Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Перелік питань на залік по дисципліні

Читайте также:
  1. Вивчення питань тем за робочою програмою
  2. Документи з кадрово-контрактових питань
  3. ЗАЛІКОВИЙ БІЛЕТ № 2
  4. Із запропонованого переліку виберіть операції, що є спільними для обробки як простої, так і рекомендованої ПК
  5. Накази з адміністративно – господарських питань
  6. Орієнтовний перелік програмного забезпечення, необхідного для успішного навчання за програмою курсу
  7. Орієнтовний перелік творів живопису

МІНІСТЕРСТВО АГРАГНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ

СУМСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

КАФЕДРА БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ

Затверджую

Протокол № 1 від 03.09.2013 р.

Зав. кафедри

Бухгалтерського обліку

Славкова О.П.

Перелік питань на залік по дисципліні

«Облік і аудит»

1. Аналіз робочих документів аудитора

2. Аудит в комп’ютерному середовищі

3. Аудит стану внутрішньогосподарського контролю

4. Аудит стану звітності

5. Аудит стану обліку на підприємстві

6. Аудиторська діяльність та її види

7. Будова активно-пасивних рахунків та їх зміст

8. Будова бухгалтерського балансу

9. Будова документів, їх обов'язкові реквізити

10. Будова рахунків. Характеристика активних рахунків

11. Бухгалтерські рахунки - як елемент методу бухгалтерського обліку

12. Вибір клієнта аудиторської перевірки та оформлення договірних відносин

13. Види аудиторської діяльності

14. Види господарського обліку, їх зміст та характеристика

15. Калькуляція та її види

16. Використання при проведенні аудиту роботи інших фахівців

17. Виправлення помилкових записів в облікових регістрах

18. Відповідальність аудитора за проведений аудит

19. Відповідальність аудитора за якість аудиторських послуг

20. Внутрішній контроль

21. Документування як елемент методу бухгалтерського обліку

22. Другий та четвертий типи змін статей балансу

23. Завдання та функції бухгалтерського обліку

24. Загальна характеристика предмету бухгалтерського обліку

25. Загальна характеристика, особливості та завдання бухгалтерського
обліку

26. Загальне поняття методу бухгалтерського обліку, елементи методу
бухгалтерського обліку

27. Загальні положення організації аудиторської діяльності

28. Зміни балансу під впливом господарських операцій

29. Значення балансу для керівництва підприємствами та аналізу його
фінансового стану

30. Інвентаризація та її види

31. Інвентаризація, та відображення результатів в бухгалтерському обліку

32. Класифікація бухгалтерських документів

33. Класифікація господарських засобів за складом та розміщенням

34. Класифікація джерел залучених засобів та їх характеристика

35. Класифікація документів за їх призначенням

36. Класифікація рахунків за економічним змістом

37. Критерії вибору аудиторської фірми для перевірки фінансово-господарської діяльності підприємства

38. Критерії вибору майбутнього клієнта

39. Метод бухгалтерського обліку

40. Об’єкти бухгалтерського обліку

41. Облік процесу виробництва

42. Облік процесу постачання.

43. Облік процесу реалізації

44. Облікова політика підприємств

45. Організація роботи постійного архіву підприємства

46. Основні етапи проведення аудиту

47. Основні положення Закону України "Про бухгалтерський облік та
фінансову звітність в Україні"48. Основні функції бухгалтерського обліку і фінансової звітності

49. Оцінка - як метод визначення кількісних параметрів об’єктів
бухгалтерського обліку в єдиному грошовому вимірі

50. Перший та третій типи балансових змін

51. Підсумкова документація аудитора за результатами проведеної аудиторської перевірки

52. Підсумкові документи аудитора, їх види, зміст і порядок оформлення

53. Подвійний запис, його суть і значення

54. Поняття господарського обліку, вимірники, які застосовуються в господарському обліку

55. Поняття кореспонденції рахунків. Кореспонденція між рахунками
проста та складна

56. Поняття об'єктів обліку витрат та об'єктів калькуляції

57. Порядок застосування прийомів документального контролю

58. Порядок застосування різних способів вивчення фактів дійсності

59. Порядок представлення і структура аудиторського висновку

60. Прийоми документального контролю

61. Процедури отримання аудиторських доказів

62. Рахунки, які використовуються для відображення процесу реалізації,
та їх характеристика

Загрузка...

63. Робочі документи аудитора, їх види, зміст і порядок оформлення

64. Синтетичні та аналітичні рахунки, їх взаємозв'язок

65. Спеціалізовані сфери діяльності суб’єктів незалежного контролю

66. Структура балансу. Характеристика статей пасиву балансу

67. Супутні послуги аудиту

68. Суть калькулювання та його зв'язок з іншими елементами методу бухгалтерського обліку

69. Типи балансових змін

70. Узагальнення даних поточного обліку. Обігові відомості по рахунках
синтетичного та аналітичного обліку

71. Форми бухгалтерського обліку та їх характеристика

72. Характеристика активних та пасивних рахунків

73. Характеристика бухгалтерського балансу

74. Характеристика основних рахунків та регулюючих рахунків

75. Характеристика пасивних та активно-пасивних рахунків

76. Характеристика плану рахунків бухгалтерського обліку

77. Характеристика рахунків господарських процесів

78. Характеристика рахунків джерел господарських засобів

79. Характеристика розподільчих рахунків, забалансові рахунки

80. Характеристика функцій бухгалтерського обліку

 


Дата добавления: 2015-07-20; просмотров: 315 | Нарушение авторских прав


Читайте в этой же книге: Сучасний дизайн-технології зачіски; Конструювання історичних зачісок; Технологія конструювання стрижки | Мистецтво постижу | Кольорометрія; Боді-арт; Сучасний дизайн-технології візажу | Частина 2. За додатковим матеріалом | Частина 2. За додатковим матеріалом | Завдання № 2. Визначити вид захворювання у с. г. тварин. | Завдання № 6. Визначити вид захворювання великої рогатої худоби. | до кваліфікаційних іспитів фізичних осіб, які бажають отримати кваліфікаційний сертифікат інженера-землевпорядника | Перелік питань для підготовки до екзамену з дисципліни | Перелік питань для підготовки до екзамену |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
ОСББ в м. Рівне| ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ на екзамен

mybiblioteka.su - 2015-2020 год. (0.009 сек.)