Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Затверджено

Читайте также:
  1. ЗАТВЕРДЖЕНО
  2. Філії, представництва та інші відокремлені підрозділи господарської організації діють на підставі положення, затвердженого цією організацією.

Кафедра цивільного права та процесу

 

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ

ТА ЗАВДАННЯ ДО НАПИСАННЯ КОНТРОЛЬНИХ ТА КУРСОВИХ РОБІТ З ДИСЦИПЛІНИ

«ЦИВІЛЬНИЙ ПРОЦЕС»

ДЛЯ ЗАОЧНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ

 

Харків 2007

 

 

Затверджено

методичною радою

Харківського національного університету внутрішніх справ

 

Методичні вказівки та завдання до написання контрольних та курсових робіт з дисципліни “Цивільний процес” для заочної форми навчання / Укладачі: Кройтор В.А., Селіванов М.В., Сапейко Л.В., Фролов М.М., Соболев О.В., Левков В.М., Степаненко Т.В., Бортнік О.Г., Ясинок М.М., Глушкова Д.Г., Яценко С.Л., Сліпченко О.І., Мерцалов В., Рябченко Ю.Ю. / За ред. В.А.Кройтора. - Харків.: Харківський національний університет внутрішніх справ, 2007.- с.

 

Рецензенти: Мамницький В.Ю., канд. юрид. наук,

доцент, доцент кафедри цивільного процесу Національної

юридичної академії України ім. Ярослава Мудрого;

Гоц В.Я.канд. юрид. наук, доцент,

начальник кафедри трудового, екологічного та аграрного права Харківського національного університету

внутрішніх справ.

 

Обговорено на засіданні кафедри

“ “ ____________2006р.

протокол №

 

 

Ó Кройтор В.А. та інш., 2007

Ó Харківський національний університет внутрішніх справ, 2007

І. Вступ

Методичні вказівки для проведення семінарських занять та написання контрольних, курсових робіт і підготовки до складання заліків і іспитів із дисципліни “Цивільний процес” розроблено відповідно до навчального плану для заочної форми навчання. Предметом вивчення в даному навчальному курсі є норми права, що регулюють порядок здійснення правосуддя в цивільних справах.

Побудова правової держави в Україні неможлива без добре налагодженого механізму функціонування судової влади. Судовий захист є найвищою гарантією забезпечення прав і свобод громадян, оскільки правове положення суду, його функції і суворо визначений порядок діяльності створюють такі переваги в забезпеченні законності, які не може дати жодна форма державної діяльності. Тому одержання знань про судову форму захисту суб'єктивних прав та законних інтересів є необхідною умовою становлення студента як спеціаліста-юриста, його фахової культури і високої кваліфікації.

Більш детальні рекомендації по вивченню дисципліни викладені у відповідних розділах методичних вказівок для проведення семінарських занять та по написанню контрольних і курсових робіт, у яких крім того міститься інформація про юридичну літературу, основні нормативні акти, а також приділяється увага найбільш складним питанням.

 


Дата добавления: 2015-07-11; просмотров: 112 | Нарушение авторских прав


 

 

Читайте в этой же книге: Тема 4. Відкриття провадження у справі | Тема 5. Провадження у справі до судового розгляду | ІV. Методичні рекомендації до написання контрольних робіт | Завдання 3 | Завдання 1 | V. Методичні вказівки до написання курсових робіт | Тимченко Г. Проблема активності суду в цивільному процесі // Право України. – 2004. - №3. | Список літератури | Частина 1. | Частина 2. |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Спишіть, підкресліть сполучники підрядності однією лінією, а сполучні слова – двома.| ІІ. Список рекомендованої до вивчення юридичної літератури та нормативних актів. Судова практика

mybiblioteka.su - 2015-2022 год. (0.028 сек.)