Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Тести для поточного контролю за темою. 1. Твердження, що операції списання товарів експерт-бухгалтер досліджує

Читайте также:
  1. II этап тестирования
  2. IV. СУДЕЙСТВО ТЕСТИРОВАНИЯ
  3. V 1 Тема 3 Налоговые правонарушения, связанные с противодействием налоговому контролю, совершаемые налогоплательщиками
  4. V 1 Тема 4 Налоговые правонарушения, связанные с противодействием налоговому контролю, совершаемые субъектами, не являющимися налогоплательщиками
  5. VII. ОТЧЕТНОСТЬ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ТЕСТИРОВАНИЯ
  6. А) Комплекс централізованого контролю М-60
  7. Адміністративні стандарти та інструменти адміністративного контролю

1. Твердження, що операції списання товарів експерт-бухгалтер досліджує

вибірковим способом:

а) правильне;

б) неправильне.

2. Які первинні документи, облікові регістри досліджує експерт-бухгалтер при виявленні випадків невчасного і неповного оприбуткування товарів:

а) товарно-транспортні накладні, товарні звіти, журнал-ордер по рахунку “Товари”;

б) товарно-транспортні накладні, товарні звіти, журнал-ордер по рахунку “Товари”, дебетова відомість по рахунку “Розрахунки з постачальниками і підрядчиками”;

в) товарно-транспортні накладные, акти прийомки товарів по кількості і якості, товарні звіти, дебетова відомість по рахунку «Товари», журнал-ордер по рахунку “Розрахунки з постачальниками і підрядчиками”.

3. Які матеріали повинні бути подані експерту-бухгалтеру для дослідження надостач товарів, виявлених інвентаризацією:

а) наказ на проведення інвентаризації, товарні документи, складені після

проведення інвентаризації, інвентаризаційні описи, порівняльні відомості;

б)інвентаризаційні описи, акти результатів інвентаризації, розрахунки природної втрати.

в) наказ на проведення інвентаризації, товарні документи, складені на момент інвентаризації, інвентаризаційні описи, порівняльні відомості, розрахунки природної втрати.

4. У якому документі визначаються результати інвентаризації товарів,

здійснюється взаємний залік пересортиць.

а) акт результатів інвентаризації товарів;

б) порівняльна відомість;

в) інвентаризаційний опис.ин

5. За якими умовами можливо здійснювати взаємний залік пересортиць:

а) надлишки і нестачі товарів виявлені за один період; у однієї матеріально відповідальної особи, по товарам одного найменування і з невеликою різницею у цінах;

б) надлишки і нестачі виявлені на одному підприємстві, у однієї матеріаль-

но відповідальної особи, по товарам одного найменування;

в) надлишки і нестачі виявлені за один період, у різних матеріально відпові-

дальних осіб, по товарам одного найменування.

6. Що означає перевищення залишку товарів за даними останної інвентаризації над максимально можливим залишком при проведенні контрольно-вибіркового звірення:

а) несвоєчасне і неповне оприбуткування товару;

б) надходження товарів, неоформлених документами;

в) реалізація усього товару, який надійшов за межінвентаризаційний

період.

7. Як відображаються у бухгалтерському обліку нестача товарів у межах норм природної втрати, що виявлена при інвентаризації:

а) Дт 947 Кт 282 - на покупну вартість

Дт 285 Кт 282 - на суму торгової націнки

б) Дт 947 Кт 282 - на продажну вартість

Дт 285 Кт 947 - на суму торгової націнки

в) Дт 947 Кт 282 - на покупну вартість

Дт 947 Кт 285 - на суму торгової націнки.

8. Як відображається у бухгалтерському обліку нестача товарів з вини матеріально відповідальної особи.

а) Дт 947 Кт 716 - на суму, що підлягає відшкодуванню

Дт 285 Кт 716 - на суму торгової націнки

 

б) Дт 947 Кт 282 - на покупну вартість

Дт 285 Кт 282 - на суму торгової націнки

Дт 375 Кт 716 - на суму, що підлягає відшкодуванню

Дт 716 Кт 641 - на суму ПДВ

в) Дт 375 Кт 282 - на покупну вартість

Дт 375 Кт 285 - на суму торгової націнки

Дт 375 Кт 716 - на суму, що підлягає відшкодуванню

Дт 716 Кт 641 - на суму ПДВ

9. Як відображається у обліку погашення заборгованості винною у нестачі особою:

а) Дт 311 Кт 375 - на суму, що підлягає відшкодуванню;

б) Дт 301 Кт 375 - на суму, що підлягає відшкодуванню;

в) Дт 716 Кт 375 - на суму, що підлягає відшкодуванню.

10. У якому розділі балансу відображається заборгованість по відшкодуванню зпричиненої шкоди:

а) I розділі пасиву;

б) IV розділі пасиву;

в) V розділі пасиву;

г) II розділі активу;

д) III розділі активу.

 


Дата добавления: 2015-07-15; просмотров: 124 | Нарушение авторских прав


 

 

Читайте в этой же книге: Завдання, об'єкти та інформаційне забезпечення судово-бухгалтерської експертизи розрахунків з оплати праці | Методика експертного дослідження операцій з нарахування заробітної плати та утримань з неї | Тести для поточного контролю за темою | Завдання, об'єкти і джерела інформації експертизи операцій з основними засобами | Методика експертного дослідження операцій з основними засобами | Дт 424 Кт 745 | Тести для поточного контролю за темою | Дослідження операцій з товарно-матеріальними цінностями | Цінностями | Експертне дослідження необґрунтованого списання товарів на |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Матеріального збитку, періодів їхнього утворення| І зміст

mybiblioteka.su - 2015-2023 год. (0.015 сек.)