Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

ПОНЯТТЯ, ПОХОДЖЕННЯ, СУТНІСТЬ ТА ТИПОЛОГІЯ ДЕРЖАВИ

Читайте также:
  1. IV. Підготовка держави до збройногозахисту національних інтересів
  2. Валютне право як інститут фінансового права: поняття, особливості
  3. ВИНИКНЕННЯ І СУТНІСТЬ БЮДЖЕТУ
  4. Відпустки: поняття, види та порядок надання
  5. Внутренняя политика самодержавия в 1907-1914 гг.Аграрная реформа Столыпина.
  6. Внутреняя политика самодержавия в 1907-1914г. Столыпинские реформы
  7. ВЫБОРНОЕ» САМОДЕРЖАВИЕ

 

Плюралізм поглядів щодо визначення поняття держави, їх історична еволюція. Класичний підхід до визначення змісту поняття держави. Загальне визначення поняття держави. Основні ознаки держави: суверенітет; офіційний статус; територіальність тощо. Характеристика поняття суверенітету як однієї з головних її ознак. Внутрішній і зовнішній суверенітет. Суверенітет народу і його втілення у демократичних державах. Національний суверенітет і право нації на самовизначення. Особливості суверенітету у федеративній державі. Соціальне призначення держави. Співвідношення понять «держава» та «суспільство». Виникнення держави як наслідок розпаду первісного ладу. Поняття й ознаки первісного ладу. Передумови й причини виникнення держави. Історичний розвиток держави. Держави античного світу. Держави феодального середньовіччя. Станова держава. Сучасна держава. Роль права у виникненні та зміцненні державної організації суспільства.

Висвітлення основних найпоширеніших теорій походження держави. Історичні та політичні чинники, які впливали на створення та розвиток держави. Зміст та основні прибічники теологічної теорії походження держави. Позитивні й негативні риси теологічної теорії. Патріархальна теорія: сутність, ознаки та прибічники. Проведення аналогії держави із родиною, а правителя – із головою родини. Договірна теорія: її зміст та основні риси. Абстрактність поняття суспільного договору. Позитивна роль договірної теорії у питанні визначення обумовленості державної влади народом, її залежності від волі народу та можливості зміни влади, у тому числі, і насильницьким шляхом. Відмежування поняття первинного договору від вторинного договору. Сутність теорії насильства та її напрями: теорія зовнішнього насильства й теорія внутрішнього насильства. Зміст й прихильники зовнішньої теорії насильства. Війни і територіальні завоювання як головні чинники державотворення за цією теорією. Прихильники й основна ідея внутрішньої теорії насильства. Спільне та відмінне між внутрішньою і зовнішньою теоріями насильства. Марксистська теорія походження держави: сутність, прибічники та її значення в сучасних умовах. Основні положення менш поширених теорій походження держави: іригаційної; органічної; природного права та ін. Пізнавальна цінність теорій походження держави та чинники, що зумовлюють їх розмаїття.Визначення сутності держави. Загальносоціальний та класовий аспекти сутності держави. Дискусійність питання сутності держави. Відмінність держави від інших організацій суспільства.


Поняття «тип держави» та його ознаки. Чинники, що впливають на віднесення держав до того чи іншого типу. Найпоширеніші підходи до типології держав. Формаційний підхід до типології держав: поняття, риси, критерії поділу держав та їх види. Цивілізаційний підхід до типології держав: сутність, ознаки, критерії класифікації держав. Порівняння формаційного та цивілізаційного підходів до типології держав, визначення переваг і недоліків кожного з них.

 

 


Дата добавления: 2015-07-11; просмотров: 80 | Нарушение авторских прав


 

 

Читайте в этой же книге: МЕТОДИКА ПРОВЕДЕННЯ ДЕРЖАВНОГО ЕКЗАМЕНУ | Практичне завдання №6 | ТЕОРІЯ ФУНКЦІЙ ДЕРЖАВИ | МЕХАНІЗМ ТА АПАРАТ ДЕРЖАВИ | ГРОМАДЯНСЬКЕ СУСПІЛЬСТВО, ПОЛІТИЧНА СИСТЕМА СУСПІЛЬСТВА І ДЕРЖАВА | ДЕМОКРАТИЧНА, СОЦІАЛЬНА, ПРАВОВА ДЕРЖАВА | Поняття та сутність права | Форми права | НормА права | ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ СУСПІЛЬНИХ ВІДНОСИН |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
ТЕОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА ЯК НАУКА ТА НАВЧАЛЬНА ДИСЦИПЛІНА| ТЕМА №3.

mybiblioteka.su - 2015-2022 год. (0.016 сек.)