подальшу долю великих місцевих територіальних громад, то з неї більше і спитається.

11. Звільнення кожного державного службовця від найманої праці і грошової залежності.

Щоб вірно служити Божій Справі і Громадянському суспільству, нашому державному службовцю потрібно вийти с адміністративної системи гріхопадіння. А яким же чином можливо вийти з системи, коли кожен службовець отримує від держави свій заробіток. А у кожної державної людини є і сім’я, і свої особисті сімейні проблеми. Не кожному захочеться бачити себе у ролі безробітного. Та вихід у нас все ж таки є!

Так же як і кожну працездатну людину Господь звільняє від найманої праці і грошової та матеріальної залежності, таким же чином звільняється і кожна державна службова особистість. Але не по одинці, а всім сімейно-трудовим колективом. Тому не допускайте, будь ласка чергової помилки і не звільняйте більше державних службовців з своїх посад тільки заради того, щоб заощадити фінансові ресурси держави, бо немає на те Божої Волі. Хіба не знаєте, що говорить Господь через Святе Письмо: «Кості не ламати» і «залишатись усім у тому ж званні, в якому ви призвані перед Богом»?! Так навіщо ж перенавантажувати нещасних державних чиновників нікому не потрібною роботою, без якої наше Громадянське суспільство може без зайвих проблем, обійтися. Розберіться, панове, яким чином звільнити себе від «мертвого тягаря» і займатись тільки тим, чого вимагає від державного службовця наш Господь Ідеального Життя.

12. Що потрібно знати про адміністративну «надбудову» і про всенародний «базис».

Всі ми знаємо, що в основу загальнолюдського життя закладено сімейно-трудову життєдіяльність Адамового роду. Але коли Адамів рід упав у гріх і відвернувся від Бога-Творця, то відійшов і від сімейно-трудового життєвого укладу. А на місце сімейного роду прийшла демонічна командно-адміністративна система анти бога. Саме сьогодні для спасіння Вічного Життя людського роду Бог посилає на Землю Свою Непорочну Божу Сім’ю, що народжується у нашому особистому і суспільному Материнському Тілі Христовому. І якщо раніше, в гріховному Адамовому тілі наш трудовий народ був «базисом», а державна адміністрація його «надбудовою», що означало з ніг на голову невірне і несправедливе положення у суспільній життєдіяльності Громадянського суспільства. Відтепер наш Духовний Спаситель спускає усіх державних службовців «під Ноги Свої» і ставить наше суспільне життя у правильне, природне положення, тобто «з голови на ноги». А це означає, що відтепер у новій самоорганізації Громадянського суспільства бувша державна служба стає вже на службі у місцевої територіальної громади і виконує тільки роль внутрішніх і зовнішніх вузлових зв’язків між місцевими територіальними громадами районного чи обласного територіального округу, а також на міжрегіональному (міжнародному) рівні. При цьому громадсько-політична еліта виконує законодавчі і виконавчі провідні функції всенародного правого і фінансово-господарського захисту місцевих територіальних громад.

Підключивши саму територіальну громаду до правового поля сімейно-трудової життєдіяльності, новостворений депутатський корпус допомагає місцевому населенню виконувати життєво важливі Божі Закони, які ставить перед людиною і земним людством Ідеальне Життя у Христі. Тому відтепер вирішальну роль на шляху наукового розвитку місцевого самоврядування відіграє саме місцева сімейно-трудова спільнота однодумців, куди на рівних правах входить як територіальна громада, так і її службовий сімейно-трудовий персонал громадсько-політичних і виробничих менеджерів-організаторів всенародного кооперативного руху на Землі.

І якщо вже «взявся ти за гуж, то не говори, що не дужий», бо ж «спасіння утопаючого є ділом рук самого утопаючого». Тому виконуй усі Божі Повеління, які диктує нам саме Життя, притому тільки добросовісно і сумлінно. Не забувай, що головне наше багатство не матеріальне, а все ж таки Духовне, котре залишається з тобою навічно.

13. Яким чином вийти з системи смерті, щоб «в одну мить» потрапити в своє особисте і суспільне Материнське Тіло Христове.

А тепер давайте разом поміркуємо над доленосною проблемою сучасного грішного світу, чи ж винні люди у гріхах своїх попередніх поколінь, які відійшли вже давно у своє небуття? Чи ж винні наші сучасні діти за те, що мають неблагополучних батьків? Зрозуміло, що ні. Але ж гріх-то від попередніх поколінь перейшов у наше сучасне загальнолюдське життя-буття, тому не тільки кожна людина особисто, але і її родина, і увесь наш Адамів родовід підпадає під Закон і Суд Божий, який за будь-який гріх усіх і кожного приговорив до смертної кари.

Як же тепер нам бути в такому безправному і безпомічному становищі, в якому опинився наш земний люд? Але навіщо ж було добровільно іти нашому Духовному Спасителю Ісусу Христу на хрестове розп’яття? Святе Письмо стверджує, що на Голгофському хресті Агнець Божий розіп’яв усі наші гріхи, немочі і хвороби, а нам, через Матір Свою і любимого учня, передав земному людству Своє Ідеальне Життя у Непорочному Материнському Тілі Христовому. Тому всі, хто признає в собі Святого Духа Христа, той вже не матиме гріха, бо стає новим, Божим Творінням. Така людина не думає тільки про свої особисті проблеми сьогодення, а думає, як вирішити наші загальнолюдські проблеми сучасного світу. Таким людям від Бога і допомагає наш Духовний Спаситель вирішувати усі, без винятку, доленосні проблеми смертельно хворого загальнолюдського організму. І що саме важливо знати, що доленосний перехід з нашого смертельно хворого Адамового тіла у наше Материнське Христове Тіло відбувається в кожній людській особистості миттєво. Тому перейшовши з смертельно хворого Адамового тіла у Материнське Христове Тіло, не стане у нас ні особистих, ні суспільних проблем, які «дамоклевим мечем» зависли над кожною людиною, її родиною і нашою обездоленою земною планетою.

То ж знайте люди добрі, що Христос узяв усі наші земні гріхи на Себе і поніс цей велетенський хрест на Голгофське розп’яття, щоб нашому земному людству було легко вирішити усі сучасні проблеми сьогодення, серед яких є доленосна проблема особистого і суспільного позитивного вирішення світової фінансової кризи, що тісно переплелась з продовольчою, соціально-економічною і духовно-енергетичною кризою.


Дата добавления: 2015-09-05; просмотров: 201 | Нарушение авторских прав


Читайте в этой же книге: Решительные шаги навстречу нашему Светлому коммунистическому будущему. | Революционные преобразования в финансово-экономической жизнедеятельности Советского коммунистического сообщества. | Про найману працю. | Коротко про головне. | Обозрение финансовых дел в стране и на мировой арене. | НАУЧНО-ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ПРОПАГАНДА СТРАТЕГИЧЕСКОЙ БОРЬБЫ ЗА КОММУНАЛЬНО-ДЕМОКРАТИЧЕСКУЮ ПЕРЕСТРОЙКУ. | II. Основна частина. 1 страница | Другий етап. | Резюме. | ОПИСОВА ЧАСТИНА. |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
II. Основна частина. 2 страница| II. Основна частина. 4 страница

mybiblioteka.su - 2015-2020 год. (0.015 сек.)