Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

V-подібна модель

Читайте также:
  1. I. МОДЕЛЬ
  2. I. Модель мыслительного процесса.
  3. II. Учебно-информационная модель
  4. II.Модель с фиксированным уровнем запасов.
  5. Quot;Ньюландия" – игровая модель самоуправления
  6. V 1 Тема 2 Юридическая модель налогового правонарушения

V-подібна модель була створена як Ітераційна різновид каскадної моделі. Цілями ітерацій у цій моделі є забезпечення процесу тестування. Тестування продукту обговорюється, проектується і планується на ранніх етапах життєвого циклу розробки. План випробування приймання замовником розробляється на етапі планування, а компоновочной випробування системи - на фазах аналізу, розробки проекту і т.д. Цей процес розробки планів випробувань позначений пунктирною лінією між прямокутниками V-подібною моделі.

Рис 1.5 V-подібна модель ЖЦ

Крім планів, на ранніх етапах розробляються також і тести, які будуть виконуватися при завершенні паралельних етапів.

Інкрементное (покрокова) модель

Інкрементное розробка являє собою процес поетапної реалізації всієї системи та поетапного нарощування функціональних можливостей. На першому кроці необхідний повний заздалегідь сформульований набір вимог, які діляться по деякому ознакою на частини. Далі вибирається перша група вимог і виконується повний прохід по каскадної моделі. Після того, як перший варіант системи, що виконує першу групу вимог зданий замовнику, розробники переходять до наступного кроку (другого інкремент) з розробки варіанту, що виконує другу групу вимог.

Особливістю інкрементний моделі є розробка приймальних тестів на етапі аналізу вимог, що спрощує приймання варіанту замовником і встановлює чіткі цілі розробки чергового варіанту системи. Інкрементное модель особливо ефективна в разі, коли завдання розбивається на декілька відносно незалежних підзадач (розробка підсистем «Зарплата», «Бухгалтерія», «Склад», «Постачальники»). Крім того, інкрементний модель може для внутрішньої ітерації може використовувати не тільки каскадну, але й інші типи моделей.


Дата добавления: 2015-07-15; просмотров: 285 | Нарушение авторских прав


Читайте в этой же книге: Билет 20. Вопрос 1. Структура (состав) математической модели. | Билет 24. Вопрос 1. Электрическое аналоговое моделирование. Исследование моделей из сплошных проводящих сред и сетки сопротивлений для моделирования стационарных полей. | Метод золотого сечения. | Билет 25. Вопрос 1. Электрическое аналоговое моделирование. Исследование моделей из сплошных проводящих сред и сетки сопротивлений для моделирования стационарных полей. | Общая характеристика и классификация методов многомерной оптимизации | Вопрос 2. Методы оптимального проектирования. Критерии оптимальности технических объектов. Постановка задач оптималь­ного проектирования. | Поняття моделі та моделювання | Особливості та проблеми проектування складних інформаційних систем | Недостатньо висока кваліфікація розробників, відсутність необхідного досвіду. | Організаційні процеси (управління проектами, створення інфраструктури проекту, визначення, поліпшення самого ЖЦ, навчання). |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Спіральна модель.| Модель швидкого прототипування

mybiblioteka.su - 2015-2023 год. (0.013 сек.)