Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Які основні недоліки прямого пуску асинхронного двигуна?

Читайте также:
  1. АНАЛОГОВЫЕ ВОЛЬТМЕТРЫ ПРЯМОГО ПРЕОБРАЗОВАНИЯ
  2. АНТИКОАГУЛЯНТЫ НЕПРЯМОГО ДЕЙСТВИЯ
  3. В общем можно сказать, что процессинг сущностей—это налаживание прямого общения с духом ситуации. Не так уж важно, имеете ли вы это в виду буквально или в переносном смысле.
  4. Валютна система та її основні елементи.
  5. Вентиляции легких и непрямого
  6. Виробничі травми, професійні захворювання, нещасні випадки виробничого характеру, основні причини інциденти та невідповідності
  7. ГАЗ-13. Устройство и работа РД прямого действия

великі втрати потужності, низький ККД

максимальний момент залишається незмінним, пусковий момент і ковза­ння збільшуються

жор­сткість механічної харак­теристики зменшується

великі кидки струму і моменту

Л-4, с. 29

 

21) Усталений режим роботи електропривода – це стан, за якого:

кутова швидкість, обертальний момент, струм та інші параметри з часом змінюються

кутова швидкість, обертальний момент, струм та інші параметри постійні


кутова швидкість не змінюється, а інші параметри з часом змінюються

струм не змінюється, а інші параметри з часом змінюються

Л-4, с. 60

 

22) Визначте кутову швидкість електродвигуна, якщо частота обертання ротора становить n=1420 об/хв

ω = 98,6 рад/с

ω = 149,1с–1

ω = 297,2рад/с

ω = 203,8 рад/с

Л-4, с. 87

 

23) Режим роботи, за якого електродвигун працює з номінальним навантаженням довгий час і при незмінній температурі охолоджувального середовища досягає установленої температури називається:

короткочасним

повторно короткочасним

тривалим

нормальним

Л-4, с. 71

 

24) Режим, за якого період роботи двигуна з номінальним навантаженням чергується з періодами вимикання його з електричної мережі, причому тривалість періоду роботи настільки мала, що двигун не встигає нагрітися до усталеної температури, а тривалість зупинки така велика, що двигун встигає охолонути до температури охолоджуючого середовища називають:

тривалим

тривалим із змінним навантаженням

повторно короткочасним

короткочасним

Л-4, с. 71

 

25) Тривалий режим роботи позначається:

S4

S3

S2

S1

Л-4, с. 72

 

26) Короткочасний режим роботи електродвигуна позначається:

S2

S4


S1

S3

Л-4, с. 72

 

27) Повторно-короткочасний режим роботи позначається:

S1

S2

S4

S3

Л-4, с. 72

 

28) Навантажувальні діаграми робочих машин, у яких статичний момент або потужність змінюються у часі періодично з певною рівномірністю характерні для:

кормодробарок, змішувачів кормів безперервної дії, подрібнювачів кормів, плющилок, гноєтранспортерів

сіно- та соломопресів, лісопильних рам, штампувальних верстатів, порційних змішувачів кормів,підйомників

насосів, вентиляторів, зерноочисних машин, конвеєрів

електрокар та інших транспортних машин

Л-4, с. 70

 

29) Повна енергія, яку споживає електродвигун змінного струму з мережі складається з енергії:

активної і повної

реактивної і повної

активної і реактивної

електричної і механічної

Л-1, с. 99

 

30) Число, що показує, яку частину від споживаної двигуном змінного струмуповної потужності становить активна потужність називають:

постійна від повної потужності

реактивною потужністю

коефіцієнтом потужності (cos φ)

коефіцієнтом реактивної потужності

Л-1, с. 99

 


Дата добавления: 2015-07-14; просмотров: 79 | Нарушение авторских прав


Читайте в этой же книге: Історія розвитку і роль електричних машин в електрифікації народного господарства. | ВИДИ ПОХИБОК | Осцилограф | Яка максимальна висота всмоктування насосом, м? | Двигуни кормороздавачів і транспортерів для видалення гною працюють у | ПРИНЦИП ДІЇ | ОСОБЛИВОСТІ | ПРИНЦИП ДІЇ | ПРИНЦИП ДІЇ |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Які двигуни мають жорстку механічну характеристику?| На що витрачається реактивна енергія, яка підводиться до електродвигуна змінного струму?

mybiblioteka.su - 2015-2020 год. (0.013 сек.)