Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Практики з КДД

Читайте также:
  1. I Общая часть производственной практики 1 страница
  2. I Общая часть производственной практики 2 страница
  3. I Общая часть производственной практики 3 страница
  4. I Общая часть производственной практики 4 страница
  5. II Индивидуальная часть практики
  6. III. Материалы судебной практики
  7. X. Перечень нормативных правовых актов, материалов судебной практики и специальной литературы

Оцінка “5” /відмінно/ - студент отримує за високий професійний рівень виконання всіх програмних завдань. За високу якість звітних документів виробничої практики, практичних робіт (сценаріїв, планів підготовки, ескізів, запрошень, рецензій та відгуків, відео- та фотоматеріали), глибокий аргументований аналіз виконаної роботи з власною оцінкою та конкретними пропозиціями по її якісному поліпшенню. На підставі характеристики керівника практики на місцях з рекомендованою оцінкою “відмінно” та відмінних оцінок /поточних та підсумкових/ викладача-консультанта.

 

Оцінка “4” /добре/ - студент отримує за достатньо високий рівень виконання програмних завдань, за виконану відповідно до умов звітну документацію з виробничої практики, повноту практичних робіт (сценаріїв, планів підготовки, ескізів, запрошень, рецензій та відгуків, фотоматеріали), але не достатньо повний і аргументований аналіз виконаної роботи.. На підставі характеристики керівника практики на місцях з рекомендованою оцінкою “добре” та добрих оцінок /поточних та підсумкових/ викладача-консультанта.

 

Оцінка “3” /задовільно/ - студент отримує за виконання програмних завдань, але недостатньо професійну якість звітних документів виробничої практики. На підставі характеристики керівника практики на місцях з рекомендованою оцінкою “задовільно” та задовільних оцінок /поточних та підсумкових/ викладача-консультанта.

 

Оцінка “2” /незадовільно/ - студент отримує за неповноту звітних документів виробничої практики та практичних робіт (сценаріїв, планів підготовки, ескізів, запрошень, рецензій та відгуків). За низький професійний рівень виконання програмних завдань по проведенню масових заходів. На підставі характеристики керівника практики на місцях з рекомендованою оцінкою “незадовільно” та незадовільних оцінок /поточних та підсумкових/ викладача-консультанта.

 

Підсумкова оцінка.

Виходячи з вищевказаних критерій виставляється оцінка окремо по КДД і спеціальності. А потім виставляється одна загальна оцінка.

Якщо підсумкова оцінка по КДД “5”, а по спеціальності “4”, або навпаки, слід з’ясувати це питання з керівником бази практики і заступником директора з навчально-виробничої роботи.

 

Зміст індивідуальних консультацій з питань виконання програми переддипломної практики зі спеціальності “Режисура театралізованих масових заходів”

 

1г. – Складання модульного плану індивідуальної роботи по виконанню програми практики згідно особливостей бази практики.

1г. – Рекомендації з питань ведення необхідної документації.

1г. – Рекомендації по написанню рецензії на масові заходи.

1г. – Написання тексту бесіди з профорієнтації зі спеціальності.

2г. – Підбір літературно-художнього матеріалу до сценарію театралізованого заходу. 

Зміст групових консультацій з питань програми виробничої практики зі спеціальності “Режисура театралізованих масових”

 

2г. – Методичні рекомендації по виконанню програми практики.

 

 

Завдання з виробничої практики зі спеціальності “Видовищно-театралізовані заходи”

 

№ п/п Вміння Завдання Документальні підтвердження
1.   2.     3.   4.     5.     6.     7.     8.   9.     10.   11.     12.   13. Налагодження зв’язку з керівництвом бази практики, керівниками творчих колективів з питань підготовки та проведення театралізованого заходу.   Організувати творчу роботу керівництва художніх колективів, що задіяні у театралізованому заході.     Здійснити розробку задуму та створити сценарію.   Розробити постановчий план епізодів сценарію.   Забезпечити створення безпечних умов під час підготовки і проведення театралізованого масового заходу.     Організувати підготовку сценічного майданчика (художнє оформлення, технічне обладнання).   Провести роботу з виконавцями над втіленням театралізованого заходу (акторами, ведучими, реальними героями).   Корегування зусиль творчих груп та основних учасників заходу.   Провести театралізований захід (епізод).   Допомогти в створенні сценарію, згідно плану роботи бази практики, виявити свої професійні здібності з предметів режисерського циклу.     Безпосередньо прийняти участь у постановці сценарію на базі практики.   Донести інформацію, зацікавити своєю спеціальністю   Використовувати в процесі своєї діяльності засоби художньої виразності для виховання у глядачів і учасників масових театралізованих заходів почуття національної гідності та поваги до української мови, народних звичаїв та обрядів.   Скласти план підготовки масового театралізованого заходу.   Відібрати номери для музично-шумового та танцювально-пластичного вирішення постановки театралізованого заходу.   Написати сценарій, згідно режисерського задуму.   Визначити ідейно-тематичний аналіз, режисерське бачення постанови епізоду, створити монтажний лист, рекламу, буклет, афішу тощо.   Ознайомити постанов чий колектив з технікою безпеки під час роботи з технічними засобами та основними правилами протипожежної безпеки.   Підібрати, або при необхідності виготовити елементи реквізиту, костюмів.   Створення образів в репетиційному процесі.   Провести репетиції з учасниками творчих колективів та окремих виконавців: репетиція застольна, репетиція у вигородках, репетиція на сцені, монтувальна, прогонна, генеральна тощо.   Організувати показ театралізованого заходу (епізоду) на глядача.     Взяти участь у підготовці та проведенні заходів, які передбачені планом роботи бази практики: а) в написанні сценарію, б) виступити в ролі виконавця.   Виступити в ролі ведучого або конферансьє.     Виступити з профорієнтаційною бесідою серед учасників театрального чи естрадного колективів – майбутніх абітурієнтів заходів культури та освіти.     Розкрити національні особливості, колорит українського народу в засобах художньої виразності. План підготовки масового театралізованого заходу.   Перелік номерів, які увійдуть у сценарій.   Сценарій та режисерський задум.   Постановчий план епізоду сценарію.   Ескізи декоративно-художнього оформлення сценічного майданчик, та ескізи костюмів, реквізиту.     Фотодокументи.     Монтажний лист, план репетицій.     Фотодокументи, сценарій, постанов чий план, рецензія на творчу роботу.   Сценарій, фотодокументи   Програма концерту або сценарій.   Текст або план профорієнтаційної бесіди.     Сценарій, фотодокументи

 

Загрузка...

 


Дата добавления: 2015-07-11; просмотров: 267 | Нарушение авторских прав


Читайте в этой же книге: Варіант 10 | ЗАВДАННЯ НА КУРСОВИЙ ПРОЕКТ | Старший викладач кафедри тактики | Варіант 1 | Варіант 4 | Варіант 27 | Робота може бути оцінена як індивідуальна робота (до 15 балів). | І модуль | Рівень Завдання в закритій тестовій формі (15 завдань) по 3 бали | Рівень Завдання в закритій тестовій формі (15 завдань) по 3 бали |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Зміст роботи викладачів-консультантів з виробничої практики організатора культурно-дозвіллєвої діяльності| Критерії оцінювання навчально-виробничої переддипломної

mybiblioteka.su - 2015-2018 год. (0.005 сек.)