Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Двигуни кормороздавачів і транспортерів для видалення гною працюють у

Читайте также:
  1. Безпека під час експлуатації посудин, що працюють під тиском
  2. Вибір, переміщення і видалення об'єктів
  3. Видалення таблиці Товар (як вмісту, так і структури).
  4. Організаційні і технічні заходи, що забезпечують безпеку тих, що працюють
  5. Реєстрація та технічне опосвідчення посудин, що працюють під тиском
  6. Умови праці і контроль за забезпеченням безпеки тих, що працюють

переміжному режимі

повторно-короткочасному режимі

короткочасному режимі

тривалому режимі

Л-4, с. 282

 

Який двигун транспортера має вмонтований температурний захист?

4АМР180М4У2

АИРС100L6СУ2

АИР100L6БСУ2

АИР90LА6У3

Л-1, с. 197-198

 

Який режим роботи і характер навантаження для молочних і вакуумних насосів?

короткочасний із змінним навантаженням

тривалий із постійним навантаженням

короткочасний із постійним навантаженням

тривалий із змінним навантаженням

Л-4, с. 300, 302

 

93) Для зменшення тривалості пуску сепараторів молока застосовуються:

перемикання обмоток з зірки на трикутник

реакторний пуск

автотрансформаторний пуск, двигуни з підвищеним пусковим моментом

двошвидкісні двигуни; відцентрово-фрикційні муфти

Л-4, с. 305

94) Установки АДМ-8 застосовуються для:

доїння в стійлах у переносні відра

доїння в доїльних залах у молокопровід

доїння в стійлах у молокопровід

доїння в доїльних залах у переносні відра

Л-4, с. 298

 


95) Для стрижки овець застосовують такі стригальні машинки:

МСО-77Б, МСУ-200

ЗАВ-10, КЗС-20Ш

ПГШ-1, ВЦП-25

ТА-1, ДАС-350

Л-1, с. 209, 210; Л-4, с. 319–321

 

96) Електродвигун стригальної машинки МСУ-200 живиться від:

однофазної мережі

трифазної мережі

перетворювача частоти і напруги

випрямляча

Л-1, с. 210, Л-4, с.321

 

Яке рекомендоване виконання двигунів за ступенем захисту, кліматичним виконанням і категорією розміщення для зерноочисних пунктів і комплексів?

СУ1, ІР54

УПУ3, ІР54

У3, ІР44

У2, ІР44

Л-4, с. 330, 85

 

98) При холодному обкатуванні двигуна внутрішнього згорання електродвигун працює у режимі:

генераторному

форсованому

прискореному

двигунному

Л-4, с. 343

 

Режим роботи електродвигунів головних приводів токарних, фрезерних і шліфувальних верстатів

тривалий

короткочасний

повторно короткочасний

безперервний

Л-4, с. 332

 


100) За гарячої обкатки двигуна внутрішнього згоряння електродвигун працює в:

двигунному режимі зі змінним навантаженням

режимі рекуперативного гальмування

в режимі динамічного гальмування

короткочасному режимі

Л-4, с. 350


Література

1. Гончар В.Ф., Тищенко Л.П. Електрообладнання і автоматизація сільськогосподарських агрегатів і установок: навч. посібн. – К.: Вища школа, 1989. – 391с.

2. В.С. Олійник, В.М. Гайдук,В.Ф. Гончар та ін. ; за редакцією В.С. Олійника /Довідник сільського електрика./ – К: Урожай, 1989. – 261с.

3. Електропривід сільськогосподарських машин, агрегатів та потокових ліній: підручн. / Є.Л.Жулай, Б.В.Зайцев, Ю.М. Лавріненко, О.С.Марченко, Д.Г.Войтюк / за ред. Є.Л.Жулая. – К.: Вища освіта, 2001. – 288с.

4. Електропривід сільськогосподарських машин: навч.-метод.

посібн. /Кащенко П.С/ – НМЦ, 2006. – 410с.


Дата добавления: 2015-07-14; просмотров: 122 | Нарушение авторских прав


Читайте в этой же книге: Історія розвитку і роль електричних машин в електрифікації народного господарства. | ВИДИ ПОХИБОК | Осцилограф | Які двигуни мають жорстку механічну характеристику? | Які основні недоліки прямого пуску асинхронного двигуна? | На що витрачається реактивна енергія, яка підводиться до електродвигуна змінного струму? | ОСОБЛИВОСТІ | ПРИНЦИП ДІЇ | ПРИНЦИП ДІЇ |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Яка максимальна висота всмоктування насосом, м?| ПРИНЦИП ДІЇ

mybiblioteka.su - 2015-2020 год. (0.006 сек.)