Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Загальна частина

Читайте также:
  1. II. Практична частина
  2. III. Заключна частина.
  3. Загальна - регулюється КЗпП і правилами внутрішнього трудового розпорядку. Вона поширюється на всіх працівників, крім працівників, для яких встановлена спеціальна ДВ.
  4. Загальна кількість поїздів і тривалість їх знаходження в кожному парку
  5. Загальна методика силового розрахунку
  6. Загальна психологічна характеристика судового процесу при розгляді кримінальних справ.
  7. Загальна соціальна ефективність державного управління.

Вступ

Ремонт - комплек с операцій щодо відновлення справності або робото здатності виробів та відновлення ресурсів виробів чи їх складових частин

Методи ремонту.

Існують такі методи капітального ремонту:

• індивідуальний;

• агрегатний.

У разі застосування індивідуального методу з автомобіля знімають пошкоджені агрегати, відновлюють їх і встановлюють на той самий автомобіль, який простоює протягом усього часу ремонту. Цей метод застосовують дуже рідко.

Сутність агрегатного методу полягає в тому, що з автомобіля знімають несправні агрегати, а замість них ставлять відремонтовані або нові, взяті з оборотного фонду. Зняті з автомобіля агрегати, які потребують капітального ремонту, відправляють на авторемонтні заводи, а агрегати, які потребують поточного ремонту, ремонтують у майстернях АТП. Застосування цього методу дає змогу істотно скоротити час простою автомобіля в ремонті, збільшити коефіцієнт технічної готовності й підвищити ефективність використання автомобільного парк).

Ремонт виконують на універсальних або спеціалізованих постах.

На універсальних постах здійснюються всі роботи з ремонту одного чи кількох агрегатів, вузлів і систем автомобіля.

Поточний ремонт (ПР) - ремонт, який виконується для забезпечення або відновлення робото здатності виробу і полягає в заміні і (або) відновленні окремих частин (може виконуватись заявочно або за результатами діагностування агрегатним,

знеособленим та іншими методами);

Під час поточного ремонту агрегатів автомобіля несправності усувають заміною або ремонтом окремих вузлів і деталей, крім базових.

Капітальний ремонт (КР) - ремонт , який виконується для відновлення справності та повного або близького до повного

відновлення ресурсу виробу із заміною чи відновленням будь-яких частин, у тому числі базових;

Ресурс автомобіля та його частин після капітального ремонту має становити не менше ніж 80% ресурсу нового автомобіля. Як правило, автомобіль підлягає одному капітальному ремонту.

Розвиток технічного обслуговування автомобілів

Враховуючи сучасний склад наявної техніки у підприємствах та рівень технічної експлуатації виникає необхідність визначення стратегічних напрямків підвищення ефективності технічного обслуговування і ремонту машин. Вибір стратегії розвитку технічного сервісу машин повинен базуватися на основних принципах і задачах системи фірмового обслуговування. Основополагаючим принципом системи фірмового обслуговування є повна відповідальність

підприємств-виробників за працездатність машин протягом усього терміну їх експлуатації.

Вітчизняний і зарубіжний досвід показують, що такий підхід дозволяє задовольняти потребу в засобах механізації не стільки за рахунок інтенсивного збільшення кількості техніки, скільки завдяки підвищенню якості і ефективності її використання. Необхідність розвитку фірмового обслуговування обумовлена впровадженням в сучасних машинах складного електричного та гідравлічного обладнання, що потребує сучасних форм і методів технічного обслуговування і ремонту за участю підприємств-виробників. 

Загальна частина

 

1.1 Огляд району діяльності проектованого підприємства

ВАТ АТП “Авто Док” призначене для обс луговування і ремонту легкових автомобілів, автобусів і мікроавтобусів, що належать приватним лицям.

ВАТ АТП “Авто Док” знаходиться за адресою м.Павлоград вул. Дніпропетровська 405. ВАТ АТП “Авто Док” знаходиться на відкритому місці біля заправки та головної дороги що проходить через центр міста.

Приймаємо, що на ВАТ АТП “Авто Док” будуть обслуговуватись і ремонтуватись легкові автомобілі ВаЗ 1119. ВАТ АТП “Авто Док” має огороджену територію, вкриту бетонним покриттям, де знаходиться стоянка під накриттям для автомобілів, одноповерховий корпус, де знаходиться адміністративно-господарчі і виробничі підрозділи.

Загрузка...

В виробничому приміщенні АТП розташовані пости для обслуговування і ремонту автомобілів: зона діагностики яка входить в ділянку дрібно-термінового ремонту, шинно-монтажна, паливної апаратури, зварно - рихтовочна, агрегатна та малярна дільниці, та виконання ТО-1, ТО-2, та поточний ремонт автомобілів.

Зона діагностування поділяється на пости: діагностування запалювання; діагностування гальмівної системи; діагностування фар; діагностування та регулювання розвалу – сходження керованих коліс; діагностування паливної системи; діагностування електрообладнання; діагностування натяжіння ременів; діагностування КШМ та ГРМ.

Для виконання таких робіт дільниця забезпечена необхідним сучасним обладнанням і пристроями.

 

 

1.2 Завдання проектування і початкові дані

Таблиця 1.1- Показники завдання пояснювал ьної записки

Найменування показників Показники
Кількість автомобілів, які заїзджають на СТО для діагностики, обслуговування та ремонту на рік (за даними СТО), шт.
Добовий пробіг автомобілів, км
Умови експлуатації 3 категорія доріг
Клімат помірний
Тривалість робочого тижня, ч
Тривалість зміни, ч
Коефіцієнт випуску автомобілів 0,75
Кількість святкових днів в році, не співпадаючих з вихідними
Кількість вихідних днів
Кількість змін
Кількість робочих днів в році

 

 

 


Дата добавления: 2015-07-11; просмотров: 138 | Нарушение авторских прав


Читайте в этой же книге: Розрахункова частина | Технлогічна час тина | Охорона праці | Економічний розділ | Розрахунок основного фонду зарплати | Матеріальні витрати | Калькуляція собівартості | Економічна ефективність і техніко-економічні показники проекту | Література |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
АНКЕТА-ЗАЯВЛЕНИЕ| Спеціальна час тина

mybiblioteka.su - 2015-2018 год. (0.007 сек.)