Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Алгоритм 9.13. Введення часового обмеження

Читайте также:
  1. Алгоритм 2.14. Сортировка таблиц, управляемая пользователем
  2. Алгоритм 2.15. Форматирование единиц времени календарной диаграммы
  3. Алгоритм 2.25. Форматирование графика ресурсов
  4. Алгоритм 2.33. Создание нового фильтра
  5. Алгоритм 2.36. Доступ к информации о задаче
  6. Алгоритм 2.37. Доступ к информации о ресурсе
  7. Алгоритм 2.40. Переименование отчета

1. Виділити будь-яку клітинку в рядку, яка відповідає роботі, для якої повинно бути встановлено часове обмеження.

2. Виконати команду Project, Task Information. Сформоване в результаті вікно зображене на рис 9.4.

3. Вибрати закладку Advanced. Вікно прийме вигляд, зображений на рис. 9.7.

4. У списку Type групи Constrain task вибрати тип часового обмеження рис. 9.8.

5. У списку Date вибрати дату рис. 9.9).

6. Для введення встановленого обмеження натиснути на кнопку ОК.

Рис. 9.7. Вікно управління показниками робіт (закладка Advanced)

 

Рис. 9.8. Вибір типу часового обмеження для роботи

Рис. 9.9. Вибір дати часового обмеження для роботи

Алгоритм 9.14. Відміна часового обмеження, встановленого раніше.

1. Виділити будь-яку клітинку в рядку, яка відповідає роботі, для якої повинно бути встановлено часове обмеження.

2. Виконати команду Project, Task Information. Сформоване в результаті вікно зображене на рис. 9.4.

3. Вибрати закладку Advanced. Вікно прийме вигляд, зображений на рис. 9.7.

4. У списку Type вибрати тип часового обмеження As Soon As Possible.

5. Для введення встановленого обмеження натиснути на кнопку ОК.

10 Керування циклом реалізації проекту і ресурсами

10.1 Критичний шлях графіку

Дуже важливим процесом управління проектом являється управління циклом реалізації проекту. Реалізація цього процесу підтримується такою важливою особливістю систем управління проектами, як застосування методу критичного шляху. При цьому для кожної роботи графіку Project автоматично розраховуються значення:

· ранньої дати початку (Early Start) як самої ранньої дати, в яку можливий початок роботи з урахуванням необхідності виконання всіх попередніх робіт з встановленими для них часових обмежень;

· ранньої дати закінчення (Early Finish) як самої ранньої дати, в яку можливе закінчення роботи з урахуванням її тривалості і необхідності виконання всіх попередніх робіт з встановленими для них часових обмежень;

· пізньої дати початку (Late Start) як самої пізньої дати, в яку можливий початок роботи без зміни тривалості критичного шляху і дати завершення проекту;

· пізньої дати закінчення (Late Finish) як самої пізньої дати, в яку можливе закінчення роботи без зміни тривалості критичного шляху і дати завершення проекту;

· повного резерву часу (Total Slack) як інтервалу часу, в діапазоні якого прирощення тривалості даної роботи не викличе зміну кінцевого строку реалізації проекту;

· вільного резерву часу (Free Slack) як інтервалу часу, в діапазоні якого збільшення тривалості даної роботи не викличе зміни часових показників інших робіт графіку.

Тривалість виконання всього проекту у відповідності з цим методом визначають роботи критичного шляху з нульовими значеннями часу (хоча значення резервів часу в Project можуть бути і від‘ємними, якщо розрахункова тривалість критичного шляху перевищує визначену часовими обмеженнями робіт). Тому з метою повного використання можливостей Project слід для ключових робіт проекту в графіку явно задавати обмеження календарних дат.В графіку будь-якого проекту можна побудувати велику кількість шляхів. При цьому велика ймовірність того, що в любому графіку найдуться шляхи, тривалість яких буде мало відрізнятися від критичного. При цьому точність визначення часових показників робіт може бути невисокою. Project дозволяє враховувати ці обставини, відносячи до критичного шляху не тільки ті роботи, у яких резерв часу менший чи рівний нулю, але ті, величина резерву часу яких відрізняється від нуля, але не перевищує деяку наперед задану величину (підкритичні шляхи).

 

Алгоритм 10.1 Визначення підкритичних шляхів

1. Виконати команду Tools, Options.

2. Перейти на закладку Schedule.

3. У вікні Task Are Critical is Slack <= Days (До критичного шляху відносяться роботи з резервом часу <= днів) задати потрібне значення в днях.

4. Встановити перемикач Calculate multiply critical paths– це дозволить контролювати підкритичні шляхи.

5. Натиснути ОК.

В управлінні циклом реалізації проекту можна виділити наступні функції:

· контроль робіт критичного шляху;

· скорочення критичного шляху;

· управління відхиленнями ходу робіт від запланованого.


Дата добавления: 2015-07-20; просмотров: 129 | Нарушение авторских прав


Читайте в этой же книге: Лабораторна робота №1 | Лабораторна робота №3 | Характеристика системи MS Project | Інтерфейс MS Project | Алгоритм 6.1. Форматування основних одиниць часу | Алгоритм 9.1. Визначення опорних дат проекту | Як скоротити критичний шлях |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Формування ресурсного забезпечення| Як контролювати критичний шлях

mybiblioteka.su - 2015-2021 год. (0.007 сек.)