Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Тести для поточного контролю за темою. 1.Завданням судово-бухгалтерської експертизи операцій з основними засобами не є:

Читайте также:
  1. II этап тестирования
  2. IV. СУДЕЙСТВО ТЕСТИРОВАНИЯ
  3. V 1 Тема 3 Налоговые правонарушения, связанные с противодействием налоговому контролю, совершаемые налогоплательщиками
  4. V 1 Тема 4 Налоговые правонарушения, связанные с противодействием налоговому контролю, совершаемые субъектами, не являющимися налогоплательщиками
  5. VII. ОТЧЕТНОСТЬ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ТЕСТИРОВАНИЯ
  6. А) Комплекс централізованого контролю М-60
  7. Адміністративні стандарти та інструменти адміністративного контролю

1.Завданням судово-бухгалтерської експертизи операцій з основними засобами не є:

а) документальне підтвердження розміру заподіяного збитку при здійсненні операцій з основними засобами, що зазначений у позовних вимогах;

б) визначення розміру заподіяного збитку;

в) встановлення осіб, відповідальних за документальне оформлення опера-

 

цій з основними засобами і достовірність даних бухгалтерського обліку;

г) встановлення осіб, винних за розкрадання об`єктів основних засобів.

2. Які витрати не включаються до первісної вартості основних засобів:

а) суми непрямих податків, що не відшкодовуються підприємству;

б) витрати на транспортування придбаного об`єкта основних засобів;

в) витрати на оплату інформаційних та посередницьких послуг.

3. Які способи документальної перевірки доцільно застосовувати при підтверджені розміру первісної вартості основних засобів:

а) нормативна, зустрічна, взаємна, арифметична перевірки;

б) нормативна, зустрічна, хронологічна, взаємна, арифметична перевірки;

в) нормативна та арифметична перевірки.

4. Розмір справедливої вартості об`єкта основних засобів, за якою він оприбутковується на баланс, має бути підтверджений:

а) актом приймання-передачі основних засобів;

б) договором дарування;

в) актом експерта-оцінювача.

5. Для цілей оподаткування основні засоби поділені на:

а) 3 групи;

б) 4 групи;

в) 7 груп.

6. Згідно з Законом України “Про оподаткування прибутку підприємств” основними засобами вважаються матеріальні цінності, що застосовуються у господарській діяльності підприємства більше 365 днів та вартість яких не перевищує:

а) 500 грн.;

б) 1000 грн.;

в) вартісний ліміт законодавством не встановлений.

7. Суму витрат на ремонт основних засобів, що здійснюється підрядним

способом,підтверджують ляхом:

а) зустрічної перевірки актів приймання-передачі виконаних робіт;

б) взаємної перевірки акта приймання-передачі виконаних робіт з

відомістю обліку витрат на ремонт;

в) арифметичної перевірки акта приймання-передачі виконаних робіт.

8. Хто на підприємстві приймає рішення про ліквідацію основних засобів:

а) спеціалізована комісія;

б) керівник підприємства;

в) головний бухгалтер.

9. Підставою для оприбуткування запчастин, отриманих внаслідок списання основних засобів, є:

а) накладна;

б) акт на списання основних засобів;

в) акт приймання-передачі запасів.

10. Завищення сум амортизації основних засобів у бухгалтерському обліку призводить до:

а) зменшення прибутку підприємства;

б) зменшення первісної вартості основних засобів;

в) зменшення суми податку на прибуток, що перераховується до бюджету.

 

 


Дата добавления: 2015-07-15; просмотров: 170 | Нарушение авторских прав


Читайте в этой же книге: Порядок призначення експертизи в правоохоронній діяльності | Процес судово-бухгалтерської експертизи і етапи його проведення | Зі справи № 30 за звинуваченням Котова А.С. | Задачі, об’єкти, джерела інформації і етапи експертного дослідження операцій з грошовими коштами | Тести для поточного контролю за темою | Завдання, об'єкти та інформаційне забезпечення судово-бухгалтерської експертизи розрахунків з оплати праці | Методика експертного дослідження операцій з нарахування заробітної плати та утримань з неї | Тести для поточного контролю за темою | Завдання, об'єкти і джерела інформації експертизи операцій з основними засобами | Методика експертного дослідження операцій з основними засобами |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Дт 424 Кт 745| Дослідження операцій з товарно-матеріальними цінностями

mybiblioteka.su - 2015-2023 год. (0.013 сек.)