Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Критерії оцінювання навчально-виробничої переддипломної

Читайте также:
  1. Витрати підприємства, критерії визнання, класифікація
  2. Доброго дня, шановні учасники зовнішнього незалежного оцінювання!
  3. Завдання 6. Оцінювання та розвиток персоналу підприємства
  4. Загальне і спеціальне законодавство про працю: поняття, критерії диференціації, правила застосування
  5. Критерії визначення водія ритму в серці по ЕКГ
  6. Критерії здійснення моніторингу
  7. КРИТЕРІЇ ОЦІНКИ ЗНАНЬ ТА ВМІНЬ

практики зі спеціалізації “Режисура театралізованих масових заходів”

Оцінка “5” /відмінно/ - студент отримує за високу якість звітних документів виробничої практики, за високий художньо-професійний рівень підготовки та постановки театралізованого заходу, професійно розроблений постанов чий план епізоду заходу та високий рівень виконавської роботи. Глибокий аргументований аналіз виконаної роботи у рецензіях на масові заходи, з власною оцінкою та конкретними пропозиціями по її якісному поліпшенню. За високий художньо-професійний рівень документальних матеріалів (сценаріїв, планів підготовки, ескізів костюмів та декорацій, запрошень, рецензій та відгуків, відео- та фотоматеріали). На підставі характеристики керівника практики на місцях з рекомендованою оцінкою “відмінно” та відмінних оцінок /поточних та підсумкових/ викладача-консультанта.

Оцінка “4” /добре/ - - студент отримує за високу якість звітних документів виробничої практики, за художньо-професійний рівень підготовки та постановки театралізованого заходу, професійно розроблений постанов чий план епізоду заходу та певний рівень виконавської роботи. Аргументований аналіз виконаної роботи у рецензіях на масові заходи. За художньо-професійний рівень документальних матеріалів (сценаріїв, планів підготовки, ескізів костюмів та декорацій, запрошень, рецензій та відгуків, фотоматеріали). На підставі характеристики керівника практики на місцях з рекомендованою оцінкою “добре” та добрих оцінок /поточних та підсумкових/ викладача-консультанта.

Оцінка “3” /задовільно/ - - студент отримує за оформлення звітних документів виробничої практики, за певний рівень підготовки та постановки театралізованого заходу, розроблений постанов чий план епізоду заходу, який незначні помилки. Аналіз виконаної роботи у рецензіях на масові заходи. За недостатнє оформлення документальних матеріалів (сценаріїв, планів підготовки, ескізів костюмів та декорацій, запрошень, рецензій та відгуків,). На підставі характеристики керівника практики на місцях з рекомендованою оцінкою “задовільно” та задовільних оцінок /поточних та підсумкових/ викладача-консультанта.

Оцінка “2” /незадовільно/ - - студент отримує за непрофесійне оформлення звітних документів виробничої практики, за непрофесіоналізм підготовки та постановки театралізованого заходу, за постановчий план епізоду заходу, який має грубі помилки та відсутність виконавської роботи. За низький рівень документальних матеріалів (сценаріїв, планів підготовки, ескізів костюмів та декорацій, запрошень, рецензій та відгуків,). На підставі характеристики керівника практики на місцях з рекомендованою оцінкою “незадовільно” та незадовільних оцінок /поточних та підсумкових/ викладача-консультанта. 

 

Завдання з виробничої практики з Хормейстерських дисциплін

№ п/п Вміння Завдання Документальні підтвердження
1.   2.   3.   4.   5.   Проводити організаційну роботу, вести облік роботи колективу.   Вміння спілкуватися з різними категоріями населення.   Організовувати і проводити виховні заходи в колективі по формуванню художньо-естетичних смаків.   Розучувати з колективом музичний твір. На основі знань методики роботи з колективом вміти проводити репетиції різного типу. Працювати з колективом різного складу.     - Проводити репетиції на сцені. Скласти програму виступу, провести концертний виступ. - Вміти виконувати функції учасника або соліста. Ознайомитись з напрямками діяльності хорового колективу або вокального ансамблю, систематично вести записи у журналі обліку роботи, ознайомитись з змістом плану роботи колективу   Підготувати і провести бесіду чи прийняти участь у заході з профорієнтаційним напрямком.   Підготувати і провести бесіду для учасників творчого колективу на тему “Музика і ми”.     Проводити згідно програми учбово-творчу роботу в базовому хоровому або вокальному колективі. Провести 2 репетиції самостійно. Дати аналіз одного з занять базового колективу.   Прийняти участь у масовому заході бази практики: - як постановника вокально-хорових номерів, - виступати у ролі соліста-вокаліста Паспорт колективу, журнал обліку роботи колективу, копія плану роботи.     Текст бесіди, затверджена довідка чи який інший документ підтверджуючий бесіду з проф. напрямком   Текст бесіди.   Нотний матеріал, план репетицій , партитура твору. Письмовий аналіз заняття.     Програма концерту, аналіз виступу, фотоматеріали  

Критерії оцінювання навчально-виробничої переддипломної практики

Загрузка...

 

Оцінка “5” /відмінно/ - студент отримує за виконання завдань у виробничої практики зі спеціалізації у повному обсязі. Грамотно та методично вірно оформлені звітні документи.. Якісний фото-документальний матеріал, підтверджуючий високохудожній рівень завдань виробничої практики. На підставі характеристики керівника практики на місцях з рекомендованою оцінкою “відмінно” та відмінних оцінок /поточних та підсумкових/ викладача-консультанта.

Оцінка “4” /добре/ - студент отримує за виконання завдань у виробничої практики зі спеціалізації у повному обсязі. Допущені незначні методичні помилки при виконанні завдань. На підставі характеристики керівника практики на місцях з рекомендованою оцінкою “добре” та добрих оцінок /поточних та підсумкових/ викладача-консультанта.

Оцінка “3” /задовільно/ - студент отримує за виконання завдань у виробничої практики зі спеціалізації. За помилки у підготовці та оформленні звітної документації. На підставі характеристики керівника практики на місцях з рекомендованою оцінкою “задовільно” та задовільних оцінок /поточних та підсумкових/ викладача-консультанта.

Оцінка “2” /незадовільно/ - студент отримує за неповне виконання завдань у виробничої практики зі спеціалізації. За грубі помилки у підготовці та оформленні звітної документації. На підставі характеристики керівника практики на місцях з рекомендованою оцінкою “незадовільно” та незадовільних оцінок /поточних та підсумкових/ викладача-консультанта.

 

Завдання до програми виробничої переддипломної практики

студентів практикантів

спеціальність “Народна художня творчість”

спеціалізація “Народне інструментальне мистецтво”

 

 

№ п/п Вміння Завдання Документальні підтвердження
  1.     2.     3.   4.       Вміння аналізувати роботу колективу   Виявити навички роботи з колективом   Вміння спілкуватися з аудиторією, логічно та методично обґрунтовано висловлювати свої думки     Вміння виконувати концертні твори та поводитись на сцені   - Ознайомитися з напрямками діяльності базового колективу ансамблю народних (духових) інструментів - Зробити аналіз одного заняття базового колективу, та розкрити структуру побудови цього заняття.   Провести дві репетиції з базовим колективом   Провести бесіду з учасниками колективу про народні (духові інструменти) та з профорієнтації   Прийняти участь у масових заходах бази практики у якості: соліста (акомпаніатора); керівника аматорського колективу     Письмовий аналіз, журнал обліку роботи колективу, скласти паспорт колективу   Письмовий аналіз одного заняття колективу     План репетицій письмовий аналіз однієї репетиції, два плани репетицій, план роботи над музичним твором анотація на твір, який розучується, нотний матеріал   Текст бесіди   Письмовий самоаналіз виступу, ноти музичного твору для сольного виступу    

 

План консультацій з виробничої практики для викладачів

циклової комісії “Народне інструментальне мистецтво”

 

1. Підготовка звітної документації (журнал). Методичні поради по складанню самоаналізу концертного виступу та ведення обліку роботи колективу – 1г.

2. Методичні поради по підготовці плану бесіди про народні (духові) інструменти та з профорієнтації – 1г.

3. Підбор репертуару. Складання партитури – 1г.

4. Розробка плану репетиції ансамблю – 1г.

5. Методичні вказівки до проведення репетиції та аналізу репетиції – 1г.

6. Методичні поради до підготовки концертного виступу – 1г.

 

 

 

Критерії оцінювання навчально-виробничої переддипломної практики

 

Оцінка “5” /відмінно/ - студент отримує за виконання завдань у виробничої практики зі спеціалізації у повному обсязі. Грамотно та методично вірно оформлені звітні документи.. Якісний фото-документальний матеріал, підтверджуючий високохудожній рівень завдань виробничої практики. На підставі характеристики керівника практики на місцях з рекомендованою оцінкою “відмінно” та відмінних оцінок /поточних та підсумкових/ викладача-консультанта.

Оцінка “4” /добре/ - студент отримує за виконання завдань у виробничої практики зі спеціалізації у повному обсязі. Допущені незначні методичні помилки при виконанні завдань. На підставі характеристики керівника практики на місцях з рекомендованою оцінкою “добре” та добрих оцінок /поточних та підсумкових/ викладача-консультанта.

Оцінка “3” /задовільно/ - студент отримує за виконання завдань у виробничої практики зі спеціалізації. За помилки у підготовці та оформленні звітної документації. На підставі характеристики керівника практики на місцях з рекомендованою оцінкою “задовільно” та задовільних оцінок /поточних та підсумкових/ викладача-консультанта.

Оцінка “2” /незадовільно/ - студент отримує за неповне виконання завдань у виробничої практики зі спеціалізації. За грубі помилки у підготовці та оформленні звітної документації. На підставі характеристики керівника практики на місцях з рекомендованою оцінкою “незадовільно” та незадовільних оцінок /поточних та підсумкових/ викладача-консультанта.

 

 


Дата добавления: 2015-07-11; просмотров: 111 | Нарушение авторских прав


Читайте в этой же книге: Варіант 10 | Зміст роботи викладачів-консультантів з виробничої практики організатора культурно-дозвіллєвої діяльності | Старший викладач кафедри тактики | Варіант 1 | Варіант 4 | Варіант 27 | Робота може бути оцінена як індивідуальна робота (до 15 балів). | І модуль | Рівень Завдання в закритій тестовій формі (15 завдань) по 3 бали | Рівень Завдання в закритій тестовій формі (15 завдань) по 3 бали |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Практики з КДД| ЗАВДАННЯ НА КУРСОВИЙ ПРОЕКТ

mybiblioteka.su - 2015-2018 год. (0.018 сек.)