Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

ГРОМАДЯНСЬКЕ СУСПІЛЬСТВО, ПОЛІТИЧНА СИСТЕМА СУСПІЛЬСТВА І ДЕРЖАВА

Читайте также:
  1. DSM — система классификации Американской психиатрической ассоциации
  2. I. Информационная система управления.
  3. II. Соотношение — вначале самопроизвольное, затем систематическое — между положительным мышлением и всеобщим здравым смыслом
  4. II. Строение атома и систематика химических элементов. Периодический закон и периодическая система элементов Д.И. Менделеева.
  5. IV. Система мотиваций культуролога при включении в экспертные процедуры
  6. А вот скомпрометированная иммунная система этого сделать не в состоянии. С помощью ТФ это легко исправить.
  7. Автоматизированная система управления
Помощь в написании учебных работ
1500+ квалифицированных специалистов готовы вам помочь

 

Поняття громадянського суспільства як спільноти вільних та рівноправних людей. Основні ідеї, принципи й напрями громадянського суспільства. Його атрибути, ознаки, функції та умови життєздатності. Рівні громадянського суспільства та його поділ на абсолютне, відносне і реальне. Взаємовідносини правової держави і громадянського суспільства.

Різноманіття поглядів щодо визначення поняття політичної системи суспільства, які існують в юридичній науці. Класифікація політичних систем суспільства за різноманітними критеріями: за принциповими ознаками; за типом політичного режиму тощо. Аналіз структури політичної системи та кожної з її складових. Функції політичної системи, в яких втілюється її сутність та соціальне призначення. Принципи функціонування й розвитку сучасної політичної системи. Поняття політики та її суть. Політична організація суспільства. Суб’єкти політики та їхня характеристика.

Місце і роль держави в політичній системі суспільства. Співвідношення держави із суб’єктами політичної системи суспільства. Обставини за якими обумовлюється особливе місце держави у політичній системі та її вплив на політичні партії й об’єднання громадян. Поняття політичної державної влади та її визначальна роль у політичній системі суспільства. Поняття влади. Характерні ознаки політичної влади. Співвідношення понять «політична влада» і «державна влада». Багатоаспектна структура політичної влади.

Політичні партії в політичній системі суспільства. Поняття політичної партії як добровільної політичної організації постійного типу. Ознаки й завдання політичних партій. Правовий статус політичних партій в політичній системі суспільства, що виявляється в їх правах і обов’язках. Класифікація політичних партій за різними критеріями: за кількістю членів; за внутрішньою організаційною структурою тощо. Функції політичних партій. Обмеження щодо утворення і діяльності політичних партій. Державний та громадський контроль за діяльністю політичних партій та органи, які його здійснюють. Поняття політичної опозиції як одного з необхідних елементів політичної системи суспільства.

Особливості функціонування громадських об’єднань та масових рухів, в яких є достатній потенціал, що дозволяє громадянам брати участь у процесі прийняття державних рішень з життєво важливих питань і здійснювати контроль за їх реалізацією. Класифікація громадських об’єднань за різними критеріями: за порядком утворення і формами діяльності; за внутрішньою структурою та ін. Право на об’єднання громадян та його законодавче закріплення. Принципи утворення і діяльності громадських об’єднань. Обмеження щодо утворення й діяльності громадських об’єднань. Поняття громадської організації та його співвідношення з поняттям «громадське об’єднання».


Дата добавления: 2015-07-11; просмотров: 113 | Нарушение авторских прав


 

 

Читайте в этой же книге: МЕТОДИКА ПРОВЕДЕННЯ ДЕРЖАВНОГО ЕКЗАМЕНУ | Практичне завдання №6 | ТЕОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА ЯК НАУКА ТА НАВЧАЛЬНА ДИСЦИПЛІНА | ПОНЯТТЯ, ПОХОДЖЕННЯ, СУТНІСТЬ ТА ТИПОЛОГІЯ ДЕРЖАВИ | ТЕМА №3. | ТЕОРІЯ ФУНКЦІЙ ДЕРЖАВИ | Поняття та сутність права | Форми права | НормА права | ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ СУСПІЛЬНИХ ВІДНОСИН |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
МЕХАНІЗМ ТА АПАРАТ ДЕРЖАВИ| ДЕМОКРАТИЧНА, СОЦІАЛЬНА, ПРАВОВА ДЕРЖАВА

mybiblioteka.su - 2015-2022 год. (0.028 сек.)