Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Яка максимальна висота всмоктування насосом, м?

Читайте также:
  1. МАКСИМАЛЬНАЯ АМПЛИТУДА СУТОЧНЫХ КОЛЕБАНИЙ ТЕМПЕРАТУРЫ НАРУЖНОГО ВОЗДУХА В ИЮЛЕ
  2. МАКСИМАЛЬНАЯ ДИНАМИЧЕСКАЯ НАГРУЗКА
  3. Максимальная скорость передачи данных через канал
  4. Максимальная Ставка
  5. Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота)
  6. Предмет конкурса, начальная (максимальная) цена контракта (лота)
  7. Размеры и максимальная загрузка стиральной машины

98,1

9,81

0,981

Л-4, с. 223

 

76) Для приводу насосів типу ЭЦВ використовуються електродвигуни серії:

4АПА

ПЭДВ

АИР

4АМ

Л-1, с. 156

 

77) Рівняння механічної характеристики відцентрових насосів має вигляд:

Мнас = Мс + (Мн–Мс) (ω/ωн )

Мнас = Мн + (Мн–Мо) (ω/ωн )

Мнас = Мо + (Мн–Мо) (ω/ωн )2

Мнас = Мо + (Мо–Мн) (ω/ωн )

Л-4, с. 216

 

78) Природна вентиляційна установка працює за рахунок:

припливної електровентиляційної установки

витяжної електровентиляційної установки

електрокалорифера

перепадів тиску та вітру

Л-1, с. 216 Л-4, с. 227…228

 

За якої кратності повітрообміну застосовується штучна вентиляція?

> 3

=3

<3

> 5

Л-4, с. 236

 

80) За принципом дії вентиляційні установки поділяються на:

установки безперервної дії та періодичної дії

централізовані і розосереджені

припливні, витяжні та припливно-витяжні

автоматизовані та неавтоматизовані

Л-1, с. 170; Л-4, с.228

 

81) Вентиляційна установка “Климат 45 М” комплектується вентиляторами типу:

Ц4-70

ВЦ4-75

ВО-Ф-5,6А

В-06

Л-1, с. 170, Л-4, с. 238

 

Для приводів осьових вентиляторів установок “Клімат-4М” застосовують двигуни ...

серії ПЭДВ

серій 4АПА, АИРП

серій АИР, 4АМ

серії 5А

Л-4, с. 243

 

Пристрій ТСУ-2-КЛУ3(“Кліматика-1”) передбачає регулювання частоти обертання вентиляторів

ступінчате

комбіноване

плавне

правильної відповіді немає

Л-4, с. 238, Л-1, с. 180, 181

 

Для приводу вентиляторів установок “Клімат-4М” застосовуються ...

асинхронні двигуни з підвищеним ковзанням

асинхронні двигуни з підвищеним пусковим моментом

асинхронні двигуни з фазним ротором

асинхронні двигуни з вбудованим електромагнітним гальмом

Л-4, с. 243

 

Які комплекти шаф керування використовують для підтримання мікроклімату в сільськогосподарських приміщеннях?

"Каскад", САУНА

"Клімат", ПВУ

ОГМ-0,8А, ОЦК-8

ЗАВ, КЗС

Л-1, с. 175

 

Які двигуни застосовують для привода подрібнювачів кормів?

асинхронні двигуни з короткозамкненим ротором основного виконання або з підвищеним ковзанням

асинхронні двигуни з фазним ротором основного виконання або з підвищеним пусковим моментом

асинхронні двигуни з короткозамкненим ротором основного виконання або з підвищеним пусковим моментом

синхронні двигуни

Л-4, с. 258

 

87) Для зниження втрат енергії в двигуні кормодробарки під час пуску передбачають:

прямий пуск

зворотній пуск

перемиканням обмоток з "зірки" на "трикутник"

реакторний пуск

Л-4, с. 249

 

В якому режимі працюють подрібнювачі кормів?

короткочасний із змінним навантаженням

тривалий із змінним навантаженням

короткочасний із постійним навантаженням

тривалий із постійним навантаженням

Л-4, с. 253

 

Характер навантажувальних діаграм і режим роботи двигунів транспортерів залежить ...від моменту інерції

від типу робочого органу

від маси вантажу

від технологічного процесу

Л-4, с. 272

 


Дата добавления: 2015-07-14; просмотров: 98 | Нарушение авторских прав


Читайте в этой же книге: Історія розвитку і роль електричних машин в електрифікації народного господарства. | ВИДИ ПОХИБОК | Осцилограф | Які двигуни мають жорстку механічну характеристику? | Які основні недоліки прямого пуску асинхронного двигуна? | ПРИНЦИП ДІЇ | ОСОБЛИВОСТІ | ПРИНЦИП ДІЇ | ПРИНЦИП ДІЇ |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
На що витрачається реактивна енергія, яка підводиться до електродвигуна змінного струму?| Двигуни кормороздавачів і транспортерів для видалення гною працюють у

mybiblioteka.su - 2015-2020 год. (0.02 сек.)