Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

ДЕМОКРАТИЧНА, СОЦІАЛЬНА, ПРАВОВА ДЕРЖАВА

Читайте также:
  1. Авторско-правовая охрана программ для ЭВМ, баз данных и топологий интегральных микросхем
  2. Адм. Правовая норма, понятие, виды
  3. Бюджет и государственный бюджетный фонд. Понятие, виды, правовая форма
  4. Бюджетное законодательство как правовая основа регулирования бюджетных отношений. Конституция Республики Беларусь об основах организации финансово-кредитной системы
  5. Вопрос №1 Уголовно-правовая характеристика стадий совершения преступления
  6. Глава 1. ПОНЯТИЕ, СИСТЕМА, ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ И ПРАВОВАЯ ОСНОВА МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ГОРОДА ИЖЕВСКА
  7. ГЛАВА 3. МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ТЕРРОРИЗМ
Помощь в написании учебных работ
1500+ квалифицированных специалистов готовы вам помочь

Демократія як форма реалізації народовладдя Ознаки та принципи демократії. Основні форми демократії. Пряма і представницька демократія. Поняття й класифікація інститутів демократії за різними критеріями: за ступенем складності; за юридичною силою тощо. Функції демократії: поняття, види та зв’язок з функціями держави. Співвідношення демократії та самоврядування в умовах державно організованого суспільства. Форми та інститути демократії в Україні. Поняття та загальна характеристика виборів і референдуму як форм безпосередньої демократії. Проблемні аспекти питання всеукраїнського та місцевого референдумів в Україні й можливі перспективи його вирішення. Поняття та ознаки демократичної держави.

Історичний розвиток ідей про соціальну державу. Моделі соціальної держави. Характеристика основних ознак соціальної держави. Поняття й принципи соціальної держави. Процес формування соціальної держави. Концепція формування соціальної, правової держави в Україні. Аналіз нормативно-правових передумов закріплення цієї концепції в національній правовій системі. Чинники, які стримують перехід України до соціальної та правової. Зарубіжний досвід з цього питання й можливі шляхи вирішення такої проблеми.

Аналіз історії виникнення і розвитку ідеї правової держави. Ідеї й положення вироблені мислителями античності, прогресивними мислителями буржуазних революцій, мислителями царської Росії та їх вплив на формування державно-правових уявлень. Причини занепаду ідеї правової держави в нашій країні у післявоєнний період й основні тенденції розвитку правової держави в руслі реформістських процесів на сучасному етапі. Плюралізм думок вчених щодо визначення поняття правової держави. Специфічні ознаки правової держави: пов’язаність державної влади правом; побудова відносин особи і держави на основі взаємної відповідальності тощо. Формальні ознаки правової держави. Характеристика правопорядку як однієї з найважливіших ознак і умов існування правової держави. Поняття та істотні ознаки правопорядку. Співвідношення поняття правопорядку й громадського порядку. Прояви та стан правопорядку в Україні. Поняття й зміст верховенства права та його роль і місце у правовій державі. Поняття законності, її ознаки та умови. Громадянське суспільство та його значення у формуванні та функціонуванні правової держави.

Визначення конкретних шляхів й напрямів для становлення України як дійсно демократичної, соціальної і правової держави. Чинники, які заважають такому становленню.

 


Дата добавления: 2015-07-11; просмотров: 129 | Нарушение авторских прав


 

 

Читайте в этой же книге: МЕТОДИКА ПРОВЕДЕННЯ ДЕРЖАВНОГО ЕКЗАМЕНУ | Практичне завдання №6 | ТЕОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА ЯК НАУКА ТА НАВЧАЛЬНА ДИСЦИПЛІНА | ПОНЯТТЯ, ПОХОДЖЕННЯ, СУТНІСТЬ ТА ТИПОЛОГІЯ ДЕРЖАВИ | ТЕМА №3. | ТЕОРІЯ ФУНКЦІЙ ДЕРЖАВИ | МЕХАНІЗМ ТА АПАРАТ ДЕРЖАВИ | Форми права | НормА права | ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ СУСПІЛЬНИХ ВІДНОСИН |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
ГРОМАДЯНСЬКЕ СУСПІЛЬСТВО, ПОЛІТИЧНА СИСТЕМА СУСПІЛЬСТВА І ДЕРЖАВА| Поняття та сутність права

mybiblioteka.su - 2015-2022 год. (0.028 сек.)