Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Звітність і аудит у сфері праці, їх сутність і значення

Читайте также:
  1. IV. Виконати тест «Педагогічні ситуації» на визначення рівня розвитку педагогічних здібностей майбутніх інженерів-педагогів, зробити самостійні висновки.
  2. Y. Напишіть про будь-яку молодіжну організацію вашого міста, її призначення.
  3. Алгоритм визначення дотацій вирівнювання
  4. Анализ аудитории
  5. Аналіз ступеня вільності механізму. Наведемо визначення механізму, враховуючи нові поняття.
  6. Аспекты существенности в аудите
  7. Атестація робочих місць за умовами праці, мета та зміст, порядок проведення
Помощь ✍️ в написании учебных работ
1500+ квалифицированных специалистов готовы вам помочь

Основна мета аналізу звітності і виконання аудиторськоїперевірки підприємства у сфері праці полягає у виявленні порушень щодо:

• застосування законодавства держави;

• витрачання засобів на заробітну плату;

• організації праці;

• руху кадрів на підприємстві (звільнення і прийом);

• дотримання правил охорони і безпеки праці на підприємстві;

• умов праці та організації робочих місць;

• виконання плану трудових показників підприємства.

Аудит в трудовій сфері— це система заходів, що періодично проводиться щодо збору інформації, її аналізу і оцінки на цій основі ефективності діяльності підприємства з організації праці і регулювання соціально-трудових відносин.

Об'єктом аудитув трудовій сфері є персонал підприємства, його діяльність. В цілях аудиту персонал підприємства і його діяльність представляються у вигляді системи показників, які дозволяють охарактеризувати:

• результативність, ефективність трудових ресурсів підприємства;

• ефективність організації соціально-трудових відносин;

• ефективність роботи службу правління трудовими ресурсами (ефективність систем мотивації і оплати праці, раціональність методів оцінки праці, ефективність організації робочих місць, розподілу робіт, ефективність використання робочого часу).

Основними джерелами інформації,що використовуються при проведенні аудиту в трудовій сфері, є: закони і інструкції, трудові показники, звітні дані відділу праці і заробітної плати, бухгалтерії, акти ревізій, анкетування й інтерв'ю працівників.

Аудит трудових показників здійснюється згідно з планом і складається з 4-х етапів:

• підготовчого (встановлюються терміни, завдання, виконавці аудиту, а також розробляється програма розгляду інформації, яка аналізується);

• збору інформації (опитування, обробка статистичних даних);

• обробка інформації;

• узагальнення і надання результатів та висновків .

Аудит ефективності управління персоналом дозволяє оцінити ефективність кадрових управлінських заходів у вартісному виразі.

Аудит продуктивності праці спрямований на вивчення ступеня виконання виробничих планів із зростання продуктивності праці.

Аудит використання коштів на заробітну плату включає обґрунтування використання форм і систем заробітної плати, аналіз ефективності систем преміювання, аналіз розподілу і використання коштів, які відраховуються у фонд споживання.

За наслідками аудиторської перевірки можуть бути визначені напрями для встановлення, зміни або вдосконалення стандартів. Перевірка сприяє кадровим перестановкам, поліпшуючим якісний склад трудових ресурсів, просуванню найбільш перспективних співробітників і розвитку творчої активності. Важливим є обчислення втрат від неефективного використання трудових ресурсів і можливість скорочення непродуктивних витрат

Доверь свою работу ✍️ кандидату наук!
1500+ квалифицированных специалистов готовы вам помочь

Дата добавления: 2015-07-11; просмотров: 174 | Нарушение авторских прав


 

 

Читайте в этой же книге: Завантажувальна | Методичне забезпечення | Завантажувальна | Заважування тари | Варіанти для самостійного виконання | Методичні рекомендації | Чзаг. — загальна чисельність населення. |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Система трудових показників, їх взаємозв'язок| ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

mybiblioteka.su - 2015-2022 год. (0.011 сек.)