Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Перелік питань для підготовки до екзамену

Читайте также:
  1. Базовий рівень підготовки
  2. Вивчення питань тем за робочою програмою
  3. Вирізніть та охарактеризуйте основні складники методики підготовки та проведення уроку з «Основ економічних знань» в загальноосвітній школі.
  4. Вказівки щодо підготовки об'єкту і вимоги щодо готовності попередніх робіт.
  5. Для студентів напряму підготовки 6.050903
  6. Документи з кадрово-контрактових питань
  7. Зразок завдання до екзамену

1. Поняття і класифікація економічних інтересів.

2. Взаємозв’язок між економічними потребами і економічними інтересами.

3. Роль потреб та інтересів як джерела активності економічних суб'єктів.

4. Поняття і класифікація економічних інтересів.

5. Класифікація економічних суперечностей.

6. Економічні інтереси у ринковій і плановій економіках.

7. Суть і поняття асиметрії.

8. Ключові форми прояву асиметрії глобального економічного розвитку.

9. Причини виникнення асиметрій у світовому господарстві.

10. Розвиток асиметрії економічних інтересів ЄС по лінії Захід-Схід.

11. Розвиток асиметрії інтересів ЄС по лінії Північ-Південь.

12. Розвиток асиметрії економічних інтересів ЄС за моделлю «центр-периферія» Дж. Фрідмана.

13. Розвиток асиметрії регіонального розвитку на основі моделі оптимального розміщення виробництва регіонів Волтера Айзарда.

14. Суть і поняття регіоналізму у сучасній теорії міжнародних відносин.

15. Сутність концепції єврорегіонів.

16. Суть і поняття регіональної асиметрії.

17. Теорія конкуренції європейських міст К. Дженсен-Батлер, А. Шачер, Дж. Уісеп у контексті розвитку ЄС.

18. Теорія локального партнерства М.Геддеса у контексті розвитку ЄС.

19. Теорія регіонального планування У.Ваннопа у контексті розвитку ЄС.

20. Теорія нового регіоналізму М.Кітінга у контексті розвитку ЄС.

21. Типи регіонального розвитку.

22. Глобальні і регіональні інтитути, що регулюють асиметрії економічного розвитку ЄС.

23. Передумови формування нових європейських центрів нагромадження фінансового капіталу.

24. Роль регіональної інтеграції у поглибленні диспропорцій на світовому фінансовому ринку.

25. Суть і поняття міжнародної технологічної асиметрії.

26. Мета і завдання Всесвітнього саміту з інформаційного суспільства.

27. Поняття й ознаки інформаційного суспільства.

28. Чинниками міжнародної політики інформаційної безпеки.

29. Риси світового ринку праці на сучаному етапі його розвитку.

30. Асиметрії соціального розвитку ЄС.

31. Природа суб’єктів міжнародних відносин.

32. Класифікація країн за критерієм могутності держави.

33. Теорія інтеракціонізму у контексті розвитку Євросоюзу.

34. Теорія структуралізму у контексті розвитку Євросоюзу.

35. Типи симетричних/асиметричних відносин.

36. Поняття і класифікація міжнародного конфлікту.

37. Суть і поняття симетричного конфлікту.

38. Суть, ознаки і передумови виникнення асиметричних конфліктів.

39. Класифікація асиметричних конфліктів.

40. Суть і поняття асиметричних стратегій.

41. Класифікація асиметричних стратегій.

42. Рівні застосування асиметричних стратегій.

43. Поняття і види економічної безпеки.

44. Наукові концепції економічної безпеки.

45. Автаркія, диверсифікація і взаємозалежність (інтеграція) досягнення економічної безпеки.46. Внутрішні загрози економічній безпеці країн ЄС.

47. Зовнішні загрози економічній безпеці країн ЄС.

48. Сутність асиметричних загроз.

49. Сутність та рівні міжнародних інтеграційних процесів.

50. Теорія федералізму у розвитку ЄС.

51. Теорія функціоналізму у розвитку ЄС.

52. Теорія неофункціоналізму у розвитку ЄС.

53. Теорія міждержавного підходу у розвитку ЄС.

54. Теорія інституціоналізму у розвитку ЄС.

55. Передумови формування єдиної Європи.

56. Характеристика хронологічних рамок кожного етапу європейської інтеграції.

57. Головні риси економік ЄС.

58. Найважливіші досягнення ЄС.

59. Провідні галузі економік ЄС.

60. Основні індикатори успіху ЄС.

61. Головні проблеми розвитку Євросоюзу.

62. Інституційна реформа ЄС.

63. Причини розширення ЄС на Схід.

64. Європейська політика сусідства.


Дата добавления: 2015-07-20; просмотров: 272 | Нарушение авторских прав


Читайте в этой же книге: Мистецтво постижу | Кольорометрія; Боді-арт; Сучасний дизайн-технології візажу | ОСББ в м. Рівне | Перелік питань на залік по дисципліні | ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ на екзамен | Частина 2. За додатковим матеріалом | Частина 2. За додатковим матеріалом | Завдання № 2. Визначити вид захворювання у с. г. тварин. | Завдання № 6. Визначити вид захворювання великої рогатої худоби. | до кваліфікаційних іспитів фізичних осіб, які бажають отримати кваліфікаційний сертифікат інженера-землевпорядника |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Перелік питань для підготовки до екзамену з дисципліни| ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДЛЯ ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ

mybiblioteka.su - 2015-2020 год. (0.01 сек.)