Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Тимченко Г. Проблема активності суду в цивільному процесі // Право України. – 2004. - №3.

Читайте также:
  1. http://www.islamrf.ru/news/w-news/world/32732 Международная правозащитная организация осудила Египет за контроль над интернетом
  2. I. Законодательные и нормативные правовые акты
  3. I. Нормативно-правовые акты
  4. I. Нормативно-правовые акты
  5. III група— установи й організації при Кабінеті Міністрів України.
  6. III. ПРАВО НА УЧАСТИЕ В ТОС И ФОРМЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТОС
  7. III. ПРОБЛЕМА БУДУЩЕГО
Помощь ✍️ в написании учебных работ
1500+ квалифицированных специалистов готовы вам помочь

13. Тимченко Г. Зміст змагальності у сучасному цивільному процесі // Право України. – 2005. - №5.

14. Шишкін В. Диспозитивність – принцип судочинства // Право України.–1999. - № 6.

15. Шевчук П.І. Історичні аспекти розвитку принципу змагальності в цивільному процесі // Право України. – 2004. - №4.

16. Шевчук П.І. Розширення дії засад змагальності та диспозитивності при розгляді справ у суді першої інстанції // Вісник Верховного Суду України. – 2002. - №3.

17. Шевчук П.І. Історичні аспекти розвитку принципу // Вісник Верховного Суду України. – 2000. - №1. – С.30.

18. Ясинок М.М. Розвиток принципів усності, безпосередності та безперервності процесу: історико-правовий аспект // Проблеми правознавства та правоохоронної діяльності. – 2003. - №2.

19. Ясинок М.М., Кройтор В.А. Принципи усності, безпосередності та безперервності у цивільному судочинстві: Монографія. – Х.: Еспада, 2007. – 152с.

 

Тема 3. Принцип диспозитивності в цивільному процесуальному праві України

(В, К, Ф, Щ)

1. Поняття принципу диспозитивності і його значення.

2. Зв'язок принципу диспозитивності з іншими принципами цивільного процесуального права.

3. Прояв принципу диспозитивності в різних стадіях цивільного судочинства.

Нормативний матеріал. Судова практика

1. Конституція України.

2. Цивільний процесуальний кодекс України.

3. Постанова Пленуму Верховного Суду України "Про практику застосування судами процесуального законодавства при розгляді цивільних справ по першій інстанції" від 21 грудня 1990 р № 9 із змінами, внесеними постановою Пленуму від 25 грудня 1992 р. № 13. // Бюл. эаконодавства і юрид. практики України. - 1995. - № 1.

Список літератури

Боннер А.Т. Принцип диспозитивности советского гражданского процессуального права. - М., 1987.

Бортнік О.Г. Реалізація принципу диспозитивності в цивільному процесі закордонних країн та України (порівняльно-правовий аспект) // Вісник Національного університету внутрішніх справ. – 2004. – Вип.26.

Тараненко В.Ф. Принципы диспозитивности и состязательности в советском гражданском процессе. – М., 1990.

Шишкін В. Диспозитивність – принцип судочинства // Право України. -1999. - № 6.

Шевчук П.І. Розширення дії засад змагальності та диспозитивності при розгляді справ у суді першої інстанції // Вісник Верховного Суду України. – 2002. - №3.

Тема 4. Принцип змагальності в цивільному процесуальному праві України

(Г, З, Л, Ц, Х)

1. Поняття принципу змагальності і його значення.

2. Зв'язок принципу змагальності з іншими принципами цивільного процесуального права (законності, об'єктивної істини, диспозитивності й ін.).

3. Зміст принципу змагальності в різних стадіях цивільного судочинства.

Доверь свою работу ✍️ кандидату наук!
1500+ квалифицированных специалистов готовы вам помочь

Дата добавления: 2015-07-11; просмотров: 108 | Нарушение авторских прав


 

 

Читайте в этой же книге: Затверджено | ІІ. Список рекомендованої до вивчення юридичної літератури та нормативних актів. Судова практика | Тема 4. Відкриття провадження у справі | Тема 5. Провадження у справі до судового розгляду | ІV. Методичні рекомендації до написання контрольних робіт | Завдання 3 | Завдання 1 | Частина 1. | Частина 2. |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
V. Методичні вказівки до написання курсових робіт| Список літератури

mybiblioteka.su - 2015-2022 год. (0.026 сек.)