Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Схема складу витрат підприємств

Читайте также:
  1. A Схема затяжки болтов ГБЦ; болты 5 и 7 длиннее остальных и устанавливаются в свои места
  2. G1#G0Схематические карты распределения климатических
  3. II. Загальні обов'язки начальницького складу підрозділів гарнізону ОРС ЦЗ
  4. II.1. Блок-схема и принципиальная схема усилителя.
  5. III.2.5. Общая схема физических измерений
  6. PR в маркетинговій та комунікативній політиці підприємства.
  7. Vмп — обсяг (кількість) товарної продукції гірничого підприємства - видобутих корисних копалин (мінеральної сировини), що видобута за податковий (звітний) період.

 

 

Витрати операційної діяльності є основним видом витрат підприємства пов’язаних з виробництвом і реалізацією продукції (товарів, робіт, послуг).

 

Фінансові витрати – це витрати на % тобто за користування отриманими кредитами за випущеними облігаціями, за фінансовою орендою та інші витрати підприємства, пов’язаними із залученням позикового капіталу.

 

Втрати від участі в капіталі – це збитки підприємства спричинені інвестиціями в інші підприємства, так звані інвестиційні витрати.

До інвестиційних витрат належать витрати які виникають під час звичайної діяльності, але не пов’язані безпосередньо з виробництвом та реалізацією продукції.

Оцінка витрат звичайної діяльності проводиться за 2-ма напрямами:

Оцінка рівня та динаміки витрат звичайної діяльності передбачає оцінку загального рівня витрат та рівня окремих їх складових. Порівняння показників звітного періоду з показниками попередніх періодів чи планових показників та встановлення тенденцій їх зміни.

Оцінка структури витрат звичайної діяльності передбачає визначення кількісних співвідношень між окремими складовими витрат звичайної діяльності та визначення структурних зрушень. Такий аналіз проводять з метою встановлення витрат, які займають найбільшу частку в загальних витратах і витрати за якими відбулися найістотніші зміни. Такий аналіз забезпечує встановлення причини зміни витрат від звітної д-сті та формування необхідних заходів для недопущення невиправданих витрат.

 


Дата добавления: 2015-07-15; просмотров: 98 | Нарушение авторских прав


 

 

Читайте в этой же книге: І. Економічний аналіз, суть та види | ІІІ. Алгоритм системно-управлінської оцінки | І. Аналітичний метод та його особливості | ІІ. Характеристика традиційних прийомів | ІІІ. Логіка та методичні прийоми факторного аналізу | І. Види інформації та її роль в економічному аналізі | І. Основні напрями аналізу трудових ресурсів організації | Вплив факторів на середньорічний виробіток продукції на 1 працівника | Оцінка інтенсивності використання виробничих ресурсів. | Аналіз номенклатури, асортименту і оновлення продукції |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Аналіз сезонності і ритмічності| Оцінка операційних витрат за економічним елементом

mybiblioteka.su - 2015-2023 год. (0.013 сек.)