Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Безпека під час експлуатації посудин, що працюють під тиском

Читайте также:
  1. Аналіз небезпечних і шкідливих факторів при експлуатації екскаваторів-навантажувачів (БОРЕКС).
  2. Безпека
  3. Безпека виконуваних робіт суттєво залежить від дохідливості, швидкості та точності сприйняття
  4. Безпека життєдіяльності і заходи техніки безпеки
  5. Безпека життєдіяльності та основи підтримання здоров'я людини як соціально-педагогічна проблема
  6. Безпека життєдіяльності та проблема поширениш СЩДу, ВІЛ-інфекції
  7. Безпека життєдіяльності та психічне здоров'я за самооцінками молоді

Посудина, що працює під тиском – герметично закрита ємкість для проведення фізично-хімічних процесів або розміщення робочого середовища, включаючи її приладдя, за допомогою якого вона безпосередньо з’єднана з іншим обладнанням. Вимоги до посудин встановляються Правилами будови та безпечної експлуатації посудин, що працюють під тиском (НПАОП 0.00–1.07-94). До них відносяться посудини під тиском понад 0,07 МПа, балони, цистерни, барокамери. Крім посудин, на які поширюються ці Правила (НПАОП 0.00–1.07-94), існує і інше обладнання, що теж працює під тиском – котли, автоклави, трубопроводи та їх елементи, прилади, агрегати, запобіжні пристрої і приладдя.


У посудинах, що працюють під тиском, розміщується робоче середовище, яке може бути рідким або газоподібним і поділяється на дві групи.

До першої групи належить вибухонебезпечне, дуже легкозаймисте, легкозаймисте, займисте (якщо максимально допустима температура вище точки спалаху), дуже отруйне, пожежонебезпечне середовище.

До другої групи належать усі інші робочі середовища, не зазначені у першій групі. У відповідності до Технічного регламента безпеки обладнання, що працює під тиском затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19.01.2011р. №35 посудини, що працюють під тиском більше 0,5 бара, класифікуються за чотирма категоріями, позначеними римськими цифрами І, ІІ, ІІІ і IV.

Посудини, що працюють під тиском, до пуску в роботу повинні бути зареєстровані в експертно-технічних центрах (ЕТЦ). Підлягають реєстрації в органах Держгірпромнагляду посудини 1-ї групи, що працюють при температурі 200 оС в яких добуток тиску в МПа (кгс/см2), а також посудини 2, 3 і 4-ї груп, що працюють при зазначеній вище температурі, в яких добуток тиску в МПа (кгс/см2) на місткість у м3 (літрах) перевищує 1 (10000).

Всі посудини, реєстровані та нереєстровані в органах Дергірпромнагляду мають обліковуватись власниками у спеціальній книзі обліку і огляду посудин, яка зберігається, у відповідальної за їх експлуатацію особи з інженерного-технічного персоналу, призначеної наказом директора. Обслуговування посудин може бути доручене особам, котрі досягли 18-річного віку, пройшли медичне обстеження, навчання за відповідною програмою, атестовані і мають посвідчення на право обслуговування посудин. Посудини до пуску в роботу періодично в процесі експлуатації піддаються технічному огляду (опосвідченню)

У процесі технічного огляду проводиться зовнішній і внутрішній огляди та гідравлічне випробування посудин. Безпечність посудин, які перебувають під тиском, в основному пов’язана із забезпеченням їх герметичності.

Через розгерметизацію посудин може виникнути небезпека для обслуговування персоналу і виробництва в цілому пов’язана з вибухом, руйнуванням конструкції або впливом агресивних речовин, що наявні в посудинах під тиском.

Міцність посудин є найважливішим фактором їх безпечності. Посудини оснащуються залізною або залізно-регулювальною арматурою, запобіжними клапанами, покажчиками рівня води, вказівними приладами для вимірювання (контролю) тиску і температури води, пари і газів і т. ін.

Застосовують розпізнавальне пофарбування трубопроводів та балонів .Дата добавления: 2015-07-11; просмотров: 230 | Нарушение авторских прав


Читайте в этой же книге: Джерела, особливості і класифікація електромагнітних випромінювань та електричних і магнітних полів, їх характеристика | Нормування електромагнітних випромінювань, прилади та методи контролю. | Вплив електромагнітних випромінювань та полів на людину та захист від їх дії | Тема 7.6. Випромінювання оптичного діапазону | Особливості інфрачервоного, ультрафіолетового та лазерного випромінювань, нормування та методи контролю | Виробничі джерела іонізуючого випромінювання, класифікація і особливості їх використання | Шкідливість іонізуючого випромінювання, методи та засоби захисту персоналу від його дії у виробничих умовах | Класи шкідливості підприємств за санітарними нормами, санітарно-захисні зони підприємств | Вимоги до розташування промислового майданчика підприємства, до енерго- та водопостачання, каналізації, транспортних комунікацій, до виробничих та допоміжних приміщень | Вимоги охорони праці до розташування виробничого і офісного обладнання та організації робочих місць |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Загальні вимоги безпеки до технологічного обладнання та процесів| Фарбування і нанесення написів на балони

mybiblioteka.su - 2015-2020 год. (0.004 сек.)