Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Частина 2.

Читайте также:
  1. II. Практична частина
  2. III. Заключна частина.
  3. Загальна частина
  4. ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА
  5. Загальна частина
  6. Інтегрування частинами.
  7. Основна частина
Помощь ✍️ в написании учебных работ
1500+ квалифицированных специалистов готовы вам помочь

Відкриття провадження у справі.

Підстави для відмови у відкритті провадження.

Залишення позовної заяви без руху. Повернення заяви.

Поняття та значення провадження у справі до судового розгляду. Попереднє судове засідання.

Призначення справи до судового розгляду. Судові виклики і повідомлення.

Поняття і значення стадії судового розгляду.

Судове засідання.

Підготовча частина судового засідання.

Розгляд справи по суті як частина судового засідання.

Судові дебати. Порядок ухвалення і проголошення судового рішення.

Фіксування цивільного процесу.

Підстави і наслідки відкладення розгляду справи, оголошення перерви в розгляді справи.

Підстави і наслідки зупинення провадження у справі.

Закінчення справи без ухвалення судового рішення.

Поняття і види судових рішень.

Вимоги, яким повинно відповідати судове рішення.

Питання, які вирішуються судом під час ухвалення рішення. Зміст судового рішення як процесуального документа.

Засоби усунення недоліків рішення судом, який його постановив.

Законна сила судового рішення.

Ухвали суду першої інстанції.

Поняття та особливості заочного розгляду цивільної справи.

Заочне рішення та його перегляд.

Поняття та особливості наказного провадження. Вимоги за якими може бути виданий судовий наказ.

Порядок розгляду заяв про видачу судового наказу.

Зміст судового наказу.

Загальна характеристика окремого провадження в цивільному судочинстві.

Розгляд судом справ про обмеження цивільної дієздатності фізичної особи, визнання фізичної особи недієздатною та поновлення цивільної дієздатності фізичної особи.

Розгляд судом справ про надання неповнолітній особі повної цивільної дієздатності.

Розгляд судом справ про визнання фізичної особи безвісно відсутньою або оголошення її померлою.

Розгляд судом справ про усиновлення.

Розгляд судом справ про встановлення фактів, що мають юридичне значення.

Розгляд судом справ про відновлення прав на втрачені цінні папери на пред'явника та векселі.

Розгляд судом справ про передачу безхазяйної нерухомої речі у комунальну власність.

Розгляд судом справ про визнання спадщини відумерлою.

Розгляд судом справ про надання особі психіатричної допомоги у примусовому
порядку.

Розгляд судом справ про обов'язкову госпіталізацію до протитуберкульозного закладу.

Розгляд судом справ про розкриття банками інформації, що містить банківську
таємницю щодо юридичних та фізичних осіб.

Загальна характеристика апеляційного провадження. Суди апеляційної інстанції. Різниця між раніш діючою касацією від нині закріпленої законом апеляції.

Право апеляційного оскарження. Строки апеляційного оскарження. Форма і зміст заяви про апеляційне оскарження і апеляційної скарги. Порядок подання заяви про апеляційне оскарження і апеляційної скарги. Порядок прийняття апеляційної скарги до розгляду.

Підготовка розгляду справи апеляційним судом. Призначення справи до розгляду в апеляційному суді.

Порядок розгляду справи апеляційним судом. Межі розгляду справи апеляційним судом.

Повноваження апеляційного суду.

Порядок ухвалення рішень та постановлення ухвал апеляційним судом.

Апеляційне оскарження ухвал суду першої інстанції.

Загальна характеристика касаційного провадження.

Порушення касаційного провадження. Підготовка справи до касаційного розгляду. Попередній розгляд справи.

Порядок розгляду справи судом касаційної інстанції. Межі розгляду справи касаційним судом.

Повноваження суду касаційної інстанції.

Порядок ухвалення рішень та постановлення ухвал касаційним судом.

Загальна характеристика перегляду рішень у зв'язку з винятковими обставинами.

Загальна характеристика перегляду рішень у зв'язку з нововиявленими обставинами.

Загальна характеристика примусового виконання судових рішень та рішень інших органів (посадових осіб).

Рішення суду, що звертаються до примусового виконання і виконавчі документи.

Повноваження суду, щодо питань виконавчого провадження.

Поворот виконання судових рішень.

Порядок відновлення втраченого судового провадження.

Судовий контроль за виконанням судового рішення.

Процесуальні права та обов'язки іноземних осіб.

Виконання судових доручень іноземних судів і звернення судів України з дорученнями до іноземних судів.

Визнання і виконання в Україні рішень іноземних судів. Угоди про правову допомогу у цивільних справах.

 

Зміст

Вступ

Список рекомендованої до вивчення юридичної літератури та

нормативних актів. Судова практика

Завдання до проведення семінарських занять

Частина І.

Тема 1. Учасники цивільного процесу

Тема 2. Доказування та докази у цивільному процесі

Тема 3. Позов

Частина ІІ.

Тема 4. Відкриття провадження у справі

Тема 5. Провадження у справі до судового розгляду

Тема 6. Судовий розгляд

Методичні рекомендації до написання контрольних робіт

Завдання для студентів, які вивчають дисципліну на протязі одного семестру

Варіант 1

Варіант 2

Варіант 3

Варіант 4

Завдання для студентів, які вивчають дисципліну на протязі двох семестрів

Варіант 1

Варіант 2

Варіант 3

Варіант 4

Методичні вказівки до написання курсових робіт

Тема 1. Судовий захист прав і законних інтересів громадян і організацій

Тема 2. Принципи цивільного процесуального права

Тема 3. Принцип диспозитивності в цивільному процесуальному праві України

Тема 4. Принцип змагальності в цивільному процесуальному праві України

Тема 5. Сторони в цивільному процесі

Тема 6. Треті особи в цивільному процесі

Тема 7. Участь у цивільному процесі органів та осіб, яким за законом

надано право захищати права, свободи та інтереси інших осіб

Тема 8. Представництво в суді

Тема 9. Суд як суб'єкт цивільних процесуальних правовідносин

Тема 10. Позов

Тема 11. Докази і засоби доказування в цивільному процесі

Тема 12. Належність доказів і допустимість засобів доказування

Тема 13. Судовий розгляд

Тема 14. Вимоги, яким повинно відповідати судове рішення.

Тема 15. Судовий наказ

Тема 16. Провадження по встановленню фактів, що мають юридичне значення

Тема 17. Визнання фізичної особи обмежено дієздатною та недієздатною

Тема 18. Апеляційне провадження.

Тема 19. Касаційне провадження

Тема 20. Виконання судових рішень у цивільних справах

Перелік питань до заліку та іспиту з дисципліни „Цивільний процес"

 

 

 

Доверь свою работу ✍️ кандидату наук!
1500+ квалифицированных специалистов готовы вам помочь

Дата добавления: 2015-07-11; просмотров: 123 | Нарушение авторских прав


 

 

Читайте в этой же книге: Затверджено | ІІ. Список рекомендованої до вивчення юридичної літератури та нормативних актів. Судова практика | Тема 4. Відкриття провадження у справі | Тема 5. Провадження у справі до судового розгляду | ІV. Методичні рекомендації до написання контрольних робіт | Завдання 3 | Завдання 1 | V. Методичні вказівки до написання курсових робіт | Тимченко Г. Проблема активності суду в цивільному процесі // Право України. – 2004. - №3. | Список літератури |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Частина 1.| ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ

mybiblioteka.su - 2015-2022 год. (0.042 сек.)