Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Завдання № 6. Визначити вид захворювання великої рогатої худоби.

Читайте также:
  1. Варіанти завдання вихідного параметру виконавчого механізму виходу
  2. Визначити види господарського обліку, їх особливості і взаємозв’язок.
  3. Визначити джерела залучених (позикових) коштів та надати їх характеристику.
  4. Визначити завдання бухгалтерського обліку.
  5. Визначити принципи бухгалтерського обліку згідно національних положень
  6. Виконавські завдання освоєння творів великої форми.
  7. Висоту конуса розділено на чотири рівні відрізки і через точки поділу паралельно основі проведено площини. Визначити площу найбільшого перерізу, якщо площа основи дорівнює S.

Анамнестичні дані: Хвороба масова і переважно в гірському районі. де пасовища знаходяться в лісовій смузі. У тварин захворювання починається з гематурії (кровавої сечі), яка періодично зникає і знову виникає. Хвороба не вилікувана. Тварини або гинуть або їх вимушено забивають.

Синдроматика: 1. Температура тіла нормальна. 2. Схуднення тварини і припинення продуктивності. 3. Сухість шкіри. 4. Анемія видимих слизових оболонок. 5. Жовтяничність вуздечки язика. 6. Явище міокардіопатії (анемічні шуми, стукаючі тони, аритмія). 7. Апетит збережений, або збочений. 8. Гіпотонія передшлунків. 9. Явища застійного енетороколіту. 10. Частий діурез, кровава сеча. В сечі згустки крові і слизу. 11. Еритропенія (до 2 млн.). 12. Анемія. 13. Зрушення ядра вправо. 14. Альбумінурія (масивна), в осадку сечі епітелій нирковий, лоханочний, сечового міхура, мікро або макро гематурія. 15. У важких випадках болючість сечового міхура (ректально).

Диференціація: Уроцистіт - хвороба спонтанна, зв'язана або з простудою або з важкими родами. Діурез — болючий, при кінці - з свіжою кров'ю. В сечі - еритроцити і багато бокаловидних клітин і клітин сечового міхура. Лікування ефективне.

Вирішити питання лікування і профілактики.

  1. Чи можна застосувати при даній хворобі лікування патогенетичне? 2. Яке симптоматичне лікування можна тут рекомендувати? 3. Які діуретичні засоби можна використати проти цієї хвороби?

 

 

Питання на дописування

1. Дифузний токсичний зоб (латинська назва)_____________це __________

2. Основними причинами дифузного токсичного зобу є _________________.

3. Клінічно дифузний токсичний зоб проявляється ___________________.

4. Діагностують дифузний токсичний зоб на основі _______________

5. Диференціюють дифузний токсичний зоб від ______________

6. Лікування дифузного токсичного зобу полягає в застосуванні _________

7. Прищитоподібні залози секретують _______________________________

8. Гіпопаратиреоз (латинська назва) ___________________ це ___________

9. Основними причинами гіпопаратиреозу є ___________________

10. Клінічно гіпопаратиреоз проявляється _____________________

11. Перебіг та прогноз гіпопаратиреозу __________________________

12. План лікування за гіпопаратиреозу ________________

13. Синдром (латинська назва)_____________це __________.

14. Основні причини гіперкортизолізму є _________________________.

15. Клінічно гіперкортизолізм проявляється__________________________.

16. Діагностують гіперкортизолізм на основі ______________________.

17. Перебіг та прогноз за гіперкортизолізму _____________.

18. Лікування за гіперкортизолізму спрямоване на ________________

19. Гормони, що синтезуються в надниркових залозах__________________.

20. Хвороби надниркових залоз: _______________________.

21. Гіпоадренокортицизм характеризується ___________________________.

22. Основними причинами гіпоадренокортицизму є ____________________.

23. Клінічно гіпоадренокортицизм проявляється: _____________________.

24. Диференціюють гіпоадренокортицизм від _____________________.



25. Прогноз та перебіг за гіпоадренокортицизму _______________.

26. Лікування за гіпоадренокортицизму полягає в ______________________.

27. Уроцистоспазм (латинська назва)_______________ це __________

28. Уроцистоспазм виникає рефлекторно при ______________.

29. Уроцистоспазм проявляється наступними симптомами:_______________.

30. Диференціюють уроцистоспазм від _________________.

31. План лікування при уроцистоспазмі: ________________.

32. параліч і парез сечового міхура (латинська назва)________ - це __________.

33. причини паралічу і парезу сечового міхура:__________.

34. При паралічі сечового міхура спінального походження спостерігають ____________________.

35. Парез і параліч сечового міхура диференціюють від ________________.

36. Лікування за парезу і паралічу сечового міхура спрямовують на ____________.

37. До захворювання нижніх відділів сечовивідних шляхів відносять ____________.

38. причиною непрохідності уретри є _________________.

39. Уретральні пробки складаються з __________________.

40. Обструкція уретри може бути наслідком__________________.

41. Уретрит (латинська назва)____________ – це _________.

Загрузка...

42. Причини уретриту: ______________________.

43. Діагноз на уретрит ставлять за симптомами хвороби та результатами досліджень сечі: ___________________________.

44. Прогноз та перебіг за обструкції уретри ____________________.

45. План лікування за уретриту полягає у _________________________.

46. План лікування за обструкції уретри _______________.

47. Радикальне лікування за обструкції уретри полягає у ________________.

48. Дієтотерапія в профілактиці ЗНВСШ полягає у _______________________.

49. Післяродова гемоглобінурія корів (латинська назва)___________ – це _________.

50. У розвитку післяродової гемоглобінурії корів має значення __________________.

51. Основними клінічними симптомами за післяпологової гемоглобінурії корів є ___________.

52. При лабораторному дослідженні сечі за післяпологової гемоглобінурії корів виявляють______________.

53. Перебіг та прогноз за післяпологової гемоглобінурії корів _________________.

54. Діагноз на післяпологову гемоглобінурію корів ставлять з урахуванням ____________.

55. Післяпологову гемоглобінурію корів слід диференціювати від ______________.

56. Лікування при післяпологовій гемоглобінурії корів _____________________________.

57.Профілактика післяпологової гемоглобінурії корів полягає в: ______________.

58. пароксизмальна гемоглобінурія характеризується __________________.

3. Виникнення пароксизмальної гемоглобінурії пов’язують з: ___________________.

59. Тяжкий перебіг пароксизмальної гемоглобінурії характеризується такими клінічними ознаками: _____________.

60. Перебіг та прогноз за пароксизмальної гемоглобінурії _______________.

61. Діагноз на пароксизмальну гемоглобінурію ставиться з урахуванням: ______________.

62. Лікування при пароксизмальній гемоглобінурії полягає в _______________.

63. Ізо- і аутоімунна гемолітична анемія це захворювання, яке зумовлене ______________________.

64. Гемоглобінурія виникає тому, що ___________________

65. Гемолітична анемія характеризується _________________________________

66. Симптоми при хронічному перебігу ізо- аутоімунної гемолітичної анемії: ______________

67. Ізо- та аутоімунну гемолітичну анемію диференціюють від _________.

68. Лікування ізо- та аутоімунної гемолітичної анемії: полягає у______________.

69. Геморагічні діатези (латинська назва)________________ – це ________________.

70. Геморагічні діатези класифікують за етіологією та патогенезом на __________________.

71. Первинні діатези поділяються на 3 основні групи:_____________________.

72. Симптоматичні геморагічні діатези виникають при ____________________.

73. Гемофілія (латинська назва)__________________ – це _____________.

74. Причиною гемофілії є – __________________________.

75. Патогенез гемофілії полягає _______________________.

76. Характерними симптомами гемофілії є _____________________.

77. В нормі час згортання крові у великої рогатої худоби ____________, у коней _____________, у свиней ___________.

78. Гемофілію необхідно диференціювати від ___________.

79. Перебіг та прогноз при гемофілії _______________.

80. План лікування при гемофілії: _____________.

81. Тромбоцитопенія (латинська назва)___________ – це __________________

82. Етіологія тромбоцитопенії: ____________

83. Тромбоцитопенія проявляється _________________

84. Перебіг та прогноз тромбоцитопенії захворювання __________________

85. Діагностика тромбоцитопенії ґрунтується на ___________________________

86. Тромбоцитопенію диференціюють від ______________.

87. Лікування тромбоцитопенії полягає у _____________________________

88. Лейкоз – це _______________

89. Гематосаркома – це ______________________________

90. Мієлоїдними називаються лейкози _________________

91. Лімофоїдними називаються лейкози ________________

92. Причини лейкозу є ______________________________

93. Симптоми при хронічному лейкозі характеризуються ____________________

94. Картина крові при лейкозі залежить від_____________

95. Лікування при лейкозах полягає у __________________

96. Профілактика лейкозів полягає у ___________________

97. Алергія (латинська назва)_____________________, це _________________

98. Кормова алергія (латинська назва)_______________, це _________________

99. Основними причинами кормової алергії є ____________.

100. Клінічно кормова алергія проявляється _____________.

101. Діагностують кормову алергію на основі _____________.

102. План лікування за кормової алергії полягає в _________.

103. Профілактика кормових алергій полягає в ___________.

104. Лікарська алергія виникає ______________________.

105. Етіологія лікарської алергії полягає в ___________.

106. Клінічно лікарська алергія проявляється _____________.

107. Діагностують лікарську алергію на основі ____________.

108. Прогноз та перебіг лікарської алергії ______________________.

109. План лікування за лікарської алергії полягає в ________.

110. Основними причинами надлишково активного імунного стану та проліферативних хвороб імунної системи є: __________________.

 

 

Рецепти

1. Виписати рецепт на 0,85% розчин натрію хлориду для коня. Обґрунтувати застосування при хворобах крові.

2. Виписати рецепт на 10% розчин кальція хлорид для внутрівенного введення коневі ж.м. 500 кг. Обґрунтувати застосування при хворобах крові.

3. Виписати рецепт на 40% розчин глюкози для коня. Механізм дії як сечогінного засобу.

4. Виписати рецепт на ампіцилін для підсвинка, вагою 60 кг. Механізм дії.

5. Виписати рецепт на амурил для коня. Механізм дії.

6. Виписати рецепт на бактрим для коня. Механізм дії.

7. Виписати рецепт на відвар мучниці (листя медвежого вушка) у корови. Механізм дії.

8. Виписати рецепт на вікасол для собаки. Механізм дії.

9. Виписати рецепт на гексаметилентетрамін для коня. Механізм дії.

10. Виписати рецепт на тереоїдин для свині. Механізм дії.

11. Виписати рецепт на гемодез для корови. Механізм дії.

12. Виписати рецепт на гемостатичну губку для коня. Методи застосування.

13. Виписати рецепт на гліцерофосфат заліза для підсвинка ж.м. 60 кг. Механізм дії.

14. Виписати рецепт на діакарб для коня. Механізм дії.

15. Виписати рецепт на еритроміцин для коня. Механізм дії.

16. Виписати рецепт на желатину внутрішньовенно для коня. Механізм дії.

17. Виписати рецепт на залізолактат поросяті ж.м. 10 кг. Механізм дії.

18. Виписати рецепт на кофеїн для корови ж.м. 550 кг. Механізм дії.

19. Виписати рецепт на лазекс для корови. Механізм дії.

20. Виписати рецепт на реополіглюкін для свині. Механізм дії.

21. Виписати рецепт на спіронолактон для вівці. Механізм дії.

22. Виписати рецепт на спіронолактон для коня. Механізм дії.

23. Виписати рецепт на суїферовіт для новонародженого поросяти. Механізм дії.

24. Виписати рецепт на сульфаприм для вівці. Механізм дії.

25. Виписати рецепт на сульфаприм для свині. Механізм дії.

26. Виписати рецепт на теобромін для свині. Механізм дії.

27. Виписати рецепт на траву хвоща польового для коня. Механізм дії.

28. Виписати рецепт на урзоферан для поросяти ж.м. 6 кг. Механізм дії.

29. Виписати рецепт на уросульфан для теляти ж.м. 40 кг. Механізм дії.

30. Виписати рецепт на фероглюкін для свині ж.м. 30 кг. Механізм дії.

31. Виписати рецепт на феродекс для поросятка вагою 20 кг. Механізм дії.

32. Виписати рецепт на фуросимід для свині. Механізм дії.

33. Виписати рецепт на шишки хмелю. Механізм дії.

34. Перерахувати діуретичні засоби і написати рецепт на один з них. Механізм дії.

35. Рецепт на розчин Рінгера-Локка для великих тварин. Механізм дії.

36. Рецепт на розчин інсулін для великих тварин. Механізм дії.


Дата добавления: 2015-07-20; просмотров: 363 | Нарушение авторских прав


Читайте в этой же книге: Сучасний дизайн-технології зачіски; Конструювання історичних зачісок; Технологія конструювання стрижки | Мистецтво постижу | Кольорометрія; Боді-арт; Сучасний дизайн-технології візажу | ОСББ в м. Рівне | Перелік питань на залік по дисципліні | ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ на екзамен | Частина 2. За додатковим матеріалом | Частина 2. За додатковим матеріалом | Перелік питань для підготовки до екзамену з дисципліни | Перелік питань для підготовки до екзамену |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Завдання № 2. Визначити вид захворювання у с. г. тварин.| до кваліфікаційних іспитів фізичних осіб, які бажають отримати кваліфікаційний сертифікат інженера-землевпорядника

mybiblioteka.su - 2015-2020 год. (0.028 сек.)