Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

ЗАВДАННЯ НА КУРСОВИЙ ПРОЕКТ

Читайте также:
  1. I. Образ проекта.
  2. II. Завдання, функції, права та обов'язки Управління
  3. II. Описание проекта
  4. II.Требования к выполнению курсовых проектов.
  5. III. Автоматизированные системы проектирования.
  6. III. Описание структуры организации, в которой будет реализовываться проект.
  7. III. Тестове завдання.

Спроектувати і дослідити механізм поперечно-стругального верстата (завдання 23, варіант 1).

Задано:

1. Схема механізму (рис. 1).

2. Розміри ланок механізму, мм: a = 0,155, b =0,265.

3. Коефіцієнт зміни середньої швидкості руху вихідної ланки — К = 1,60.

4. Положення центрів ваги ланок: центр ваги ланки 1 збігається з точкою О1, ланки 3 — з точкою В, ланки 5 — з точкою С, = 350 мм.

5. Маси ланок, кг: т1 = 18, т2 = 35,68, т3 = 4, т5 = 117,23.

6. Моменти інерції ланок відносно осей, що проходять через їх центри ваги, кг/м2: JS1 = 0,020, JS5 = 0,500.

7. Частота обертання кривошипа п = 150 об/хв.

8. Максимальне значення сили корисного опору Fт = 1050 Н.

9. Положення механізму, для яких необхідно побудувати плани прискорень і провести силовий розрахунок: 0, 3, 8.

10. Діаграма сил корисного опору (рис. 2).

11. Коефіцієнт нерівномірності ходу машини δ = 1 / 18.

12. Вид кулачкового механізму — 3 (рис. 3).

13. Закон руху штовхача — 2.9.

14. Максимальний кут розмаху коромисла βmax = 27 град.

15. Фазові кути руху кулачка ϕв = 45°, ϕдс = 45°, ϕн = 80°.

16. Мінімальний кут передачі руху μтіn = 80.

17. Зміщення траєкторії руху штовхача відносно центра обертання кулачка e = 0.

Рис. 1 Рис. 2

Рис. 3


Дата добавления: 2015-07-11; просмотров: 113 | Нарушение авторских прав


Читайте в этой же книге: Варіант 10 | Зміст роботи викладачів-консультантів з виробничої практики організатора культурно-дозвіллєвої діяльності | Практики з КДД | Варіант 1 | Варіант 4 | Варіант 27 | Робота може бути оцінена як індивідуальна робота (до 15 балів). | І модуль | Рівень Завдання в закритій тестовій формі (15 завдань) по 3 бали | Рівень Завдання в закритій тестовій формі (15 завдань) по 3 бали |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Критерії оцінювання навчально-виробничої переддипломної| Старший викладач кафедри тактики

mybiblioteka.su - 2015-2018 год. (0.007 сек.)