Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Рівень Завдання в закритій тестовій формі (15 завдань) по 3 бали

Читайте также:
  1. I рівень
  2. II рівень
  3. II. Завдання, функції, права та обов'язки Управління
  4. III рівень
  5. III рівень
  6. III. Тестове завдання.
  7. III. Тестове завдання.

Варіант № 1

1. У фрагменті з повісті "Гобсек"Людина високопорядна, освічена, скромна, з вишуканими манерами... Він здобув собі пошану в найаристократичніших домах Сен-Жерменського передмістя, але не скористався з цієї прихильності можновладців, як скористався б з неї чоловік шанолюбний... був позбавлений пронизливо­го лукавства.» (Пер. В. Шовкуна) йдеться про:

а) Максима де Трая; б) Гобсека; в) Дервіля.

2. Стендаль служив у армії свого кумира:

а) Гарібальді; б) Наполеона; в) Кутузова.

3. На каторзі й засланні письменник Достоєвський провів:

а) 5 років; б) 10 років; в) 15 років.

4. У вірші В.Вітмена «Геть розмови про війну» автор уславлює три великих сили сучасності (перша — індустрія, друга — техніка)

Свій похід натомість починай, Індустріє!

Виводь свої безстрашні армії, Техніко.

Свої вимпели,..., випускай на вітер! (Пер. В. Мисика) третя сила:

а) праця; б) творчість; в) політика.

5. У рядках Ш.Бодлера

Немає значення, чи з пекла ти, чи з раю,

Потворо вибредна, страхітлива й свята,

Як до безмежностей, що я про них не знаю,

Але жадаю їх, відчиниш ти врата! (Пер. Д. Павличка) йдеться про:

а) красу; б) жінку; в) природу.

6. У вірші Верлена «Півголосом» душа ліричного героя прагне:

а) усамітнення; б) гармонії; в) смерті.

7. Основною ідеєю вірша А. Рембо «Вороння» є:

а) заклик до революції;б) одухотворення «мертвої пустелі», подолання смерті;

в) утвердження краси.

8. Слова героя роману О.Вайльда «Портрет Доріана Грея» про своє життя, яке необхідно прожити

повністю й цілковито, даючи вияв кожному почуттю, вираз кожній думці, втілюючи кожну мрію... (Пер. Р. Даценка) виражають життєвий принцип:

а) Генрі Воттона; б) Доріана Грея; в) Безіла Голуорда.

9. Початок оповідання «Перевтілення» Ф. Кафки

Прокинувшись якось вранці після неспокійного сну, Грегор Замза поба­чив, що він у власному ліжку перетворився на жахливу і потворну комаху

становить:

а) експозицію; б) зав’язку; в) кульмінацію.

10. Рядки з есе Дж. Джойса

Її тіло не має запаху: це квітка без запаху. (Пер. Р. Семківа) навіяні митцеві сонетом:

а) А. Данте; б) Ф. Петрарка; в) В. Шекспір.

11. Роман М.Булгакова про Понтія Пілата, що створює композицію «роману у романі» , належить перу:а) Воланда; б) Майстра; в) Берліоза.

12. Образ ночі у вірші Р.Рільке «Гетсиманський сад» є символом:

а) мороку, що панує в суспільстві й душах людей; б) диявола, з яким веде духовну боротьбу герой;

в) темряви, що панує в душі ліричного героя.

13. Визначте основний композиційний прийом побудови вірша Г.Аполлінер «Міст Мірабо»:

а) психологічний паралелізм; б) контраст; в) алегорія.

14. 3а допомогою протиставлення буденної дачної реальності та невідомого ідеального світу побудований вірш О. Блока:

а) «Незнайома»; б) «Вітер далекий навіяв»; в) «Весно, весно, без меж і без краю...».

15. У рядках А. Ахматової

Як же багатством у бідності

Душу зігріти тобі? (Пер. П. Перебийноса)

засобом художнього увиразнення є:

а) метафора; б) анафора; в) оксюморон.


Дата добавления: 2015-07-11; просмотров: 219 | Нарушение авторских прав


Читайте в этой же книге: Варіант 10 | Зміст роботи викладачів-консультантів з виробничої практики організатора культурно-дозвіллєвої діяльності | Практики з КДД | Критерії оцінювання навчально-виробничої переддипломної | ЗАВДАННЯ НА КУРСОВИЙ ПРОЕКТ | Старший викладач кафедри тактики | Варіант 1 | Варіант 4 | Варіант 27 | Робота може бути оцінена як індивідуальна робота (до 15 балів). |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
І модуль| Рівень Завдання в закритій тестовій формі (15 завдань) по 3 бали

mybiblioteka.su - 2015-2018 год. (0.006 сек.)