Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Перелік питань для підготовки до екзамену з дисципліни

Читайте также:
  1. АНОТАЦІЯ ДИСЦИПЛІНИ
  2. Базовий рівень підготовки
  3. Вивчення питань тем за робочою програмою
  4. Вирізніть та охарактеризуйте основні складники методики підготовки та проведення уроку з «Основ економічних знань» в загальноосвітній школі.
  5. Вказівки щодо підготовки об'єкту і вимоги щодо готовності попередніх робіт.
  6. Для студентів напряму підготовки 6.050903
  7. Документи з кадрово-контрактових питань

«Менеджмент у закладах готельно-ресторанного господарства»

1. Суть, зміст менеджменту та управління.

2. Характеристика основних методів вимірювання реального виконання робіт у процесі контролю.

3. Рівні управління та групи менеджерів у закладах готельно-ресторанного господарства.

4. Параметри ефективної системи контролю.

5. Основні функції менеджменту, їх суть та зміст.

6. Використання корпоративної культури в управлінні закладами готельно-ресторанного господарства.

7. Принципи менеджменту та їх трактування.

8. Концепції «організації праці» та «проектування робіт» у закладах готельно-ресторанного господарства, їх загальні риси та відмінності.

9. Закони та закономірності менеджменту.

10. Поняття та різновиди комплексних підприємств в готельно-ресторанному господарстві.

11. Класифікація служб, підрозділів та посад в готельному комплексі.

12. Раціональна та інтуїтивна технології прийняття управлінських рішень.

13. Визначення і класифікація персоналу закладів готельно-ресторанного господарства.

14. Процес прийняття управлінських рішень.

15. Класичний підхід (теорія) менеджменту: адміністративна школа та школа наукового управління.

16. Основні поняття та види контролю.

17. Поведінковий підхід (теорія) менеджменту: школа людських відносин та школа організаційної поведінки.

18. Контроль і вимірювання результатів роботи персоналу закладів готельно-ресторанного господарства.

19. Кількісний підхід (теорія) менеджменту: школа науки управління.

20. Мотивація як загальна функція менеджменту.

21. Кваліфікаційна структура персоналу закладів готельного та ресторанного госпо­дарства.

22. Теорія потреб Маслоу як приклад застосування змістовних теорій мотивації.

23. Прийняття управлінських рішень, визначення поняття та види та технології прийняття управлінських рішень.

24. Рівні та сфери менеджменту і управлінської діяльності, їх взаємозв’язок.

25. Фактори, що впливають на прийняття управлінських рішень та їх характеристика.

26. Процесний та системний підходи до управління, їх суть та порівняння.

27. Основні моделі прийняття управлінських рішень, їх основні характеристики та сфери застосування.

28. Процесний та ситуаційний підходи до управління, їх суть та порівняння.

29. Професії й посади основних підрозділів закладів готельного та ресторанного господарства.

30. Класичний та поведінковий підходи до менеджменту, їх зміст та відмінності.

31. Поведінкова модель прийняття рішень: базові поняття, основні характеристики та сфери застосування.

32. Суть функції планування, види планів та їх розробка.

33. Ірраціональна модель прийняття управлінських рішень, базові поняття, основні характеристики та сфери застосування.

34. Поняття місії, цілей, завдань та орієнтирів, що ставить перед собою організація у процесі планування своєї діяльності.

35. Технології прийняття управлінських рішень, їх особливості, переваги та недоліки.

36. Поняття та особливості організаційних структур управління: лінійна структура.

37. Модель раціональної технології прийняття управлінських рішень, зміст основних етапів.

38. Поняття та особливості організаційних структур управління: лінійно-штабна структура.

39. Методи індивідуального творчого пошуку альтернатив.

40. Поняття та особливості організаційних структур управління: лінійно-функціональна структура.

41. Методи колективного творчого пошуку альтернатив.

42. Основні складові організаційного процесу (організаційної діяльності).

43. Методи колективного творчого пошуку альтернатив: «мозковий штурм».

44. Поняття та особливості організаційних структур управління: матрична структура.

45. Планування як загальна функція менеджменту.

46. Групи методів творчого пошуку альтернатив у процесі прийняття управлінських рішень.

47. Структура і завдання підрозділів виробничої інфраструктури готельного комплексу.

48. Основні принципи менеджменту та їх трактування.

49. Місія організації та цілі управління.

50. Характеристика функцій менеджменту у циклі управлінської діяльності.

51. Організаційна діяльність як загальна функція менеджменту.

52. Раціональна та інтуїтивна технології прийняття управлінських рішень.

53. Організаційні структури управління, їх зміст та особливості побудови.

54. Завдання управління підрозділами, що надають додаткові сервісні послуги.

55. Зміст і еволюція поняття мотивації.

56. Характеристика основних методів вимірювання реального виконання робіт у процесі контролю.

57. Змістовні теорії мотивації. Ієрархія потреб Маслоу.

58. Класичний підхід (теорія) менеджменту: адміністративна школа та школа наукового управління.

59. Корпоративна культура та її елементи в управлінні персоналом закладів готельно-ресторанного господарства.

60. Методи колективного творчого пошуку альтернатив: «мозковий штурм».


Дата добавления: 2015-07-20; просмотров: 348 | Нарушение авторских прав


 

 

Читайте в этой же книге: Сучасний дизайн-технології зачіски; Конструювання історичних зачісок; Технологія конструювання стрижки | Мистецтво постижу | Кольорометрія; Боді-арт; Сучасний дизайн-технології візажу | ОСББ в м. Рівне | Перелік питань на залік по дисципліні | ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ на екзамен | Частина 2. За додатковим матеріалом | Частина 2. За додатковим матеріалом | Завдання № 2. Визначити вид захворювання у с. г. тварин. | Завдання № 6. Визначити вид захворювання великої рогатої худоби. |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
до кваліфікаційних іспитів фізичних осіб, які бажають отримати кваліфікаційний сертифікат інженера-землевпорядника| Перелік питань для підготовки до екзамену

mybiblioteka.su - 2015-2023 год. (0.013 сек.)