Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Дт 424 Кт 745

 

Завищення витрат на ремонт або поліпшення основних засобів

Витрати на ремонт або поліпшення основних засобів при здійсненні робіт господарським способом можуть навмисно завищуватися з метою привласнення матеріальних цінностей або приписки сум зарплати

В першу чергу експерт-бухгалтер звертає увагу на документальне оформлення ремонтних робіт.

Якщо роботи носять плановий характер, то необхідність їх здійснення підтверджується наступними документами: план-графік ремонтів на рік; місячне завдання на виконання ремонтних робіт (бюро планування ремонту вручає керівникові ремонтної групи); наряд на ремонт об'єкта (керівник передає майстрові і підписує після прийняття робіт). При капітальному ремонті головний механік складає Акт на здачу устаткування в ремонт.

Крім того, обґрунтованість здійснення ремонту підтверджується дефектною відомістю, де вказується необхідний перелік робіт з усунення дефектів. Дефектна відомість є підставою для складання кошторису витрат на ремонт - планової калькуляції.

Приймання устаткування з ремонту підтверджується Актом приймання-здачі відремонтованого, модернізованого, реконструйованого об’єкту основних засобів (ОЗ-2), підписаний членами комісії після приймального іспиту.

Якщо ремонт здійснюється через раптову поломку об'єкта, експерт-бухгалтер має перевірити наявність запису у Журналі обліку поточних ремонтів (найменування об'єкта, обсяг необхідних робіт, час поломки, П.І.Б. матеріально відповідальної особи). На підставі записів складається наряд на поточний ремонт.

Крім перевірки необхідності проведення робіт експерт-бухгалтер обґрунтовує на підставі документів фактичний розмір витрат на ремонт.

Необхідно шляхом взаємної перевірки зіставити суми витрат на ремонт в аналітичній відомості і первинних документах:

- матеріальні витрати - вимога-накладна, акт на списання витрачених на ремонт матеріалів;

- трудові витрати - наряд на виконання робіт, розрахунково-платіжна відомість;

- відрахування на соціальне страхування, довідка бухгалтера та ін.

Обов’язково перевіряється відповідність фактично понесених витрат із показникам кошторису витрат. Аналізуються причини відхилення факту від плану.

Завищення фактичних витрат на ремонт або поліпшення основних засобів, що здійснюється підрядним способом, перевіряється шляхом зустрічної перевірки примірників кошторисної документації та актів приймання-передачі виконаних робіт, що залишилися у замовника та виконавця.

 

Необгрунтоване списання основних засобів

Рішення про ліквідацію приймає керівник підприємства на підставі висновків ліквідаційної комісії, яка оглядає об'єкт. Отже, експерт-бухгалтер перевіряє:

1. Компетентність членів ліквідаційної комісії, до складу якої мають входити енергетик, механік та інші працівники техничних служб;

2. Правильність складання Акта на списання об'єкта, а саме наявність висновків ліквідаційної комісії та наявність підписів її членів. Якщо робітники підприємства не можуть оцінити подальшу придатність об'єкта до експлуатації, рішення про списання приймається на підставі дефектної відомості, складеної сторонньою організацією;

3. Факт затвердження акту керівником підприємства;

4. Правильність визначення залишкової вартості об’єкта основних засобів за даними обліку;

5. Правильність визначення ПДВ, що підлягає перерахуванню до бюджету, якщо об’єкт є виробничого призначення, має залишкову вартість, а його ліквідація не підтверджується неможливістю подальшої експлуатації;

6. Документальне обґрунтування витрат на ліквідацію об'єкта і правильність розрахунку загальної суми витрат, зазначеної в Акті на списання;

7. Повнота оприбуткування запчастин, деталей, металобрухту, отриманих при ліквідації об'єкта. Підставою для оприбуткування даних запасів є другий екземпляр Акта на списання;

8. Наявність в інвентарній картці позначки про ліквідацію об'єкта (для унеможливлення її повторного використання) та її вилучення з картотеки.


Дата добавления: 2015-07-15; просмотров: 291 | Нарушение авторских прав


Читайте в этой же книге: Об'єкти судово - бухгалтерської експертизи | Порядок призначення експертизи в правоохоронній діяльності | Процес судово-бухгалтерської експертизи і етапи його проведення | Зі справи № 30 за звинуваченням Котова А.С. | Задачі, об’єкти, джерела інформації і етапи експертного дослідження операцій з грошовими коштами | Тести для поточного контролю за темою | Завдання, об'єкти та інформаційне забезпечення судово-бухгалтерської експертизи розрахунків з оплати праці | Методика експертного дослідження операцій з нарахування заробітної плати та утримань з неї | Тести для поточного контролю за темою | Завдання, об'єкти і джерела інформації експертизи операцій з основними засобами |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Методика експертного дослідження операцій з основними засобами| Тести для поточного контролю за темою

mybiblioteka.su - 2015-2023 год. (0.009 сек.)