Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

А) Комплекс централізованого контролю М-60

Читайте также:
  1. D. Результаты предыдущих комплексных и тематических проверок.
  2. I. КОМПЛЕКС ТРЕБОВАНИЙ К ВЫПУСКНИКУ
  3. I.4.4. Никотинамидадениндинуклеотидфосфат-оксидазный ферментативный комплекс
  4. II. Комплекс гимнастики №8 от 2 до 3 лет
  5. II. Комплекс помещений санитарно-карантинного пункта
  6. V 1 Тема 3 Налоговые правонарушения, связанные с противодействием налоговому контролю, совершаемые налогоплательщиками
  7. V 1 Тема 4 Налоговые правонарушения, связанные с противодействием налоговому контролю, совершаемые субъектами, не являющимися налогоплательщиками

Комплекс М-60 розроблений для застосування в АСУ ТП потужними енергоблоками теплових і атомних електростанцій. Він може застосовуватися як в автономному режимі збору, реєстрації та первинної обробки інформації, так і в керуючому режимі при спільній роботі з УВК типів М-6000, М-7000, СМ-1, СМ-2.

Структурна схема М-60 наведена на рис. П.5. Комплекс складається з двох частин: інформаційної (ІЧ) і керуючої (УЧ). В інформаційній частині здійснюється збір, обробка, реєстрація та подання інформації, що надходить від вимірювальних перетворювачів технологічних параметрів, загальне число яких може досягати 4096. Керуюча частина здійснює вплив на виконавчі органи об'єкта по сигналах, що надходять з УВК і від оператора.

Рис. П.5. Структурна схема комплексу М-60.

 

До складу інформаційної частини входять пристрій комутації, нормалізації і перетворення (УКНП), призначений для перетворення в двійковий код аналогових сигналів від різних датчиків; пристрій комутації дискретних датчиків (УКДД); пристрій керування (УУ), яка здійснює управління блоками сигналізації, контролю, реєстрації та передачі інформації в УВК від УКНП і УКДД; пристрій цифрового контролю та графічної реєстрації (УЦКГР), яке виробляє індикацію значення будь-якого підключеного до комплексу М-60 параметра, а також розрахункових величин з УВК на приладах цифрової або графічної реєстрації; реєструючий пристрій (РУАП), що дозволяє реєструвати на бланку значення довільно вибраних параметрів; пристрій вироблення і пам'яті відхилень (УВПО), що формує, запам'ятовуючий і видає в УВК сигнали «більше», «менше» і «помилка», а також світлову і звукову сигналізацію фактів відхилення параметрів об'єкта на пристрої технологічної сигналізації.

До складу керуючої частини входять пристрій вироблення аналогових впливів (УВВА) по командах УВК або з пульта оператора, яке виробляє коригування завдань локальним автоматичним регулятором; пристрій вироблення позиційних впливів (УВВП) на виконавчі органи об'єкта.

Підключення М-60 до інших УВК здійснюється за допомогою так званого пристрою сполучення з обчислювальної підсистемою (УСВП).


Дата добавления: 2015-07-18; просмотров: 170 | Нарушение авторских прав


Читайте в этой же книге: ТЕХНІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ | МАТЕМАТИЧНЕ ТА ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ | ІНТЕГРОВАНА АСУ МЕТАЛУРГІЙНИМ ЗАВОДОМ | ОСНОВНІ СТАДІЇ РОБІТ | Передпроектні стадії | ПРОЕКТНІ СТАДІЇ | ЕКСПЛУАТАЦІЯ АСУ ТП. | РОЗРАХУНОК ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ АСУ ТП | Приклад розрахунку економічної ефективності АСУ ТП теплового енергоблоку | Характеристика основних техніко-економічних |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
ДЕЦЕНТРАЛІЗОВАНІ АСУ ТП| б) Керуючий обчислювальний комплекс М-6000

mybiblioteka.su - 2015-2023 год. (0.013 сек.)