Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

ТЕМА №3.

Помощь в написании учебных работ
1500+ квалифицированных специалистов готовы вам помочь

ФОРМА ДЕРЖАВИ

 

Загальне визначення поняття форми держави. Історія його виникнення й змістовної трансформації. Структура форми держави та її складові: форма державного правління; форма державно-територіального устрою; форма державно-правового режиму. Правове закріплення форми держави.

Зміст і поняття форми державного правління. Основні сучасні форми державного правління: монархії та республіки. Позитивні та негативні аспекти цих видів форм державного правління. Поняття й юридичні ознаки монархій. Класифікація монархій. Обмежена монархія: сутність та види. Необмежена монархія: поняття й різновиди. Особливості сучасних монархій. Поняття й ознаки республіки як форми державного правління. Порівняння президентської, змішаної та парламентської республік. Характеристика чинників, що впливають на становлення тієї чи іншої форми правління.

Поняття форми державного устрою. Передумови виникнення і розвитку держав певної форми устрою. Проста й складна форма державного устрою. Поняття й особливості унітарних держав як простої форми державного устрою. Ознаки й види унітарних держав: централізовані; децентралізовані тощо. Поняття федеративної держави як складної форми державного устрою та її юридичні ознаки. Суб’єкти федерації і особливості їх суверенітету. Класифікація федеративних держав за різними критеріями: за способом утворення; за змістовним критерієм тощо. Визначення й ознаки конфедеративної держави. Перехідний характер конфедерацій. Поняття, види та загальна характеристика міждержавних об’єднань. Приклади сучасних міждержавних об’єднань. Співвідношення понять «співдружність» та «співтовариство». Імперія як історична форма державного устрою: поняття та юридичні ознаки.

Визначення державного режиму як складової форми держави. Співвідношення понять «державний режим» та «політичний режим». Види державних режимів. Поняття тоталітарного режиму і його ознаки. Характеристика авторитарного режиму та його співвідношення з тоталітарним. Демократичний державний режим: поняття, ознаки й види. Консервативно-демократичний режим. Ліберально-демократичний режим. Радикально-демократичний режим. Поняття політичного плюралізму. Чинники, що впливають на становлення певних режимів.

Визначення форми держави України, через розкриття форми державного правління України, форми територіального устрою України та форми державно-правового режиму України.


Дата добавления: 2015-07-11; просмотров: 89 | Нарушение авторских прав


 

 

Читайте в этой же книге: МЕТОДИКА ПРОВЕДЕННЯ ДЕРЖАВНОГО ЕКЗАМЕНУ | Практичне завдання №6 | ТЕОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА ЯК НАУКА ТА НАВЧАЛЬНА ДИСЦИПЛІНА | МЕХАНІЗМ ТА АПАРАТ ДЕРЖАВИ | ГРОМАДЯНСЬКЕ СУСПІЛЬСТВО, ПОЛІТИЧНА СИСТЕМА СУСПІЛЬСТВА І ДЕРЖАВА | ДЕМОКРАТИЧНА, СОЦІАЛЬНА, ПРАВОВА ДЕРЖАВА | Поняття та сутність права | Форми права | НормА права | ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ СУСПІЛЬНИХ ВІДНОСИН |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
ПОНЯТТЯ, ПОХОДЖЕННЯ, СУТНІСТЬ ТА ТИПОЛОГІЯ ДЕРЖАВИ| ТЕОРІЯ ФУНКЦІЙ ДЕРЖАВИ

mybiblioteka.su - 2015-2022 год. (0.029 сек.)