Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

НАУЧНО-ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ПРОПАГАНДА СТРАТЕГИЧЕСКОЙ БОРЬБЫ ЗА КОММУНАЛЬНО-ДЕМОКРАТИЧЕСКУЮ ПЕРЕСТРОЙКУ.

Читайте также:
  1. Вера под бременем борьбы
  2. Во-вторых, мы должны не только знать противника и разоблачать его. Мы должны иметь стратегию защиты нашей священной государственности и борьбы с ее противниками.
  3. Г) ЭНГЕЛЬС О ЗНАЧЕНИИ ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ БОРЬБЫ
  4. Допустимы ли стимулирование сбыта и пропаганда в школах?
  5. Исторический миф как оружие борьбы против государственности
  6. История поисков пряностей и борьбы за них

Комплексна програма подолання світової фінансової кризи згідно Істин Святого Євангеліє.

Перелік революційних перетворень в соціальній сфері універсального розвитку фінансово-економічної життєдіяльності, як вітчизняного, так і міжнародного Громадянського суспільства:

1). Революційний переворот у соціальній сфері фінансово-економної життєдіяльності Громадянського суспільства.

Здійснюючи доленосний перехід від системи зла до системи Добра, важливу роль повинна зіграти благодійна фінансово-економна життєдіяльність Громадянського суспільства.

Щоб абсолютно безболісно здійснити революційний переворот у світовій фінансово-кредитній системі сатани, спочатку потрібно провести радикальне реформування нашої, вітчизняної фінансово-економічної системи, обезкровленої самодержавною безгосподарністю, що основана на розбазарюванні та розкраданні суспільно-державних коштів.

Щоб реформувати вітчизняну грошову систему, треба самим державним службовцям дуже серйозно підготуватись до вельми складної «хірургічної операції», бо ж як-не-як, а ми з вами – це надзвичайно чутливе до болю, Тіло Христове. А гроші – то споконвічне зло, так би мовити, «стержень» смертельно небезпечної соціальної «болячки». Це ж про грошову систему сказано в Біблії, як про «золотого тільця», що є«жалом смерті» для усього земного людства.

Чи можливо абсолютно безболісно вийти з цієї смертельно небезпечної буржуазно-світової фінансової системи антихриста?

Простому смертному, сам на сам, боротися з системою смерті неможливо. Для Бога це доленосне завдання уже вирішене, притому тільки позитивно і абсолютно безболісно. Але всім нам разом і кожному зокрема прийдеться пройти через науково-теоретичну підготовку щодо проведення Комплексної програми еволюційно-революційного розвитку комунально-демократичної життєдіяльності Громадянського суспільства.

2). Реформування адміністративних органів державної влади. Створення Благодійної Ради фінансово-економічної взаємодопомоги. Революційний перехід на планомірний розвиток комунально-розрахункового господарювання.

Всі ми знаємо, що Главою Материнського Тіла Христового є наш Спаситель Ісус Христос і Його Слово Боже – Наука Святого Євангеліє. Наш Духовний Вчитель – це не командир і не адміністратор, а Духовний Посередник між людьми доброї волі. Він прийшов не судити, а допомагати нашим людям спасати цей «грішний світ» від неминучої смерті. Наш Господь веде Духовний бій «не проти нашої плоті і крові», а звільняє земний світ від головних причин людського гріхопадіння.

Одною з таких причин загальнолюдського гріхопадіння є сама адміністративна система сатани. Тому наш адміністративний службовий персонал корінним чином змінює свою, ворожу для людства, дотеперішню сатанинську сутність. Щоб стати «золотою серединою» між двох крайностей, службовий персонал повинен створити Благодійну Раду фінансово-економічної взаємодопомоги, яка започатковує свою життєдіяльність з розвитку місцевого самоврядування і поширюється на місцеві округи та регіони. На міжрегіональному рівні таку Благодійну Раду створюють бувші обласні адміністратори. На міжнародному рівні – бувші президенти.Щоб перевести наше світове, всенародне домогосподарство на комунальний госпрозрахунок, потрібно спочатку поставити на статистичний облік виробничо-споживчі потреби Громадянського суспільства кожної країни зокрема, а вже потім, знаючи наші суспільно-економічні потреби, поставити всенародне виробництво на планомірну, високоефективну, фінансово-економну життєдіяльність.

3). Революційний перехід на продуктивну систему прогресивного самооподаткування.

Щоб абсолютно безболісно вирішити цілий комплекс назрілих проблем сьогодення, в тому числі і фінансову, треба переглянути усі плюси і мінуси її дотеперішньої життєдіяльності в омертвілому Адамовому тілі сатанинської системи речей і корінним чином змінити малоефективну буржуазно-ринкову систему оподаткування на універсальну, високоефективну її життєдіяльність у Материнському Христовому Тілі.

Загрузка...

Так як податкова і фінансова система тісно взаємопов’язані між собою, вони не можуть існувати одна без іншої. І якщо хворіє фінансова система, то таке негативне явище смертельно небезпечне і для податкової системи, і взагалі для усього нашого суспільного організму, що мимо волі гине в омертвілому Адамовому тілі.

Який же вихід подає нам Духовний Спаситель?

4). Стратегічний план революційного переходу від регресивної ринкової системи оподаткування до прогресивно-продуктивного самооподаткування.

Щоб ввести в дію прогресивно-продуктивне самооподаткування, спочатку треба завести в дію наукову організацію місцевого самоврядування. На місцевому рівні створити комунальний госпрозрахунок. Змінити грабіжницькі умови орендного землекористування на взаємовигідні сільськогосподарські угоди між виробниками і споживачами, які віднині будуються тільки на спорідненій основі гармонійного возз`єднання у Христовому Тілі. При такій постановці справи половина доходів залишається на місцевому рівні і йде на розвиток агропромислового сектору виробництва. Друга половина піде на безоплатне забезпечення місцевого населення продовольчою продукцією. «Переполовинивши» доходи не тільки на місцевому рівні, але й на районному та обласному рівні, Радянське комунальне домогосподарство переходить на самодостатній розвиток наукової організації праці та на планомірний комунальний госпрозрахунок, який забезпечує, незалежну, від буржуазно-ринкового світу, самодостатню життєдіяльність для усіх, без винятку, самостійних регіонів.

Свої духовні взаємини на міжрегіональному та міжнародному рівні будуть основані тільки на рівноправних, взаємодоповнюючих та взаємовигідних умовах взаємного порозуміння, взаємоповаги та благодійної допомоги один одному, бо будуть вже функціонувати в Духовно Воскреслому Тілі Христовому.

Динамічно розвиваючи економічний сектор промислового і сільськогосподарського виробництва, шляхом створення агропромислового виробничо-споживчого корпоративного Універсалу, за домовленістю його учасників і співучасників, за безоплатно здану виробничу продукцію в комунальний фонд, виробники регулярно отримують стабільну річну фінансову підтримку та безоплатне продовольче забезпечення від агропромислового сектору виробництва. Продукція, що надходить в комунальний фонд розподіляється між виробниками і споживачами за їх попитом. Спірні питання вирішує громадська ревізійна служба Всенародного громадського контролю і народного самоконтролю щодо правового захисту споживачів.

Перехід на комунальний госпрозрахунок та планове господарювання на Землі надає реальну можливість провести універсальну приватизацію, яка дозволяє всім бажаючим працювати на рідній землі, що переходить у довічне користування до місцевої Селянсько-робітничої спілки родин землевласників «Земля і Воля».

Коли ж з`явиться необхідний виробничо-продуктивний запас промислової та сільськогосподарської продукції, достатній для забезпечення всього громадського сімейно-трудового населення для їх благодійної життєдіяльності, то поступово грошова система зійде нанівець. Якщо люди увійдуть у духовні, споріднені відносини між собою, між ними з`явиться і взаємна довіра. Саме в цей, доленосний час, наше Громадянське суспільство цілком і повністю переходить на продуктивний податок, який базується вже на чисто бартерних операціях у виробничо-споживацькому секторі планово-економічної життєдіяльності місцевої територіальної громади. І на то є Воля Святих Небес.

 

5). Внутрішня науково-теоретична підготовка фінансових та фінансово-кредитних структур до благодійної фінансово-господарської життєдіяльності, а також до соціально справедливого фінансово-економного господарювання в Незалежному агропромисловому сімейно-трудовому об’єднанні «Універсальний Агро світ».


Дата добавления: 2015-09-05; просмотров: 174 | Нарушение авторских прав


Читайте в этой же книге: Решительные шаги навстречу нашему Светлому коммунистическому будущему. | Революционные преобразования в финансово-экономической жизнедеятельности Советского коммунистического сообщества. | Про найману працю. | Коротко про головне. | II. Основна частина. 2 страница | II. Основна частина. 3 страница | II. Основна частина. 4 страница | Другий етап. | Резюме. | ОПИСОВА ЧАСТИНА. |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Обозрение финансовых дел в стране и на мировой арене.| II. Основна частина. 1 страница

mybiblioteka.su - 2015-2020 год. (0.019 сек.)