Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Рішення. Тема 1: Енергозбереження в системах електроприводу

Читайте также:
  1. Аналіз прийняття рішення про проведення рекламної кампанії
  2. В) незалежність їх від загальнодержавних органів влади у прийнятті певних рішень щодо місцевих проблем і забезпечення при цьому їхнього вирішення відповідними коштами.
  3. Вибір оптимального рішення за правилом максИмакс
  4. Вирішення спорів у межах міжнародних організацій
  5. Глава 3. ВИКОНАННЯ РІШЕННЯ
  6. Історія становлення в міжнародному праві зобов’язання мирного вирішення міжнародних спорів
  7. Методика рішення задачі
Помощь в написании учебных работ
1500+ квалифицированных специалистов готовы вам помочь

Тема 1: Енергозбереження в системах електроприводу

Мета:Виконати індивідуальні завдання за визначенням економії електроенергії в системах електроприводу

 

Завдання №1.1

Двигун механічної установки працює під навантаженням Тн1 – час, при цьому час х.х. – Тх1 і з середнім значенням коефіцієнта завантаження Кз1. В результаті модернізації механічної установки вдалося зменшити час х.х. до Тх2, а коефіцієнт завантаження підвищили до Кз2 . Добове споживання електроенергії до модернізації складало Wу1, число годин роботи установки в рік - n. Визначити очікувану річну економію електроенергії.

 

Рішення

 

Для визначення річної економії електроенергії скористаємося формулою

 

.

 

Визначимо значення тимчасових коефіцієнтів Кт1 і Кт2

 

;

 

.

 

По графіку Кw = f(Кз) (Рис. 1.1) визначимо значення коефіцієнтів збільшення питомої витрати електроенергії Кw1; Кw2.

 

Знайдемо 2

 

, ,

де - питома витрата енергії за відсутності холостого ходу і завантаженню Кз=1;

- фактичне значення питомої витрати електроенергії за фіксований проміжок часу.

 

Звідси

.

Остаточно розрахуємо очікувану річну економію електроенергії W, кВт·год/рік.

Початкові дані, по варіантах приведені в таблиці 1.1.

Таблиця 1.1

Вихідні дані для завдання №1.1

Параметри № варіанту  
 
Тн1, год/добу  
Тх1, год/добу  
Кз1, о.е. 0,37 0,3 0,4 0,2 0,27 0,35 0,42 0,28 0,32 0,24  
Тх2, год/добу 5,5 7,5  
Кз2, о.е. 0,85 0,7 0,85 0,6 0,7 0,8 0,85 0,8 0,75 0,75  
Wy1, кВт*год/добу  
n  
Параметри № варіанту
Тн1, год/добу
Тх1, год/добу
Кз1, о.е. 0,4 0,45 0,5 0,55 0,43 0,6 0,3 0,4 0,35 0,42
Тх2, год/добу 12,5 8,4 7,2 6,1 7,3 10,5 8,3 11,2 7,3 8,7
Кз2, о.е. 0,73 0,59 0,81 0,89 0,75 0,81 0,64 0,74 0,62 0,81
Wy1, кВтгод/добу
n
Параметри № варіанту
Тн1, год/добу
Тх1, год/добу
Кз1, о.е. 0,3 0,35 0,39 0,5 0,4 0,37 0,39 0,44 0,35 0,41
Тх2, год/добу 12,3 6,8 6,4 10,1 9,6 8,4 6,5 6,2 8,1 10,2
Кз2, о.е. 0,6 0,71 0,75 0,7 0,68 0,73 0,76 0,65 0,71 0,73
Wy1 кВтгод/добу
n

 

Рис. 1.1. Графік залежності Кw = f(Кз).

 


Дата добавления: 2015-07-11; просмотров: 108 | Нарушение авторских прав


 

 

Читайте в этой же книге: Методичні рекомендації до виконання завдання 7 | Методичні рекомендації до виконання завдання 8-10 | Методичні рекомендації до виконання завдання 6 | Задача № 4 | Змістовий модуль 1. Дизайн і мода як основа композиції одягу | Змістовий модуль 2. Основні закономірності композиції одягу | Змістовий модуль 3. Основи проектування одягу | Тепловози та дизель –поїзди | Хід роботи | Практична робота № 3 |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Лабораторна робота 4| Рішення

mybiblioteka.su - 2015-2022 год. (0.012 сек.)