Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

ПРИНЦИП ДІЇ. Установка складається з дзвону 2, який своєю нижньою частиною занурюється в резервуар

Читайте также:
  1. I. ПРИНЦИПЫ
  2. I. Ценности и принципы
  3. II. Виды экспертно-аналитической деятельности и ее основные принципы
  4. II. Основные принципы создания ИС и ИТ управления.
  5. II. Цель и принципы политики в области климата
  6. V1: {{26}} 26. Правовые основы и принципы системы ОМС в РФ
  7. А. Общие принципы функционирования акционерных обществ

Установка складається з дзвону 2, який своєю нижньою частиною занурюється в резервуар з рідиною 1, що називається витіснювачем. В початковий період випробувань лічильників чи витратомірів здійснюється подача газу (повітря) під дзвін при відкритому запірному органові 22 від стороннього джерела витрати 24, завдяки чому дзвін піднімається. По закінченню наповнення мірника до необхідного об’єму, запірний орган в трубопроводі подачі газу закривають, далі дзвоновий мірник витримують в такому положенні для стабілізації характеристик робочого середовища. При відкритті запірного органу 21 в трубопроводі, що з’єднує піддзвоновий простір з приладом 20, що повіряється, починається витіснення газу з-під дзвону через цей прилад. Об’єм витісненого газу відраховується по контрольній лінійці 12-16. Після цього запірний орган 21 закривають. По різниці показів відлікового пристрою приладу та відомому значенню контрольного об’єму, що пройшов через прилад, визначають похибку приладу. При випробуванні витратомірів пропущений об’єм газу осереднюють за час його витіснення і зрівнюють з показами витратоміру.

Доцільно зазначити, що при опусканні дзвонового мірника в рідину, за рахунок того, що сам дзвін має певний об’єм, проходить підняття рівня рідини як в піддзвоновому, так і позадзвоновому просторі (рис1). Причому сума об’ємів рідини, що викликає зміну рівня, дорівнює об’єму стінки дзвону, що опустилась в рідину, тобто:

 

(S1+S2)DH1 = SDH1 = p/4(Dn2-Db2) DH.

 

Рис.1.

 

Така зміна рівню приводить до зміни відтворюваного об’єму. Тому при вимірюваннях приходиться вводити поправки або обладнати мірник пристроєм, який автоматично компенсував би їх. На практиці застосовуються різні методи компенсації рівня рідини в дзвонових установках.

Основним недоліком дзвонових установок є те, що з їхнього вимірювального циклу не вилучений неусталений режим роботи як засобу вимірювальної техніки (ЗВТ), що повіряється, так і самої дзвонової установки. З метою зменшення впливу даного фактору на точність таких установок приходиться збільшувати протяжність вимірювального циклу. Це, в свою чергу, вимагає створення громіздких і дорогих в ціні установок із значним об’ємом мірника, до 60 м3. Тому в останній час дзвонові установки знаходять застосування тільки для повірки витратомірів і лічильників газу на порівняно невеликих витратах, в тому числі при градуюванні та повірці побутових лічильників газу.


Дата добавления: 2015-07-14; просмотров: 98 | Нарушение авторских прав


Читайте в этой же книге: ВИДИ ПОХИБОК | Осцилограф | Які двигуни мають жорстку механічну характеристику? | Які основні недоліки прямого пуску асинхронного двигуна? | На що витрачається реактивна енергія, яка підводиться до електродвигуна змінного струму? | Яка максимальна висота всмоктування насосом, м? | Двигуни кормороздавачів і транспортерів для видалення гною працюють у | ПРИНЦИП ДІЇ |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
ОСОБЛИВОСТІ| ПРИНЦИП ДІЇ

mybiblioteka.su - 2015-2020 год. (0.006 сек.)