Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Висоту конуса розділено на чотири рівні відрізки і через точки поділу паралельно основі проведено площини. Визначити площу найбільшого перерізу, якщо площа основи дорівнює S.

Читайте также:
  1. I. Гений с объективной точки зрения
  2. II. Гений с субъективной точки зрения
  3. II. Гревская площадь
  4. III. Оборот переменного капитала с общественной точки зрения
  5. III. Расчет точки безубыточности.
  6. Specify next point or [Arc/Halfwidth/Length/Undo/Width]: - запрос второй точки
  7. А вот теперь можно ответить на вопрос, поставленный телеведущим канала «Россия 1»: как же так получилось, что события в Киеве, описанные Булгаковым, повторились через 96 лет?

Контрольна робота № 5

Тема. Конус

Варіант 1

Завдання 1-8 мають п’ять варіантів відповіді, серед яких лише один правильний. Виберіть правильну, на Вашу думку, відповідь і позначте її у бланку.

1. Діаметр основи конуса 8 см, а його висота 3 см. Знайти твірну конуса.

А Б В Г Д
10 см см 2 см см 5 см

2. Знайти площу повної поверхні конуса, твірна якого дорівнює 10 см, а радіус основи дорівнює 6 см.

А Б В Г Д
160π 96π 320π 192π 48π

3. Осьовим перерізом конуса є прямокутний трикутник. Радіус основи конуса дорівнює 6. Знайти площу осьового перерізу конуса.

А Б В Г Д

4 . Розгорткою бічної поверхні конуса є сектор, радіус якого дорівнює 9см, а дуга - 120°. Знайти радіус конуса

А Б В Г Д
4,5 см 1,5 см 6 см 3 см 9 см

Висоту конуса розділено на чотири рівні відрізки і через точки поділу паралельно основі проведено площини. Визначити площу найбільшого перерізу, якщо площа основи дорівнює S.

А Б В Г Д

6. Радіус основи конуса дорівнює r. Визначити площу перерізу, який проходить через вершину конуса і хорду основи, яка стягує дугу 60°, якщо площина перерізу утворює з площиною основи конуса кут 30° .

А Б В Г Д

7. Найбільший кут між твірними конуса дорівнює 60°.Знайти відношення площі бічної поверхні до площі основи конуса.

А Б В Г Д

8. Радіуси основ зрізаного конуса дорівнюють R і r, а твірна – l. Знайдіть твірну повного конуса, від якого відокремлений зрізаний конус.

А Б В Г Д

У завданні 9до кожного з чотирьох рядків інформації, позначених цифрами, виберіть один правильний, на Вашу думку, варіант, позначений буквою. Поставте позначки в таблицю відповідей до завдань на перетині відповідних рядків (цифри) і колонок (букви).

9.Установіть відповідність між кутом при вершині осьового перерізу конуса (1-4) та відношенням площ його бічної поверхні та основи(А-Д)

30 ° А
90° Б
60° В
120° Г 2
    Д

10. Бічна поверхня конуса дорівнює 10 см і розгортається в сектор з кутом 36°. Знайти у квадратних сантиметрах повну поверхню конуса.

11. Осьовим перерізом конуса є прямокутний трикутник. Знайти площу S бічної поверхні конуса, якщо радіус основи конуса дорівнює 5. У відповідь записати .

12. Твірна конуса утворює з його основою кут 30°, а площа перерізу, що проходить через твірні, кут між якими 120°, дорівнює . Знайти об’єм V конуса. У відповідь записати .

 


Дата добавления: 2015-07-26; просмотров: 1225 | Нарушение авторских прав


<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Курсы тренингов| Варіант 2

mybiblioteka.su - 2015-2021 год. (0.008 сек.)