Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

НормА права

Читайте также:
  1. B. НОРМАЛИЗАЦИЯ ОКРУЖЕНИЯ
  2. C) Ресми мойындалған немесе қоғамда қалыптасқан нормаларға сәйкеспейтін іс-әрекет формасы
  3. C. НОРМАЛИЗАЦИЯ ИНСТРУКЦИЙ
  4. I Предпосылки возникновения норманнской теории.
  5. I. Законодательные и нормативные правовые акты
  6. I. Критерий наибольших нормальных напряжений
  7. I. Нормативно-правовые акты
Помощь ✍️ в написании учебных работ
1500+ квалифицированных специалистов готовы вам помочь

 

Поняття «норма права» та його загальні й специфічні ознаки. Обумовленість провідної ролі норми права в механізмі соціального регулювання. Співвідношення понять «норма права», «правова норма» та «юридична норма». Витоки формування норми права як базового елемента системи права романо-германської правової сім’ї. Історичний процес створення норм права. Співвідношення норми права з нормами моралі, корпоративними, релігійними і політичними нормами. Відмінності норм права від норм-звичаїв первісного суспільства. Класифікація норм права за різними критеріями: за галуззю права; за суб’єктом встановлення тощо. Поняття соціальної та державно-правової норм права. Розподіл норм права на дві основні групи: класичні та спеціалізовані. Поняття регулятивних й охоронних норм права. Спеціалізовані норми права: природа, особливості та значення в правовому регулюванні. Відправні норми права, їх особливості та види: норми-засади; норми-завдання та ін. Системозберігаючі та системоспрощуючі норми права, їх різновиди. Нетипові нормативно-правові приписи як первинний елемент системи законодавства. Співвідношення понять «норма права» і «припис статті нормативно-правового акта».

Структура норми права. Гіпотеза, диспозиція та санкція як складові класичної структури норми права. Поняття гіпотези та її види: позитивна, негативна тощо. Зміст диспозиції та її класифікація за різними критеріями: залежно від кількості варіантів поведінки, які пропонує норма; залежно від способу викладення правила поведінки та ін. Поняття санкції як логічного завершення норми права і її роль у реалізації цієї норми. Класифікація санкцій за різноманітними критеріями: за сферою використання; залежно від характеру негативних наслідків, передбачених диспозицією тощо. Взаємозв’язок між структурою норми права та галуззю права, до якої вона належить.

Поняття й ознаки конкуренції правових норм. Різновиди конкуренції правових норм. Юридична колізія: поняття, види та причини виникнення. Поняття колізійної норми. Співвідношення понять «конкуренція правових норм» і «юридична колізія».


Поняття й функції правотворчості, її ознаки і принципи. Суб’єкти правотворчої діяльності. Способи викладу елементів норм права у статтях нормативно-правових актів. Їх класифікація залежно від повноти викладу та рівня узагальнення.

Поняття правозастосування та його ознаки. Необхідність застосування норм права. Акт застосування норм права. Гарантії застосування норм права. Реалізація норм права: поняття, ознаки та правовий механізм. Значення реалізації норм права. Безпосередні форми реалізації норм права. Співвідношення норм міжнародного і національного права.

 

 

Доверь свою работу ✍️ кандидату наук!
1500+ квалифицированных специалистов готовы вам помочь

Дата добавления: 2015-07-11; просмотров: 93 | Нарушение авторских прав


 

 

Читайте в этой же книге: МЕТОДИКА ПРОВЕДЕННЯ ДЕРЖАВНОГО ЕКЗАМЕНУ | Практичне завдання №6 | ТЕОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА ЯК НАУКА ТА НАВЧАЛЬНА ДИСЦИПЛІНА | ПОНЯТТЯ, ПОХОДЖЕННЯ, СУТНІСТЬ ТА ТИПОЛОГІЯ ДЕРЖАВИ | ТЕМА №3. | ТЕОРІЯ ФУНКЦІЙ ДЕРЖАВИ | МЕХАНІЗМ ТА АПАРАТ ДЕРЖАВИ | ГРОМАДЯНСЬКЕ СУСПІЛЬСТВО, ПОЛІТИЧНА СИСТЕМА СУСПІЛЬСТВА І ДЕРЖАВА | ДЕМОКРАТИЧНА, СОЦІАЛЬНА, ПРАВОВА ДЕРЖАВА | Поняття та сутність права |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Форми права| ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ СУСПІЛЬНИХ ВІДНОСИН

mybiblioteka.su - 2015-2022 год. (0.011 сек.)