Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ на екзамен

Читайте также:
  1. Вивчення питань тем за робочою програмою
  2. Документи з кадрово-контрактових питань
  3. Екзаменаційний білет № 5
  4. ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № ___6_______
  5. Екзаменаційний білет №13
  6. Екзаменаційний білет №17
  7. Екзаменаційний білет №4

з дисципліни «Стандартизація та сертифікація в інформаційно-документній діяльності»

1. Види документів, які використовують у системах управління якістю.

2. Види нормативних документів в інформаційно-документній діяльності.

3. Види нормативних документів в Україні.

4. Вимоги щодо правил побудови і викладення національних нормативних документів.

5. Вимоги щодо правил розробки і впровадження національних нормативних документів.

6. Вимоги щодо правил розробки і побудови національних нормативних документів.

7. Випереджувальна стандартизація в Україні.

8. Відповідальність за порушення законодавства в галузі стандартизації.

9. Гармонізування ДСТУ серії «Інформація та документація» з міжнародними.

10. Державна метрологічна система.

11. Документація в системах менеджменту якістю.

12. Документування процедури державного нагляду за дотриманням стандартів.

13. ДСТУ ISO 9001:2009. Система управління якістю. Вимоги.

14. ДСТУ ISO 9004-2001. Системи управління якістю. Настанови щодо поліпшення діяльності: прийняття, сфера застосування, структура.

15. ДСТУ ГОСТ 31279:2005 Інноваційна діяльність. Терміни та визначення понять (ГОСТ 31279-2004, IDT): набуття чинності, сфера застосування, структура.

16. Загальне керування якістю

17. Загальні положення у сфері управління якістю: суть, основні поняття

18. Закон України «Про стандартизацію»: структура, основні положення (ст. 1‒21).

19. Знаки відповідності в Україні та за кордоном

20. Значення міжнародної стандартизації в розвитку торговельно-економічних тощо зв'язків між країнами.

21. Інформаційне забезпечення стандартизації в Україні.

22. Історія виникнення і розвитку стандартизації в Україні.

23. Історія стандартизації документування в Україні.

24. Історія стандартизація в інформаційно-документній діяльності.

25. Кількість та тематика ДСТУ «Інформація та документація».

26. Мета та функції стандартизації.

27. Методи контролю. Методи визначення значень показників якості продукції

28. Методи оцінювання рівня якості продукції, процесів та послуг.

29. Методи стандартування (уніфікація, агретування) та їх показники..

30. Міжнародна електротехнічна комісія (ІЕС)

31. Міжнародна організація зі стандартизації (ISO): комітети та їх функції.

32. Міжнародна організація зі стандартизації (ISO): структура.

33. Міжнародна організація зі стандартизації: принципи, напрями діяльності, членство в ній.

34. Міжнародна організація зі стандартизації: функції та структура.

35. Міжнародні стандарти ISO серії 9000. Субсерії СМЯ

36. Міжнародні стандарти та їx використання в Україні.

37. Навчально-виховний процес: основні характеристики.

38. Навчально-виховний процес: основні характеристики.

39. Напрями розвитку та основні принципи стандартизації В Україні.

40. Національна система стандартизації, її призначення.

41. Національні і галузеві стандарти: поняття, структура, тематична спрямованість.

42. Нормативно-правова база державного нагляду за дотриманням стандартів.

43. Об’єкти державного нагляду.

44. Об’єкти і форми державного нагляду.

45. Об’єкти стандартизації.

46. Основні закони, що регулюють стандартизацію в Україні.

47. Основні нормативні акти сертифікування..

48. Оформлення результатів перевірки в межах державного нагляду.

49. Перелік товарів, обов’язкових до сертифікування.

50. Порядок проведення державного нагляду за дотриманням стандартів.

51. Правове забезпечення стандартизації.

52. Принципи управління якістю.

53. Принципи, що на них базується стандартизація.

54. Проблемні аспекти ДСТУ «Інформація та документація».

55. Процедура внесення змін до нормативного документа.

56. Процедура перегляду нормативного документа.

57. Процедура розроблення технічних умов.

58. Процедура сертифікації в Україні.

59. Процедура скасування нормативного документа.

60. Серії ДСТУ, що забезпечують інформаційно-документну діяльність.

61. Сертифікати відповідності, знаки відповідності

62. Система конструкторської документації.

63. Система НД з інформаційних технологій.

64. Система нормативних документів безпеки праці.

65. Система технологічної документації.

66. Система УкрСЕПРО: основні положення; організаційна структура; принципи та загальні правила.

67. Співпраця України з ISO.

68. Структура ISO: керівні та робочі органи.

69. Суб`єкти та об`єкти міжнародної стандартизації.

70. Суб’єкти сертифікування в Україні.

71. Суб’єкти стандартизації в Україні.

72. Технічні комітети: кількість, функції.

73. ТК 144 «Інформація та документація»: створення, результати діяльності.

74. ТК 144 «Інформація та документація»: структура, завдання.

75. Функції органів державного нагляду.

76. Функції органів, що здійснюють державний нагляд за дотриманням стандартів в Україні.

77. Основні терміни та визначення в галузі сертифікації; види та мета сертифікації.

78. Основні терміни і визначення методів та засобів контролю якості продукції.


Дата добавления: 2015-07-20; просмотров: 273 | Нарушение авторских прав


 

 

Читайте в этой же книге: Сучасний дизайн-технології зачіски; Конструювання історичних зачісок; Технологія конструювання стрижки | Мистецтво постижу | Кольорометрія; Боді-арт; Сучасний дизайн-технології візажу | ОСББ в м. Рівне | Частина 2. За додатковим матеріалом | Завдання № 2. Визначити вид захворювання у с. г. тварин. | Завдання № 6. Визначити вид захворювання великої рогатої худоби. | до кваліфікаційних іспитів фізичних осіб, які бажають отримати кваліфікаційний сертифікат інженера-землевпорядника | Перелік питань для підготовки до екзамену з дисципліни | Перелік питань для підготовки до екзамену |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Перелік питань на залік по дисципліні| Частина 2. За додатковим матеріалом

mybiblioteka.su - 2015-2023 год. (0.053 сек.)