Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

II. Основна частина. 1 страница

Читайте также:
  1. Contents 1 страница
  2. Contents 10 страница
  3. Contents 11 страница
  4. Contents 12 страница
  5. Contents 13 страница
  6. Contents 14 страница
  7. Contents 15 страница

Рішучі кроки України-Русі до духовно-енергетичної Свободи і фінансово-економічної Незалежності.

Перший крок до Добра, Свободи і Божої Праведності.

Мета: звільнити трудове населення від грошової залежності і найманої праці.

Завдання: змінити буржуазно-ринкову методику оплати праці і соціального захисту сімейно-трудового населення згідно вимог універсального розвитку Ідеального Життя на Українській Землі Святої Православної Русі.

Практичні взаєиодії, які залежать від державних діячів.

(Пояснювальна інформація).

 

У зв’язку з інфляцією, номінальний рівень реальної заробітної плати на сьогодні знизився до мінімальної межі прожиткового рівня, тому нам треба усім, без винятку, працездатним людям будь-якої трудової зайнятості надати необхідну можливість, абсолютно безболісно, перейти на прогресивну форму самофінансування.

Нашим парламентаріям, разом з державними службовцями та керівниками банківсько-кредитних установ законодавчо треба реформувати дотеперішні грабіжницькі умови фінансового кредитування, застосовуючи у повсякденне життя довготривалу кредитну позику (без застави і штрафних санкцій). Фінансова позика повинна дорівнювати середньомісячному річному окладу. Тому кожна людина і все працездатне населення звільняється від грошової залежності і найманої праці.

Для здійснення цього надзвичайно важливого завдання потрібно запрошувати керівництво банківських установ до плідного співробітництва з Національним Банком України, який повинен відіграти роль Національного банку інноваційного розвитку фінансово-економної життєдіяльності Громадянського комунально-демократичного суспільства. Зацікавивши керівний склад прогресивною фінансово-економічною політикою, нам потрібно завести в дію централізовану банківсько-кредитну систему універсальної життєдіяльності, яка буде нагадувати кровоносну систему функціонування загальнолюдського організму Тіла Христового. Саме нова, універсальна форма життєдіяльності Громадянського суспільного ладу надає реальні можливості відновлення купівельної спроможності пересічного громадянина України-Русі, а також зможе зупинити небажаний руйнівний процес соціально-економічного розвитку в нашому всеукраїнському суспільному домогосподарстві.

Що залежить від людей доброї волі.

 

Щоб не витрачати увесь річний стартовий капітал на проїдання, а пустити на розвиток кооперативного руху на Українській Землі, людина праці повинна самостійно звільнити себе від грошової залежності, а також від найманої праці.

Яким же чином можливо забезпечити себе і свою родину не тільки самодостатньою сумою грошей, тим паче створити необхідні умови для розвитку своєї підприємницької життєдіяльності?

 

Ось тут ми і повинні усвідомити, що при ринковій, буржуазно-демократичній формації, коли людина праці сам на сам бореться за своє існування, ніхто, зокрема, не в змозі справитись з таким вельми складним завданням. Але ж то тільки у системі антихриста це важливе завдання абсолютно не здійсненне. У Божій системі, навпаки – ми зуміємо знайти такий шлях нашого суспільного, комунально-демократичного розвитку, при якому «і коні будуть ситі, і сіно – ціле», бо на те ж Він і є наш Бог – Всемогутній Духовний Творець Добра, Любові і соціальної Справедливості!Яким же чином наш Духовний Спаситель буде діяти –це ще для нас є таємницею. Одне тільки зрозуміло, що ми повинні виконати усі, без винятку, вимоги, які поставить перед державними службовцями і Громадянським суспільством наше Ідеальне Життя у Господі.

Другий крок до перемоги Святих сил Добра над темними силами світової ворожнечі.

Мета: динамічний перехід до комунально-демократичного суспільного ладу.

Завдання:на законодавчому рівні здійснити доленосний еволюційно-революційний вихід з буржуазно-ринкової системи смерті.

Загрузка...

План практичних взаємодій.

 

*Проведення адміністративного реформування. Динамічний перехід від «верховного» буржуазно-демократичного управління до місцевого комунально-демократичного самоврядування. (Саме тут наш Господь спускає «верховну владу» «під Ноги Свої»)

* Розпочинаючи з місцевого рівня і по країні в цілому, при місцевих радах створити комунальний господарчо-розрахунковий орган місцевого самоврядування. Ввести в дію планомірне регулювання соціально-економічного розвитку та сервісно-постачального обслуговування сімейно-трудового населення України-Русі.

*На місце «Сота-мота» створити Світову міжрегіональну раду фінансової і соціально-економічної взаємодопомоги, яка гармонійно взаємопов’язана з самодіяльністю місцевих органів комунального госпрозрахунку.

*Відмінити грабіжницьке орендне землекористування. Перейти на сільськогосподарські угоди між вітчизняним інвестором та місцевою територіальною громадою землевласників. На місцевому рівні запровадити у практику прогресивно-продуктивне оподаткування з розрахунку – 50 відсотків на 50.

* Об`єднати землеробство з промисловістю. Провести універсальну приватизацію.

*Шляхом створення Незалежного, від буржуазно-ринкової системи, агропромислового виробничо-споживчого об`єднання «Універсальний Агро світ», відродити шефську взаємодопомогу між міськими і сільськими виробничо-обслуговуючими кооперативними підприємствами агропромислового комплексу.

* На місцевому рівні створити культурно-побутові умови життя та запровадити у повсякденну сімейно-трудову життєдіяльність сервісно-постачальне обслуговування, яке необхідне для плідної, одухотвореної праці людей доброї волі в Незалежному агропромисловому Універсалі..

* Створити місцеві органи соціально-правового захисту місцевої територіальної громади. Ввести в дію наукову організацію праці і місцевого самоврядування. На місцевому рівні запровадити і включити до дії місцеві засоби масової інформації.

* Підключити до роботи на місцях районні і обласні Центри зайнятості, міжрайонне податкове та статистичне управління, профспілки та інші адміністративні органи державної влади. Реорганізувати їх попередню, малоефективну діяльність, замінивши її на високопродуктивну життєдіяльність Профспілкового Центру наукової організації праці і місцевого самоврядування, що взаємодіють між собою на теренах універсальної розбудови Громадянського суспільства.

Третій крок на шляху подальшого удосконалення фінансово-економної життєдіяльності Громадянського суспільства.

Мета: Створення міжрегіонального Міжнародного Благодійного Фонду імені Святого великомученика і цілителя Пантелеймона «Віра, Надія, Любов» (в даному випадку такий фонд існує, але без фінансів).

Завдання: Стабілізація національної грошової одиниці на зовнішньому міжрегіональному рівні відбудеться за рахунок введення в обіг ще одної грошової одиниці – українського карбованця, котра функціонує на місцевому рівні внутрішнього грошового обігу. Саме український карбованець допоможе нашому Радянському Урядові звільнити наше Громадянське суспільство від грошової залежності і найманої праці; надає можливість накопичувати необхідні кошти для прискореного розвитку виробництва. Виводячи іноземну валюту з внутрішнього обігу, пустити її на погашення зовнішніх боргів. За рахунок інноваційно-інвестиційного функціонування українського карбованця на всеукраїнському внутрішньому місцевому рівні, Україна першою прокладає шлях до входження в єдину «рубльову зону» та добровільного Соборного возз’єднання слов`янських народів у єдиний, споріднено-економічний простір.

Практичні взаємодії.

(Пояснювальна інформація).

1). Як запобігти банківсько-кредитним установам подальшого фінансового банкрутства та яким чином задіяти комунальний госпрозрахунок на місцях і по всій країні в цілому.

 

Щоб зупинити інфляцію у державі і запобігти подальшої руйнації суспільної життєдіяльності, банківсько-кредитним установам потрібно створити надійний фінансово-відновлювальний механізм повернення грошей у казну. В цьому дійстві повинна прийняти безпосередню участь нова, прогресивно-продуктивна податкова життєдіяльність Громадянського суспільства, яка запроваджує у своїй роботі довгострокові пільгові кредити. Як бачимо. Що саме Життя вимагає від нас гармонійно поєднати роботу податкової системи з банківсько-кредитною системою фінансового обслуговування сімейно-трудового населення України-Русі.

Щоб перевести малоефективну буржуазно-ринкову діяльність податкової системи на комунально-демократичну життєдіяльність прогресивно-продуктивної системи самооподаткування, потрібно перейти і податківцям, і виробникам на взаємовигідні договірні умови добровільної взаємодопомоги один одному.

За здану планову продукцію в комунальний фонд виробник буде отримувати в гривнях довгостроковий кредит з п’ятивідсотковою річною ставкою. А за позапланову – пільговий безвідсотковий кредит, але вже в українських карбованцях. Якщо виробник буде зацікавлений здавати в комунальний фонд безоплатно і планову, і позапланову виробничу продукцію, то він отримує довготривалу пільгову допомогу від прогресивної системи прогресивно-продуктивного самооподаткування. При цьому у виробничу життєдіяльність запроваджується безпосередньо-пряме сервісно-постачальне обслуговування, яке утворюється між виробниками і споживачами. Як самі бачимо, що до цієї роботи підключається комунальна господарчо-розрахункова служба, до якої повинні увійти і статистичне управління, і планово-економічне управління Незалежного (від буржуазного світу) агропромислового виробничо-споживчого Універсалу, а також фінансова банківсько-кредитна система.

2). Яку роль відіграє Міжнародний Благодійний Фонд імені Святого Пантелеймона «Віра, Надія, Любов» та які функції він виконує в Материнському Тілі Громадянського суспільного організму Ісуса Христа.

 

Наша Свята Книга Життя навчає нас, що входити у Святе комуністичне Євангеліє потрібно тільки через «вузенькі (сердечні) ворота» і йти «вузенькою дорогою», яка пролягає від серця до серця, від добра до добродіяння. Саме таким суспільним органом сердечного добродіяння у Материнськім Христовім Тілі є наш Міжнародний Благодійний Фонд імені великомученика і цілителя людських душ і сердець – Святого Пантелеймона «Віра, Надія, Любов». Щоб вилікувати наше фінансово-обезкровлене суспільне життя, потрібно у всіх, без винятку, місцевих районах і регіонах при банківсько-кредитних установах та їх відділеннях відкрити

Філії міжрегіонального Міжнародного Благодійного Фонду імені Святого Пантелеймона «Віра, Надія, Любов», через які і повинна задіяти інноваційно-інвестиційна фінансово-економна життєдіяльність Громадянського суспільства. Тому всі банківсько-кредитні установи повинні прийняти активну участь в реформуванні власної фінансово-кредитної економічної життєдіяльності. Всі, хто не увійде в Материнське Тіло Христове, мимо своєї волі викинуть на смітник історії свої фінансові збереження, які знаходяться за межами України. Саме про те ж саме попереджає всіх нас і Слово Боже.

Тому саме через співробітництво з міжрегіональним Міжнародним Благодійним Фондом імені Святого Пантелеймона всі вітчизняні фінансово-кредитні установи будуть взмозі не тільки зберегти свої грошові вклади, але й набагато примножити свої фінансові запаси, тим самим звільняють і свої сімейно-трудові колективи від грошової залежності і найманої праці.

В нашому загальнолюдському організмі Міжнародний Благодійний Фонд імені Святого Пантелеймона повинен виконати одухотворено-сердечну функцію загальнолюдського суспільного органу не тільки для фінансово-кровоносного обігу, але й, водночас, для духовно-енергетичного кровообігу, який додає кожній людині і нашому земному людству позитивної енергії милосердного Життя у Материнському Христовому Тілі. Через Благодійний Фонд імені Святого Пантелеймона «Віра, Надія, Любов» наш Господь звільняє кожну людину і кожне суспільство світової спільноти від буржуазно-ринкової системи омани, а також від грошової залежності і найманої праці. Саме через фінансово-кредитне благодіяння воскресне з мертвих і наша Віра, і довіра до Бога і людей один до одного, Надія на Бога і Його краще Життя, за яким прийде до кожної людини і усього земного людства і Вселенська Божа Любов. А при Любові всі люди будуть здорові, бо в одну мить перейдуть від системи гріха і смерті в Адамовому Тілі, до Божої Одухотвореної Вічності у Материнському Тілі Христовому.

Святе комуністичне Євангеліє – то панацея від усіх наших немочей і хвороб, як у прямому, так і в переносному значенні. Амінь!!!

3). Як запрацює інноваційно-інвестиційна банківсько-кредитна система самофінансування на перехідному етапі комунально-демократичної перебудови суспільної життєдіяльності у Материнському Тілі Ісуса Христа.

* Спочатку треба створити на місцевий районний округ одну філію Міжнародного Благодійного Фонду імені Святого Пантелеймона. Наповнити фінансовим капіталом наш місцевий Благодійний Фонд імені Святого Пантелеймона «Віра, Надія, Любов» потрібно за рахунок благодійного податку від прибуткових підприємств та банківських фінансових установ. Запросивши до плідного співробітництва з нашим регіональним відділенням Міжнародного Благодійного фонду імені Святого Пантелеймона і інші благодійні фонди, які діють у нашому регіоні, зацікавити всіх фінансистів, а також заможних меценатів інноваційною фінансовою політикою. Щоб підготувати і братні слов’янські народи до входження в «рубльову зону» і єдиний соціально-економічний простір, нам потрібно запросити всі сусідні країни СНД до фінансово-економного благодіяння на суспільну користь людині і людству в ім`я збереження Вічного Життя на Землі.

* Щоб втілювати Божу Науку Святого Євангеліє у суспільну життєдіяльність, до причастя у Божій Справі треба запросити також і нині діючі церковно-християнські громади, які свідомо повинні надавати «десятину» Богу для втілення Святого Євангеліє у наше Ідеальне Життя у Христі Ісусі.

* Далі переходимо на кредитне самофінансування. При цьому наш Благодійний фонд виконує роль поручителя перед кредитними установами. А щоб кредити були більш доступними не тільки для споживачів, але й для виробників неприбуткового кооперативного обслуговування і приватних підприємств, нам і потрібно ввести в дію довгостроковий пільговий кредит, який змінить дотеперішнє насильницьке, тому і малоефективне, буржуазно-ринкове оподаткування прибуткових підприємств. Перейшовши, природнім шляхом, до комунально-демократичної життєдіяльності, а також до запровадження прогресивно-продуктивного податку, який спочатку, повинен працювати в ручному режимі. Потім, передаючи свій передовий досвід на всю систему самооподаткування, прогресивно-продуктивне функціонування треба перевести на закономірну (законодавчу) основу, придатну не тільки для нашої України, але і для більш плідної життєдіяльності усієї світової спільноти.

* Провівши підготовчі операції «згори», наш Господь Ідеального Життя готуватиме Громадянське суспільство до проведення грошової реформи, яка відбудеться спочатку на Україні, а потім і в інших країнах СНД, які побажають добровільно увійти у «рубльову зону» і єдиний фінансово-економічний простір. На внутрішньому ринку буде запроваджена в обіг пострадянська російсько-українська грошова одиниця – карбованець, а в зовнішньому виробничо-споживчому процесі буде діяти українсько-російська інтернаціональна валюта – гривня. Щоб збільшити питому вагу, як гривні, так і карбованця, Господь пропонує нам провести для гривні грошову реформу у співвідношенні 10:1, яка ціле спрямовує свій духовно-енергетичний удар не тільки по внутрішній, але і по зовнішній гіперінфляції. А щоб не постраждали ні виробники, ні споживачі, Господь прикриває їх внутрішній виробничо-споживчий ринок саме шляхом введення в обіг російсько-української грошової одиниці – карбованця. На відміну від несправедливої, буржуазно-ринкової системи грабіжницького валютного обігу, де гроші стали також товаром, тому обертаються тільки у фінансовому валютному середовищі, минаючи виробничий процес. Саме тому питома вага, як нашої вітчизняної грошової одиниці, так і російського карбованця несправедливо нехтуються іноземною доларовою та євро валютою. Та настає наш час, коли рідні сестри – Україна і Росія «скрутять роги» і «звернуть шию» їх «золотому тільцю». Настає час, коли наша, надзвичайно досконала, вітчизняна фінансово-економна політика України, Росії, Білорусії і Казахстану «заткне за пояс» буржуазно-ринкову фінансову політику омани. Буржуазна Європа, просто на просто, викине на смітник історії свої, замарані кров`ю, капітали, які несли передчасну смерть людині і усьому земному людству. Скільки ж лиха вони заподіяли світовій спільноті! Та Судний час уже стоїть на порозі. Його не підкупиш ні за золото, ні за срібло, ні за які «тисячі». Дуже прикро бачити, що і серед «нашого брата» є ще прихильники буржуазно-ринкової системи. Усіх «рабів капіталу», якщо вони не схаменуться і не покаються, чекає страшний судний день. Хіба ж-то не зрозуміло, що супроти Божої Істини Життя не устоїш, бо Ним править Цар царів, Господь панів. І цим все сказано!

Четвертий, вирішальний крок до фінансової свободи і соціально-економічної незалежності від буржуазного світу – динамічний перехід України, Росії, Білорусії і Казахстану в «рубльову зону».

Направляючі кроки по проведенню грошової реформи на Україні, а також у пострадянських країнах СРСР. (Коротко про головне)

1. Спільними зусиллями влади і народу відродити і ввести в дію Міжнародний Благодійний фонд імені Святого Пантелеймона «Віра, Надія, Любов».

2. Перевести сімейно-трудову життєдіяльність Громадянського суспільства на самофінансування.

3. Ввести в грошовий обіг ще одну грошову одиницю – російсько-український карбованець.

4. Вивести з грошового обігу СНД іноземну валюту.

5. Входження пострадянських країн на місцевому міжрегіональному рівні в єдиний фінансово-економічний простір.

6. Провести на Україні грошову реформу національної валюти у співвідношенні 10:1. Повернення до пострадянського ціноутворення, як на Україні, так і в інших країнах колишнього СРСР, які увійшли, на добровільній основі, у єдиний фінансово-економічний простір.

 

ІІІ. Заключна частина.

 

Так як наш Духовний Пастор тримає наше загальнолюдське суспільне життя під особистим контролем, тому саме Життя у Господі підказує нам, які подальші дії потрібно втілювати у Материнське Тіло Христове, Котре має дієздатні, як внутрішні, так і зовнішні, одухотворені органи місцевого самоврядування. В одухотвореному відродженні Ідеального Життя на Землі приймають участь (причастя) всі дієздатні члени Громадянського суспільства, які записані до нашої Святої Книги Життя. Але Господь запрошує усіх людей доброї волі – і віруючих, і невіруючих – до плідної співпраці у побудові Святого комуністичного Євангеліє на нашій, Богом вибраній слов’янській землі. Місця на нашому Ковчезі Духовного Спасіння достатньо для всіх людей доброї волі. Було б тільки палке бажання змінити своє особисте і наше суспільне життя на краще.

Саме сьогодні наш Духовний Учитель запрошує усіх людей доброї волі на Божий Ковчег Спасіння: «Прийдіть до Мене усі знеможені і обтяжені, і Я заспокою вас! Візьміть ярмо Моє на себе і навчіться від Мене, бо Я лагідний і покірливий серцем, і знайдете спокій душам вашим. Бо ярмо Моє любе, і тягар Мій легкий…» «А хто не візьме хреста свого і не піде за Мною, той не достойний Мене».

Які вимоги висуває перед Громадянським суспільством Ідеальний розвиток інноваційної фінансово-економічної життєдіяльності Незалежного комуністичного Універсалу на перехідному етапі від буржуазно-ринкової системи до комунально-демократичного самоврядування.

На перехідному етапі від командно-адміністративної системи до комуністичного ладу перед Громадянським суспільством і його фінансовими та фінансово-кредитними установами постає надзвичайно важливе завдання – увійти в гармонійно-споріднені взаємовідносини між людьми доброї волі, котрі будуть зацікавлені в подальшому інноваційному розвитку фінансово-економної життєдіяльності Незалежного (від буржуазно-ринкового світу) агропромислового Універсалу. Всі, хто по добрій на те, Божій Волі увійдуть в універсальні взаємовідносини, що розвиваються на споріднено-благодійній сімейно-трудовій основі, не зазнають руйнівних наслідків, які чекають на увесь буржуазно-гріховний ринковий світ.

Що ж повинні застосувати фінансово-кредитні установи і фінансисти для того, щоб своєчасно відійти від системи смерті?

1. По-перше, треба добре усвідомити, яку загрозу несе земному людству буржуазно-ринкова система фінансування, яка базується тільки на грабіжницьких умовах і буржуазно-демонічних правилах гри, цілеспрямованих тільки на проїдання фінансових ресурсів і виступає, як самоціль: гроші для грошей.

2. По-друге, треба добре усвідомити, що наше тимчасове життя в Адамовому тілі вже померло, тому ніякого розвитку, в зруйнованому до основи самодержавстві, чекати вже не приходиться. Нам усім, без винятку, людям доброї волі треба негайно переходити на інноваційну фінансово-економну життєдіяльність в новій, комуністичній системі об’єктивного розвитку Громадянського суспільства.

3. І, на кінець, щоб прийняти безпосередню участь в доленосних перетвореннях суспільної життєдіяльності і зайняти достойне місце на Духовному Ковчезі Спасіння, кожній людській особистості потрібно свою подальшу особисту долю, долю своєї родини, а також долю нашої рідної Неньки України звільнити від грошової залежності, а наше працелюбне населення – від найманої праці.

Вимоги, які ставить Господь Ідеального Життя у Христі перед державними установами фінансових послуг.

Кожна фінансово-кредитна установа повинна обрати свою галузь для ціле спрямованого розвитку Громадянського суспільства і його Незалежного агропромислового Універсалу, а також увійти в інноваційну систему своєї подальшої благодійної життєдіяльності.

У більшості випадків визначити своє місце в системі інноваційного розвитку фінансово-економічної життєдіяльності Громадянського суспільства можна по самій назві Банківсько-кредитної установи.

Так, наприклад, Земельний банк повинен фінансувати землеробство. Укрпромбанк (Промбанк) фінансує розвиток промислового сектору економіки. Банк «Надра» ціле спрямовує свої фінанси на вирішення екологічних проблем сьогодення. Банк «Меркурій» фінансує космічну галузь. Правекс-банк ціле спрямовує свої фінанси на соціальний захист трудового населення. Укрсоцбанк фінансує соціальну сферу населення пенсійного віку. А ось банк «Аваль» повинен стати з’єднуючою ланкою між фінансовими структурами східної і західної Європи.

Щоб бачити ясну картину фінансового стану в державі і більш точно визначити місце і роль функціонування будь-якої фінансово-кредитної установи, мені потрібно знати все про фінанси і мати істинну інформацію про фінансову діяльність банківсько-кредитних установ, а також їх Статутні дані та про їх подальшу цілеспрямовану благодійну роботу серед місцевого населення.

Які дані мені потрібні для подальшої роботи з фінансово-кредитними установами.

*Скільки у нас налічується банків, які вони і їх назви.

*Якими Статутами керується фінансово-кредитне обслуговування виробничого і споживчого сектору економіки та визначити їх подальшу цілеспрямовану благодійно-фінансову життєдіяльність.

*Яка благодійна робота проводиться серед банківсько-кредитних установ, що цілеспрямована на інноваційний розвиток Громадянського суспільства.

*Які ще є різновидності фін послуг для цивільного населення, а також які фінансові корпоративні об’єднання, фінансові альянси та інші фінансові угрупування (товариства, спілки) є в нашій, Богом вибраній країні та за її межами.

* Скільки є у нас в країні Благодійних фінансових структур і яку роботу вони здійснюють серед нашого цивільного населення.

Вимоги, які ставить перед Банківсько-кредитними установами наше Ідеальне Життя.

 

1. Змінити цілеспрямованість фінансових послуг для місцевого сімейно-трудового населення шляхом зміни власних буржуазно-ринкових Статутів на Божі Установи інноваційно-благодійної фінансово-економічної життєдіяльності Благодійної фінансової організації громадян. Соборна Батьківщина

2. Шляхом плідного співробітництва з Благодійним Фондом імені Святого Пантелеймона «Віра, Надія, Любов» увійти у нову грошову систему і гармонійні взаємовідносини, які функціонують на благодійно-спорідненій основі.

3. Визначити своє місце у новій, Благодійній системі фінансових послуг, котра функціонує на теренах універсального розвитку місцевого самоврядування.

Вимоги, які ставить наше Ідеальне Життя перед державними фінансистами і урядовцями.

 

1. Щоб плідно співпрацювати з місцевою громадою і фінансово-кредитними установами, спершу треба виконати Закон України про інноваційний розвиток інвестиційної життєдіяльності Громадянського суспільства, а також підготувати всі державні фінансові установи до комунально-демократичної перебудови суспільного життя у Христі Ісусі. Знайте просту істину Життя: хто признає Бога, того і Господь наш милосердний признає Своїм Дитям Божим.

2. Далі перерозподілити банківсько-кредитні установи між галузевим виробництвом та кооперативним обслуговуванням місцевого населення.

3. Створити госпрозрахунковий механізм фінансового і матеріального забезпечення Незалежного агропромислового Універсалу.

4. Затребувати від нинішніх і майбутніх підприємців розроблені ними перспективні Плани щодо фінансово-економного розвитку їх самостійного працевлаштування у Материнському Тілі Христовому.

5. Коли фінансово-економічна картина суспільного життя хоч трохи проясниться, саме тоді потрібно буде запровадити реформування не тільки податкової системи, але і адміністративної системи гріхопадіння. Через запровадження прогресивно-продуктивної системи самооподаткування на місцях, у місцевих округах і регіонах, перевести всенародне соціалістичне домогосподарство на комунальний госпрозрахунок, а також на планомірний розвиток увесь наш агропромисловий виробничо-споживчий процес.

6. Через плідне співробітництво з Благодійним Фондом імені Святого Пантелеймона поєднати роботу банківсько-кредитних установ з розвитком виробничого і обслуговуючого кооперативного руху на місцях, у місцевих округах і регіонах, а також перейти на добровольне, міжрегіональне (міжнародне) співробітництво з соціалістичними країнами бувшого Радянського Союзу, котрі самостійно перейшли на об’єктивний, комунально-демократичний розвиток.

7. Перевести не тільки внутрішню, але і зовнішню малоефективну роботу банківсько-кредитних фінансових послуг світового буржуазного суспільства на високопродуктивну, одухотворено-благодійну життєдіяльність міжнародного Громадянського комуністичного суспільства.

 

Вимоги, які ставить Господь Ідеального Життя перед пересічним громадянином Країни Рад.

 

1. Згуртуватися в Незалезне супільно-територіальне Землянство (або земляцтво) сімейно-трудової спілки родин землевласників «Соборна Батьківщина».

2. Розробити перспективний Фінансово-економічний План щодо універсального розвитку майбутньої сімейно-трудової зайнятості у місцевому самоврядуванні територіальної громади.

3. Ставши активним членом місцевої робітничо-селянської Спілки родин землевласників «Земля і Воля», прийняти активну участь у створенні місцевого Благодійного Фонду «Віра, Надія, Любов». Створивши колективно-приватну Благодійну фінансову установу, перейти на взаємодоповнюючу одне одного, обслуговуючу сімейно-трудову благодійну життєдіяльність. Перейшовши на прогресивно-продуктивну систему самооподаткування, здавати в комунальний агропромисловий фонд виробничу продукцію безоплатно.

4. Увійти в гармонійні універсально-споріднені взаємовідносини між людьми доброї волі. Нові, одухотворені взаємини між людьми будь-якої професійної зайнятості розвиваються тільки на сімейно-трудовій основі взаємної довіри, взаємодопомоги і взаємного порозуміння.

5. Ввести в одухотворену життєдіяльність місцевого агропромислового Незалежного сімейно-трудового Універсалу суспільну внутрішню (наприклад, карбованець) і зовнішню (гривню) грошову одиницю.

6. Звільнити себе від грошової і матеріальної залежності, а також від найманої праці. Утвердити на Українській Землі Святої слов’янської Русі дійсного господаря-землевласника, звільненого від рабського, буржуазно-демонічного поневолення.

Вимоги, які ставить наше Ідеальне Життя перед податківцями.

 

1. Всім бувшим державним службовцям, в тому числі і податківцям на сімейно-трудовій основі перейти на бік свого обездоленого народу. Увійшовши до Всеукраїнської спілки родин землевласників «Земля і Воля», стати рівноправним членом Громадянського суспільства.

2. Перейти на наукову організацію праці і прогресивно-продуктивне самооподаткування.

3. Створити пільговий кредит всім, хто безоплатно буде здавати свою виробничу продукцію в комунальний агропромисловий фонд.

4. На місцевому законодавчому і виконавчому рівні звільнити не тільки себе особисто, але й наш талановитий народ України, а також і всю світову спільноту від демонічнго ярма та тотальної кодифікації людських душ, з допомогою якої лютий ворог і антихрист-рабовласник все ще тримає у смертельній пастці нашу земну цивілізацію. Звільнивши себе від грошової залежності і від найманої праці в адміністративних органах буржуазно-ринкового самодержавства, ідентифікаційні номери вже не будуть потрібні людям, котрі будують Ідеальне Життя на своїй рідній Землі Святої слов’янської Русі.


Дата добавления: 2015-09-05; просмотров: 207 | Нарушение авторских прав


Читайте в этой же книге: Решительные шаги навстречу нашему Светлому коммунистическому будущему. | Революционные преобразования в финансово-экономической жизнедеятельности Советского коммунистического сообщества. | Про найману працю. | Коротко про головне. | Обозрение финансовых дел в стране и на мировой арене. | II. Основна частина. 3 страница | II. Основна частина. 4 страница | Другий етап. | Резюме. | ОПИСОВА ЧАСТИНА. |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
НАУЧНО-ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ПРОПАГАНДА СТРАТЕГИЧЕСКОЙ БОРЬБЫ ЗА КОММУНАЛЬНО-ДЕМОКРАТИЧЕСКУЮ ПЕРЕСТРОЙКУ.| II. Основна частина. 2 страница

mybiblioteka.su - 2015-2020 год. (0.024 сек.)