Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ СУСПІЛЬНИХ ВІДНОСИН

Читайте также:
  1. Адміністративні методи -це сукупність прийомів, впливів, за­снованих на використанні об'єктивних організаційних відносин між людьми та загальноорганізаційних принципів управління.
  2. Вертикальне регулювання контактних проводів
  3. Взаємовідносини органів державної влади й місцевого самоврядування з органами Служби безпеки України
  4. Взаємовідносини органів публічної влади із судовими органами
  5. Види валютних правовідносин
  6. Відносин
  7. Відносини місцевих державних адміністрацій у системі вертикальних та горизонтальних зв’язків

 

Соціальне регулювання та його різновиди. Риси правового регулювання суспільних відносин, які відрізняють його від інших видів соціального регулювання Поняття правового регулювання суспільних відносин. Найпоширеніші підходи до правового регулювання та їх види: релігійний; класовий та ін. Класифікація правового регулювання за різними критеріями: залежно від специфіки юридичних засобів; за характером розподілу компетенції тощо. Нормативно правове регулювання: поняття й ознаки. Індивідуально правове регулювання, його специфіка та засоби здійснення. Роль держави в організації правового регулювання суспільних відносин. Співвідношення понять «правове регулювання» і «законодавче регулювання».

Сфера правового регулювання як сукупність суспільних відносин, що підлягають врегулюванню правом. Її ознаки та класифікація за різноманітними критеріями: за принципом співвідношення можливого і необхідного; за певними блоками суспільних відносин та ін. Основні напрями правового регулювання. Об’єкт правового регулювання як поведінка людей та їх об’єднань у суспільстві та його істотні ознаки. Предмет правового регулювання, його характерні риси. Пріоритетні напрями правового регулювання в сучасній Україні.

Правове регулювання та правовий вплив, їх загальна характеристика та взаємозв’язок. Об’єктивні та суб’єктивні чинники правового регулювання: рівень економічного розвитку суспільства; рівень правової культури громадян і посадових осіб тощо. Сутність і призначення меж правового регулювання суспільних відносин та їх суспільна цінність. Суспільні явища, що не допускають правового або іншого впорядкування.

Обов’язкові стадії правового регулювання суспільних відносин: формування нормативно-правової основи; виникнення суб’єктивного права тощо. Особливості обов’язкових стадій правового регулювання суспільних відносин.Основні способи правового регулювання: поняття та види: юридичне дозволяння; юридичне зобов’язування та ін. Допоміжні способи правового регулювання суспільних відносин. Відмінність основних способів від допоміжних способів правового регулювання. Типи правового регулювання: загально дозволений і спеціально-дозволений. Поняття та види методів правового регулювання: імперативний; диспозитивний тощо. Поняття правового режиму.

Механізм правового регулювання суспільних відносин: поняття й ознаки. Структура механізму правового регулювання і його складові: норми права; юридичні факти та ін. Загальна характеристика кожного з елементів механізму правового регулювання. Основне призначення механізму правового регулювання. Поняття впорядкованості суспільних відносин. Стан впорядкованості суспільних відносин як передумова ефективності функціонування механізму правового регулювання. Конкретні умови, що впливають на ефективність функціонування механізму правого регулювання суспільних відносин. Критерії оцінки ефективності правового регулювання.

 

 


Дата добавления: 2015-07-11; просмотров: 163 | Нарушение авторских прав


 

 

Читайте в этой же книге: Практичне завдання №6 | ТЕОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА ЯК НАУКА ТА НАВЧАЛЬНА ДИСЦИПЛІНА | ПОНЯТТЯ, ПОХОДЖЕННЯ, СУТНІСТЬ ТА ТИПОЛОГІЯ ДЕРЖАВИ | ТЕМА №3. | ТЕОРІЯ ФУНКЦІЙ ДЕРЖАВИ | МЕХАНІЗМ ТА АПАРАТ ДЕРЖАВИ | ГРОМАДЯНСЬКЕ СУСПІЛЬСТВО, ПОЛІТИЧНА СИСТЕМА СУСПІЛЬСТВА І ДЕРЖАВА | ДЕМОКРАТИЧНА, СОЦІАЛЬНА, ПРАВОВА ДЕРЖАВА | Поняття та сутність права | Форми права |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
НормА права| СИСТЕМА ПРАВА І СИСТЕМА ЗАКОНОДАВСТВА

mybiblioteka.su - 2015-2022 год. (0.031 сек.)