Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Тепловози та дизель –поїзди

Читайте также:
  1. Дизель Д 49
  2. Параметры зарубежных погрузочно-транспортных машин с дизельным приводом
  3. Сердце мифа - дизельные двигатели
  4. Система питания дизельного двигателя
  5. Средний элементный состав дизельного топлива
  6. Средний элементный состав дизельного топлива
Помощь в написании учебных работ
1500+ квалифицированных специалистов готовы вам помочь

Міністерство транспорту та зв’язку України

Державна адміністрація залізничного транспорту

Слов’янський технікум залізничного транспорту


РОЗГЛЯНУТО:

Цикловою комісією спеціальних

дисциплін Рухомого складу

та спеціальної техніки залізничного

транспорту

Протокол від 2006 р

---------------- О.Г.Кравчуновський
ЗАТВЕРДЖУЮ:

Заступник директора

з навчальної роботи

 

 

---------------- В.І. Скляров
.......................... 2006 р


Методичні рекомендації

та завдання для виконання практичних робіт з предмета

Тепловози та дизель –поїзди

спеціальності 5.100503 "Обслуговування рухомого складу та спеціальної

техніки залізничного транспорту" (Локомотиви)

напрямку підготовки 1005 «Залізниці та залізнична техніка»

 

2006 р.

 

 

Методичні рекомендації та завдання для виконання практичних робіт

з предмета „ Тепловози та дизель - -поїзди.”

Розробив викладач СТЗТ Агулов В.В.


ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Виконання практичних робіт має мету розширити та закріпити теоретичні знання з предмета, придбати практичні навики з експлуатації обладнання тепловозу, навчитися проводити розбирання та збирання вузлів тепловозу.

Виконання робіт проводиться у спеціалізованій аудиторії, де розміщено необхідне устаткування:

- стенди для вивчення конструкції вузлів тепловозу;

- деталі тепловозу;

- плакати по конструкції вузлів тепловозу;

- схеми обладнання тепловозу.

Практичні роботи виконуються по підгрупам. Біля кожного стенду знаходяться групи, не більше 5-7 студентів.

Перед початком виконання роботи викладач перевіряє готовність лабораторії до роботи, теоретичну підготовку студентів, проводить інструктаж з охорони праці (особливо це стосується робіт, які про­водяться на території або у цехах локомотивного депо Слов'янськ).

Студенти до виконання робіт повинні підготуватися:

- вивчити особливості конструкції вузла тепловозу за темою практичної

роботи, використовуючи підручники, плакати, деталі та вузли,
індивідуальні картки;

- уяснити ціль роботи, порядок її виконання та зміст звіту;

- перевірити робоче місце та його підготовку за темою практичної роботи.

У процесі виконання роботи студенти звертаються до викладача з
результатами виконання, даними перевірки, знятими параметрами та
розмірами.

Студенти повинні дотримуватися таких правил охорони праці:

1. Дотримуватися обережності при огляді деталі або вузла тепловозу,
особливо при його пересуванні на робочому місці та по аудиторії.

2. Деталі виміряти та переміщати у присутності викладача.

3. При розбиранні та збиранні вузла дотримуватися обережності, важкі
деталі складати на стенд поруч з вузлом, не піднімати, не кидати на
підлогу.

4. Перед розбиранням звернути увагу на закріплення окремих деталей до
головного вузла.

5. Знімати параметри та процес спрацювання електроприладів та приборів
автоматики і управління можливо тільки після перевірки схеми
підключення їх у присутності викладача.

6. Практичні роботи, які проводяться у депо, узгоджуються та
затверджуються представником депо.

7. Перед проведенням роботи у депо студенти проходять інструктаж з

охорони праці на території депо або цеху. Інструктаж проводиться

викладачем або робітником (бригадиром та інш.) цеху з розписом у

журналі з охорони праці.

8. Робота в депо проводиться у присутності двох викладачів.


 

Методичні вказівки до практичної роботи № 1

з предмету „Тепловози та дизель-поїзди ”

1. Тема: ознайомлення з розміщенням обладнання на тяговому рухомому складі.

Охорона праці


2. Мета: практично ознайомитися з розміщенням обладнання на тяговому рухомому складі. Призначення його основних частин, серії та осьові характеристики ТРС

3. Обладнання, інструменти:

3.1.Плакати, схеми локомотивів;

3.2.Індивідуальні картки.

4. Загальні питання:

4.1. Принцип роботи локомотива;

4.2. Призначення основних частин локомотива;

4.3. Призначення передачі на ТРС та її характеристика;

4.4. Принцип компонування обладнання;

4.5. Серії та осьові характеристики локомотивів.

5. Література, навчальні посібники:

5.1. Кузьмич В. Д. Тепловози. М.: Транспорт, 1991- С. 4-14

5.2. Пойда В. В. Тепловози М.: Транспорт 1988 – С. 3-9

 

6. Порядок виконання роботи:

6.1. Вивчити схему розміщення обладнання на локомотиві;

6.2. Описати принцип дії локомотива;

6.3. Розгляну за яким принципом розміщено обладнання на локомотиві;

6.4. Описати як розшифрувати серію локомотива та записати його осьову

характеристику.

6.5. Зробити ескіз розташування обладнання на локомотиві

6.6. Оформити звіт.

7. Контрольні питання:

За якою схемою працює тепловоз;

Як призначення мають основні частини тепловоза;

7.3. Яке призначення має передача на тепловозі;

7.4. За яким принципом компонується обладнання на локомотиві;

7.5. Як розшифрувати серію та осьову формулу локомотива.

8. Зробити висновки по роботі:

 

 

1. Мета: практично ознайомитися з розміщенням обладнання на тяговому рухомому складі. Призначення його основних частин, серії та осьові характеристики тепловозу 2ТЭ116 і ЧМЭ3

 


2.Обладнання, інструменти:

2.1.Плакати, схеми локомотивів;

2.2.Індивідуальні картки.

3. Порядок виконання роботи:

3.1. Вивчити схему розміщення обладнання на локомотиві;

3.2. Описати принцип дії локомотива;

3.3. Розгляну за яким принципом розміщено обладнання на локомотиві;

3.4. Описати як розшифрувати серію локомотива та записати його осьову

характеристику.

3.5. Зробити ескіз розташування обладнання на локомотиві

3.6. Оформити звіт.

4. Зробити висновки по роботі

 

 
 


 

 
 

 


 

 


 

Методичні вказівки до практичної роботи № 2

з предмету „Тепловози та дизель-поїзди ”

1. Тема: ознайомлення з робочими процесами двигуні внутрішнього згорання та

їх будовою.


2. Мета: практично ознайомитися та вивчити конструкцію, принцип дії ДВЗ, їх

техніко – економічні показники.

3. Обладнання, інструменти:

3.1.Макет та схема дизеля;

3.2.Основні вузли дизеля.

4. Загальні питання:

4.1. Призначення та будова ДВЗ;

4.2. Призначення основних вузлів дизеля;

4.3. Принцип дії дизеля;

4. 4. Техніко – економічні показники дизеля.

5. Література, навчальні посібники:

5.1. Кузьмич В. Д. Тепловози. М.: Транспорт, 1991- С. 63-71

5.2. Пойда В. В. Тепловози М.: Транспорт 1988 – С. 28-36

 

6. Порядок виконання роботи:

6.1. Вивчити схему дизеля та описати як він працює;

6.2. Записати назву основних вузлів дизеля;

6.3. Записати характеристики дизелів та дати їх порівняльну характеристику ;

6.4. Оформити звіт.

7. Контрольні питання:

Як здійснюється робота ДВЗ;

Яку будову має дизель .

7.5. Які показники впливають на потужність ДВЗ.

8. Зробити висновки по роботі:

 

1. Мета: практично ознайомитися та вивчити конструкцію, принцип дії та

техніко – економічні показники ДВЗ.

2.Обладнання, інструменти:

2.1. Макет та схема дизеля;

2.2. Основні вузли дизеля.

 

3. Порядок виконання роботи:

3.1. Вивчити схему дизеля та описати як він працює;

3.2. Записати назву основних вузлів дизеля;

3.3. Записати характеристики дизелів та дати їх порівняльну характеристику ;

3.4. Оформити звіт.

 

4. Зробити висновки по роботі

 

 
 

 

 


 


 

 
 

 


Методичні вказівки до практичної роботи №3

з предмету „Тепловози та дизель-поїзди ”

1. Тема: вивчення конструкції та принципу дії шатунно – кривошипного механізму дизеля

2. Мета: практично ознайомитися та вивчити конструкцію, принцип дії шатунно – кривошипного механізму дизеля

3. Обладнання, інструменти:

3.1.Шатунно – кривошипний механізм дизеля 5Д49;

4. Загальні питання:

4.1.Призначення та устрій ШКМ;

4.2.Принцип дії ШКМ;

4.3. Конструкція та призначення деталей ШКМ.

5. Література, навчальні посібники:

5.1. Кузьмич В. Д. Тепловози. М.: Транспорт, 1991- С. 101-105

5.2. Пойда В. В. Тепловози М.: Транспорт 1988 – С. 89-94

 

6. Порядок виконання роботи:

6.1. Вивчити конструкцію ШКМ;

6.2. Вивчити конструкцію деталей ШКМ;

6.3. Зробити ескіз деталі ШКМ згідно з варіантом;

І варіант - поршень;

II варіант - шатун;

III варіант - колінчастий вал;

IV варіант - вкладиш підшипника, втулка поршневого пальця.

 

6.4. Оформити звіт.

7. Контрольні питання:

7.1. Як здійснюється зміна поступового руху поршня в круговий рух колінчастого вала;

7.2. Як єднаються між собою деталі ШКМ.

8. Зробити висновки по роботі:

 

1. Мета: практично ознайомитися та вивчити конструкцію, принцип дії шатунно – кривошипного механізму дизеля

2.Обладнання, інструменти:

2.1. Шатунно – кривошипний механізм дизеля 5Д49;

 

3. Порядок виконання роботи:

3.1. Вивчити конструкцію ШКМ;

3.2. Вивчити конструкцію деталей ШКМ;

3.3. Зробити ескіз деталі ШКМ згідно з варіантом;

І варіант - поршень;

II варіант - шатун;

III варіант - колінчастий вал;

IV варіант - вкладиш підшипника, втулка поршневого пальця.

3.4. Оформити звіт.


4. Зробити висновки по роботі

 

 
 


 

 

 

 
 

 


Методичні вказівки до практичної роботи № 4

з предмету „Тепловози та дизель-поїзди ”

1. Тема: ознайомлення з конструкцією паливної апаратури високого тиску


2. Мета: практично ознайомитися, вивчити конструкцію, принцип дії паливної помпи високого тиску та форсунки дизеля

3. Обладнання, інструменти:

3.1. Паливна помпа високого тиску дизеля 5Д49;

3.2. Паливна форсунка дизеля 5Д49;

3.3. Набір ключів.

4. Загальні питання:

4.1. Призначення та устрій ППВТ;

4.2. Принцип дії ППВТ;

4.3. Регулювання кількості пального.

4.4. Призначення та устрій форсунки;

4.5. Принцип дії форсунки;

4.6. Регулювання тиску вприскування палива.

 

5. Література, навчальні посібники:

5.1 . Кузьмич В. Д. Тепловози. М.: Транспорт, 1991- С. 112-117

5.2. Пойда В. В. Тепловози М.: Транспорт 1988 – С. 109-115

 

6. Порядок виконання роботи:

6.1. Вивчити конструкцію ППВТ;

6.2. Розібрати ППВТ, для цього:
встановити помпу товкачем вгору; відкріпити гвинта, які кріплять направляючу втулку до корпусу помпи і зняти її разом с товкачем; зняти плунжер разом з пружиною і нижньою тарілкою; переставити помпу штуцером вгору та відкріпити штуцер; зняти нагнітаючий клапан; вивернути стопорний гвинт та дістати втулку плунжера;

6.3. Вивчити конструкцію деталей ППВТ;

6.4. Зібрати ППВТ;

6.5. Вивчити конструкцію форсунки;

6.6. Розібрати форсунку;

6.7. Вивчити конструкцію деталей форсунки;

6.8. Зібрати форсунку;

6.9. Зробити ескіз вузла згідно з варіантом;

 

І варіант - плунжер ППВТ;

II варіант – розпилювач форсунки;

III варіант - нагнітаючий клапан;

IV варіант - штовхач.

 

6.10. Оформити звіт.

7. Контрольні питання:

7.1. Як здійснюється подача палива до форсунки;

7.2. Як регулюється кількість палива.

7.3. Як регулюється тиск палива.

 

1. Мета: практично ознайомитися, вивчити конструкцію, принцип дії паливної помпи високого тиску та форсунки дизеля

 

2. Обладнання, інструменти:

2.1. Паливна помпа високого тиску дизеля 5Д49;

2.2. Паливна форсунка дизеля 5Д49;

2.3. Набір ключів.

 

3. Порядок виконання роботи:

3.1. Вивчити конструкцію ППВТ та форсунки;

3.2. Розібрати ППВТ та форсунку;

3.3. Вивчити конструкцію деталей ППВТ та форсунки;

3.4. Зібрати ППВТ та форсунку;

3.5. Зробити ескіз вузла згідно з варіантом;

І варіант - плунжер ППВТ;

II варіант – розпилювач форсунки;

III варіант - нагнітаючий клапан;

IV варіант - штовхач.

3.6. Оформити звіт.

4. Зробити висновки по роботі


 

 
 

 


 

 


 

 

 

 

 
 

 


 

Методичні вказівки до практичної роботи № 5

з предмету „Тепловози та дизель-поїзди ”

1. Тема: ознайомлення з конструкцією і роботою регулятора числа обертів


2. Мета: практично ознайомитися та вивчити конструкцію, принцип дії регулятора числа обертів

3. Обладнання, інструменти:

3.1.Регулятор числа обертів;

3.2.Принципова схема роботи регулятора числа обертів.

4. Загальні питання:

4.1.Призначення та устрій РЧО;

4.2.Призначення та устрій основних вузлів РЧО;

4.3.Принцип дії РЧО;

5. Література, навчальні посібники:

5.1. Кузьмич В. Д. Тепловози. М.: Транспорт, 1991- С. 117 – 128

5.3. Пойда В. В. Тепловози М.: Транспорт 1988 – С. 115 - 134

 

6. Порядок виконання роботи:

6.1. Вивчити схему роботи РЧО та описати як він працює;

6.2. Вивчити устрій та принцип дії головних вузлів РЧО;

6.3. Оформити звіт.

7. Контрольні питання:

7.1. Як здійснюється регулювання числа обертів при зміні навантаження на дизель;

8. Зробити висновки по роботі:

 

 

1. Мета: практично ознайомитися та вивчити конструкцію, принцип дії регулятора числа обертів


2.Обладнання, інструменти:

2.1. Регулятор числа обертів;

2.2. Принципова схема роботи регулятора числа обертів.

 

3. Порядок виконання роботи:

3.1. Вивчити схему роботи РЧО та описати як він працює;

3.2. Вивчити устрій та принцип дії головних вузлів РЧО;

3.4. Оформити звіт.

 

4. Зробити висновки по роботі

 


 

 

 
 

 


 

 


 

 

ЛШІ6

 

 
 

 


Методичні вказівки до практичної роботи № 6

з предмету „Тепловози та дизель-поїзди ”

1. Тема: ознайомлення з конструкцією паливної системи.


2. Мета: практично ознайомитися та вивчити конструкцію, принцип дії та розташування обладнання паливної системи тепловозів

3. Обладнання, інструменти:

3.1.Деталі паливної системи тепловоза;

3.2.Схема паливної системи.

4. Загальні питання:

4.1.Призначення та устрій паливної системи;

4.2.Принцип дії паливної системи;

4. 3. Основні вузли паливної системи.

5. Література, навчальні посібники:

5.1. Кузьмич В. Д. Тепловози. М.: Транспорт, 1991- С. 131 - 139

5.2. Пойда В. В. Тепловози М.: Транспорт 1988 – С. 150 – 158

 

6. Порядок виконання роботи:

6.1. Вивчити схему паливної системи та описати як вона працює;

6.2. Вивчити устрій та принцип дії головних вузлів паливної системи;

6.3. Зробити ескіз вузла паливної системи згідно з варіантом;

І варіант – фільтр грубого очищення;

II варіант – фільтр тонкого очищення;

III варіант – паливопідкачувальна помпа;

ІV варіант – паливопідігрівач

6.4. Оформити звіт.

7. Контрольні питання:

7.1. Як здійснюється регулювання тиску палива;

7.2. Як здійснюється контроль за станом паливної системи.

 

8. Зробити висновки по роботі:

 

 

1. Мета: практично ознайомитися та вивчити конструкцію, принцип дії та розташування обладнання паливної системи тепловозів


2.Обладнання, інструменти:

2.1.Деталі паливної системи тепловоза;

2.2. Схема паливної системи.

 

 

3. Порядок виконання роботи:

3.1. Вивчити схему паливної системи та описати як вона працює;

3.2.Вивчити устрій та принцип дії головних вузлів паливної системи;

3.3. Зробити ескіз вузла паливної системи згідно з варіантом;

 

І варіант – фільтр грубого очищення;

II варіант – фільтр тонкого очищення;

III варіант – паливопідкачувальна помпа;

ІV варіант – паливопідігрівач

 

3.4. Оформити звіт.

4. Зробити висновки по роботі


 

 

 
 


 


 

 

 
 

 


Методичні вказівки до практичної роботи №

з предмету „Тепловози та дизель-поїзди ”

1. Тема: ознайомлення з конструкцією масляної системи

4. Мета: практично ознайомитися та вивчити конструкцію, принцип дії та розташування обладнання масляної системи тепловозів

3. Обладнання, інструменти:

3.1.Деталі масляної системи тепловоза;

3.2.Індивідуальні картки.

4. Загальні питання:

4.1.Призначення та устрій зовнішньої масляної системи;

4.2.Призначення та устрій внутрішньої масляної системи;

4.3.Принцип дії масляної системи;

4. 4. Основні вузли масляної системи.

5. Література, навчальні посібники:

5.1. Кузьмич В. Д. Тепловози. М.: Транспорт, 1991- С. 342-344

5.2. Пойда В. В. Тепловози М.: Транспорт 1988 – С. 273-275

 

6. Порядок виконання роботи:

6.1. Вивчити схему масляної системи та описати як вона працює;

6.2.Вивчити устрій та принцип дії головних вузлів масляної системи;

6.3. Зробити ескіз вузла масляної системи згідно з варіантом;

І варіант - масляна помпа;

II варіант - фільтр грубої очистки;

III варіант - фільтр тонкої очистки;

IV варіант - центробіжний очищувач масла.

 

6.4. Оформити звіт.

7. Контрольні питання:

7.1. Як здійснюється регулювання тиску мастила;

7.2. Як контролюється температура та тиск мастила.

 

8. Зробити висновки по роботі:

 

 


 

 


 

 


1. Мета: практично ознайомитися та вивчити конструкцію, принцип дії та

розташування обладнання масляної системи тепловозів


2.Обладнання, інструменти:

2.1.Деталі масляної системи тепловоза;

2.2.Індивідуальні картки.

3. Порядок виконання роботи:

3.1. Вивчити схему масляної системи та описати як вона працює;

3.2.Вивчити устрій та принцип дії головних вузлів масляної системи;

3.3. Зробити ескіз вузла масляної системи згідно з варіантом;

І варіант - масляна помпа;

II варіант - фільтр грубої очистки;

III варіант - фільтр тонкої очистки;

IV варіант - центробіжний очищувач масла.

3.4. Оформити звіт.

4. Зробити висновки по роботі

 

 


 

 
 


 


 
 

 


 

 

 

 

 


 
 

 

 


 

 


 

 

Методичні вказівки до практичної роботи №8

з предмету „Тепловози та дизель-поїзди ”

1. Тема: ознайомлення з конструкцією водяної системи охолодження дизеля


5. Мета: практично ознайомитися та вивчити конструкцію, принцип дії та розташування обладнання водяної системи тепловозів

3. Обладнання, інструменти:

3.1.Деталі водяної системи тепловоза;

3.2.Схема системи охолодження.

4. Загальні питання:

4.1.Призначення та устрій водяної системи;

4.2.Принцип дії водяної системи;

4.3. Основні деталі водяної системи.

5. Література, навчальні посібники:

Кузьмич В. Д. Тепловози. М.: Транспорт, 1991- С. 139 – 150

Пойда В. В. Тепловози М.: Транспорт 1988 – С. 168 – 174

 

6. Порядок виконання роботи:

6.1. Вивчити схему водяної системи та описати як вона працює;

6.2. Вивчити устрій та принцип дії головних вузлів водяної системи;

6.3. Зробити ескіз вузла водяної системи згідно з варіантом;

І варіант – водяна помпа;

II варіант – водомасляний теплообмінник;

III варіант – розширювальний бак.

6.4. Оформити звіт.

7. Контрольні питання:

7.1. Як здійснюється охолоджування дизеля;

7.2. Як здійснюється охолоджування масла.

7.3. Як здійснюється охолоджування повітря.

 

8. Зробити висновки по роботі:

 

1. Мета: практично ознайомитися та вивчити конструкцію, принцип дії та розташування обладнання водяної системи тепловозів


2.Обладнання, інструменти:

2.1. Деталі водяної системи тепловоза;

2.2. Схема системи охолодження.

 

3. Порядок виконання роботи:

3.1. Вивчити схему водяної системи та описати як вона працює;

3.2. Вивчити устрій та принцип дії головних вузлів водяної системи;

3.3. Зробити ескіз вузла водяної системи згідно з варіантом;

І варіант – водяна помпа;

II варіант – водомасляний теплообмінник;

III варіант – розширювальний бак.

3.4. Оформити звіт.

4. Зробити висновки по роботі

 

 


 

 
 


 

 


 

 

 

 
 

 


 


Методичні вказівки до практичної роботи № 9

з предмету „Тепловози та дизель-поїзди ”

1. Тема: ознайомлення з конструкцією елементів повітреподачі і випуску газів


2. Мета: практично ознайомитися та вивчити конструкцію, принцип дії та розташування обладнання системи повітреподачі і випуску газів

3. Обладнання, інструменти:

3.1.Деталі системи повітреподачі і випуску газів тепловоза;

3.2.Схема системи повітреподачі і випуску газів.

 

4. Загальні питання:

4.1.Призначення та устрій системи повітреподачі і випуску газів ;

4.2.Принцип дії системи повітреподачі і випуску газів;

4.3. Основні деталі системи повітреподачі і випуску газів.

5. Література, навчальні посібники:

5.1. Кузьмич В. Д. Тепловози. М.: Транспорт, 1991- С. 154 – 162

5.2. Пойда В. В. Тепловози М.: Транспорт 1988 – С. 135 – 150

 

6. Порядок виконання роботи:

6.1. Вивчити схему системи та описати як вона працює;

6.2. Вивчити будову та принцип дії головних вузлів системи;

6.3. Зробити ескіз повітряочистників системи

6.4. Оформити звіт.

7. Контрольні питання:

7.1. Як здійснюється очищення повітря;

7.2. Як здійснюється подача повітря до циліндрів дизеля.

7.3. Як здійснюється охолоджування повітря.

 

8. Зробити висновки по роботі:

 

1. Мета: практично ознайомитися та вивчити конструкцію, принцип дії та розташування обладнання системи повітреподачі і випуску газів

2.Обладнання, інструменти:

2.1. Деталі системи системи повітреподачі і випуску газів тепловоза;

2.2. Схема системи охолодження.

3. Порядок виконання роботи:

3.1. Вивчити схему системи та описати як вона працює;

3.2. Вивчити будову та принцип дії головних вузлів системи;

3.3. Зробити ескіз повітряочистників системи;

3.4. Оформити звіт.


4. Зробити висновки по роботі

 


 


 

 


Методичні вказівки до практичної роботи № 10

з предмету „Тепловози та дизель-поїзди ”

1. Тема: ознайомлення з конструкцією і розміщенням акумуляторних батарей на локомотиві.


8. Мета: практично ознайомитися та вивчити конструкцію, принцип дії та розташування акумуляторних батарей на локомотиві.

3. Обладнання, інструменти:

3.1.Акумуляторна батарея;

3.2.Схема з’єднання акумуляторної батареї.

4. Загальні питання:

4.1.Призначення та устрій АБ;

4.2.Принцип дії АБ;

4.3. Схема з’єднання АБ та її розміщення на локомотиві.

5. Література, навчальні посібники:

5.1. Кузьмич В. Д. Тепловози. М.: Транспорт, 1991- С. 234 - 240

 

6. Порядок виконання роботи:

6.1. Вивчити схему з’єднання АБ та місце її розташування;

6.2. Вивчити устрій та принцип дії АБ;

6.3. Оформити звіт.

7. Контрольні питання:

7.1. Які АБ застосовуються на локомотивах ;

7.2. Яку будову має АБ.

 

8. Зробити висновки по роботі:

 

1. Мета: практично ознайомитися та вивчити конструкцію, принцип дії та розташування акумуляторних батарей на локомотиві.

 


2.Обладнання, інструменти:

2.1.Акумуляторна батарея;

2.2.Схема з’єднання акумуляторної батареї.

 

3. Порядок виконання роботи:

3.1. Вивчити схему з’єднання АБ та місце її розташування;

3.2. Вивчити та описати будову та принцип дії АБ;

3.3. Оформити звіт.

 


4. Зробити висновки по роботі

 


 


 

 

 

 


Методичні вказівки до практичної роботи № 11

з предмету „Тепловози та дизель-поїзди ”

1. Тема: ознайомлення з конструкцією візків локомотива


2. Мета: практично ознайомитися та вивчити конструкцію рам візків, ресорного підвішування, колісних пар, букс.

3. Обладнання, інструменти:

3.1.Схема візків тепловоза;

3.2.Індивідуальні картки.

4. Загальні питання:

4.1.Яку будову має рама візків;

4.2.Яку будову має колісна пара.

4.3.Яку будову мають опорні пристрої.

4.4.Яку будову має ресорне підвішування.

5. Література, навчальні посібники:

5.1. Кузьмич В. Д. Тепловози. М.: Транспорт, 1991- С. 310-320

5.2. Пойда В. В. Тепловози М.: Транспорт 1988 – С. 222-225

 

6. Порядок виконання роботи:

6.1. Вивчити будову візків;

6.2.Вивчити будову та принцип дії головних вузлів візків;

6.3. Зробити ескіз вузла візків згідно з варіантом;

І варіант - букса;

II варіант – рама візків;

III варіант – опорні пристрої.

ІV варіант – колісна пара

6.4. Оформити звіт.

7. Контрольні питання:

7.1. Яку будову має рама візків;

7.2. Яку будову має колісна пара.

7.3. Яку будову мають опорні пристрої.

7.4. Яку будову має ресорне підвішування.

 

8. Зробити висновки по роботі:

 

1. Мета: практично ознайомитися та вивчити конструкцію рам візків, ресорного підвішування, колісних пар, букс.


2. Обладнання, інструменти:

2.1.Схема візків тепловоза;

2.2.Індивідуальні картки.

 

3. Порядок виконання роботи:

3.1. Вивчити будову візків та описати її;

3.2.Вивчити будову та принцип дії головних вузлів візків;

3.3. Зробити ескіз вузла візків згідно з варіантом;

І варіант - букса;

II варіант – рама візків;

III варіант – опорні пристрої.

ІV варіант – колісна пара

 

3.4. Оформити звіт.

4. Зробити висновки по роботі

 

 


 

 


Методичні вказівки до практичної роботи № 12

з предмету „Тепловози та дизель-поїзди ”

1. Тема: ознайомлення з конструкцією тягової електричної машини

2. Мета: практично ознайомитися та вивчити конструкцію, принцип дії тягового двигуна ЭД – 118Б

3. Обладнання, інструменти:

3.1.Схема тягового двигуна;

3.2.Деталі тягового двигуна.

4. Загальні питання:

4.1.Призначення та устрій ТЕД ;

4.2.Принцип дії ТЕД ;

4. 3. Основні деталі ТЕД .

5. Література, навчальні посібники:

5.1. Кузьмич В. Д. Тепловози. М.: Транспорт, 1991- С. 2115 – 225

 

6. Порядок виконання роботи:

6.1. Вивчити будову ТЕД та описати як він працює;

6.2.Вивчити будову та принцип дії головних вузлів ТЕД;

6.3. Накреслити схему внутрішніх з’єднань ТЕД;

 

6.4. Оформити звіт.

7. Контрольні питання:

7.1. Яке призначення має ТЕД;

7.2. Яку будову має ТЕД.

7.3. Яке призначення мають головні вузли ТЕД.

 

8. Зробити висновки по роботі:

 

 


 


 

 

1. Мета: практично ознайомитися та вивчити конструкцію, принцип дії тягового двигуна ЭД – 118Б

2.Обладнання, інструменти:

2.1.Схема тягового двигуна;;

2.2. Деталі тягового двигуна.

3. Порядок виконання роботи:

3.1. Вивчити будову ТЕД та описати як він працює;

3.2.Вивчити будову та призначення головних вузлів ТЕД;

3.3. Накреслити схему внутрішніх з’єднань ТЕД;

3.4. Оформити звіт.

4. Зробити висновки по роботі

 


 

 

 


 

Методичні вказівки до практичної роботи № 13

з предмету „Тепловози та дизель-поїзди ”

1. Тема: ознайомлення з розташуванням електричного обладнання у високовольтній камері тепловоза

2. Мета: практично ознайомитися та вивчити розташування електричного обладнання у високовольтних камерах

3. Обладнання, інструменти:

3.1.Високовольтна камера тепловоза ;

4. Загальні питання:

4.1.Призначення та будова ВВК;

4.2.Розташування апаратів у ВВК;

5. Література, навчальні посібники:

5.1. Кузьмич В. Д. Тепловози. М.: Транспорт, 1991- С. 101-105

5.2. И.К.Рудая, Е.Ю.Логанова Тепловозы. Электрическое оборудование и схемы, устройство и ремонт - М: Транспорт, 1991г – С176-180

 

6. Порядок виконання роботи:

6.1. Вивчити конструкцію ВВК;

6.2. Вивчити та описати розташування апаратів у ВВК;

 

6.4. Оформити звіт.

7. Контрольні питання:

7.3. Як розташовані апарати у ВВК.

8. Зробити висновки по роботі:

 

 

1. Мета: практично ознайомитися та вивчити розташування електричного обладнання на тепловозі та на пульті керування локомотивом

2.Обладнання, інструменти:

2.1. Схема тепловоза;

2.2. Пульт керування локомотивом

 

3. Порядок виконання роботи:

3.1. Вивчити та описати розташування електричного обладнання на тепловозі;

3.2. Вивчити та описати розташування апаратів керування на пульті керування;

3.3. Оформити звіт.

4. Зробити висновки по роботі

 

 

 

 


Методичні вказівки до практичної роботи № 14

з предмету „Тепловози та дизель-поїзди ”

1. Тема: ознайомлення з конструкцією, принципом дії та електричними колами електропневматичних контакторів та контролера машиніста

2. Мета: практично ознайомитися та вивчити конструкцію, принцип дії, схему підключення електропневматичних контакторів та контролера машиніста

3. Обладнання, інструменти:

3.1.Електропневматичні контактори;

3.2. Контролер машиніста;

3.3. Електрична схема тепловоза.

4. Загальні питання:

4.1.Призначення та будова електропневматичних контакторів та контролера машиніста ;

4.2.Принцип дії електропневматичних контакторів та контролера машиніста;

4.3. Конструкція та призначення деталей електропневматичних контакторів та контролера машиніста.

5. Література, навчальні посібники:

5.1. Кузьмич В. Д. Тепловози. М.: Транспорт, 1991- С. 247 - 252

 

6. Порядок виконання роботи:

6.1. Вивчити конструкцію електропневматичних контакторів, контролера машиніста та описати їх принцип дії;

6.2. Вивчити конструкцію деталей електропневматичних контакторів та контролера машиніста ;

6.3. Накреслити схему підключення контактора ПКГ – 565

 

6.4. Оформити звіт.

7. Контрольні питання:

7.1. Яке призначення мають електропневматичні контактори та контролер машиніста;

7.2. Яку конструкцію мають електропневматичні контактори та контролер машиніста;

7.3. Які кола підключають електропневматичні контактори та контролер машиніста ;

8. Зробити висновки по роботі:

 

1. Мета: практично ознайомитися та вивчити конструкцію, принцип дії, схему підключення електропневматичних контакторів та контролера машиніста

2.Обладнання, інструменти:

2.1.Електропневматичні контактори;

2.2. Контролер машиніста;

2.3. Електрична схема тепловоза.

3. Порядок виконання роботи:

3.1. Вивчити конструкцію електропневматичних контакторів, контролера машиніста та описати їх принцип дії;

3.2. Вивчити конструкцію деталей електропневматичних контакторів та контролера машиніста ;

3.3. Накреслити схему підключення контактора ПКГ – 565 та описати її.

3.4. Оформити звіт.

4. Зробити висновки по роботі


 


 

 


 

 

 


Методичні вказівки до практичної роботи № 14

з предмету „Тепловози та дизель-поїзди ”

1. Тема: ознайомлення з конструкцією, принципом дії та електричними колами електромагнітних контакторів

2. Мета: практично ознайомитися та вивчити конструкцію, принцип дії, схему підключення електромагнітних контакторів

3. Обладнання, інструменти:

3.1.Електромагнітні контактори;

3.2. Електрична схема тепловоза.

4. Загальні питання:

4.1.Призначення та будова електромагнітних контакторів;

4.2.Принцип дії електромагнітних контакторів;

4.3. Конструкція та призначення деталей електромагнітних контакторів.

 

5. Література, навчальні посібники:

5.1. Кузьмич В. Д. Тепловози. М.: Транспорт, 1991- С. 252 - 258

 

6. Порядок виконання роботи:

6.1. Вивчити конструкцію електромагнітних контакторів та описати їх принцип дії;

6.2. Вивчити конструкцію деталей електромагнітних контакторів

6.3. Накреслити схеми підключення електромагнітних контакторів

 

6.4. Оформити звіт.

7. Контрольні питання:

7.1. Яке призначення мають електромагнітні контактори;

7.2. Яку конструкцію мають електромагнітні контактори;

7.3. Які кола підключають електромагнітні контактори.

 

8. Зробити висновки по роботі:

 

1. Мета: практично ознайомитися та вивчити конструкцію, принцип дії, схему підключення електромагнітних контакторів

2.Обладнання, інструменти:

2.1.Електромагнітні контактори;

2.2. Електрична схема тепловоза.

3. Порядок виконання роботи:

3.1. Вивчити конструкцію електромагнітних апаратів, описати їх принцип дії;

3.2. Вивчити конструкцію деталей електромагнітних апаратів;

3.3. Накреслити схему підключення електромагнітних апаратів та описати її.

3.4. Оформити звіт.

4. Зробити висновки по роботі

 

 

 


 

 

 


 

 

 

 


Методичні вказівки до практичної роботи № 16,17

з предмету „Тепловози та дизель-поїзди ”

1. Тема: ознайомлення з роботою електричних кіл автоматичного регулювання збудження тягового генератора

2. Мета: практично ознайомитися та вивчити схему роботи електричних кіл автоматичного регулювання збудження тягового генератора

3. Обладнання, інструменти:

3.1. Електрична схема тепловоза.

4. Загальні питання:

4.1.Призначення схеми автоматичного регулювання збудження тягового генератора ;

4.2.Робота схеми автоматичного регулювання збудження тягового генератора

 

5. Література, навчальні посібники:

5.2. Кузьмич В. Д. Тепловози. М.: Транспорт, 1991- С. 277 - 285

 

6. Порядок виконання роботи:

6.1. Вивчити схему роботи електричних кіл автоматичного регулювання збудження тягового генератора

6.2. Описати роботу схеми автоматичного регулювання збудження тягового генератора;

 

6.4. Оформити звіт.

7. Контрольні питання:

7.1. Яке призначення має схема роботи електричних кіл автоматичного регулювання збудження тягового генератора;

7.2. Як здійснюється автоматичне регулювання збудження тягового генератора;

 

8. Зробити висновки по роботі:

 

 

1. Мета: практично ознайомитися та вивчити схему роботи електричних кіл автоматичного регулювання збудження тягового генератора

2.Обладнання, інструменти:

2.1. Електрична схема тепловоза.

3. Порядок виконання роботи:

3.1. Вивчити схему роботи електричних кіл автоматичного регулювання збудження тягового генератора

3.2. Описати роботу схеми автоматичного регулювання збудження тягового генератора;

 

3.4. Оформити звіт.

4. Зробити висновки по роботі

 


 

 

 

Методичні вказівки до практичної роботи № 18,19

з предмету „Тепловози та дизель-поїзди ”

1. Тема: ознайомлення з роботою електричного кола запуску дизеля

2. Мета: практично ознайомитися та вивчити схему роботи електричного кола запуску дизеля

3. Обладнання, інструменти:

3.1. Електрична схема тепловоза.

4. Загальні питання:

4.1.Призначення схеми запуску дизеля;

4.2.Робота схеми пуску дизеля;

 

5. Література, навчальні посібники:

5.3. Кузьмич В. Д. Тепловози. М.: Транспорт, 1991- С. 277 - 285

 

6. Порядок виконання роботи:

6.1. Вивчити схему роботи електричних кіл запуску дизеля;

6.2. Описати роботу схеми запуску дизеля;

6.4. Оформити звіт.

7. Контрольні питання:

7.1. Яке призначення має схема пуску дизеля;

7.2. Як здійснюється пуск дизеля.

 

8. Зробити висновки по роботі:

 

 

1. Мета: практично ознайомитися та вивчити схему роботи електричних кіл запуску дизеля

2.Обладнання, інструменти:

2.1. Електрична схема тепловоза.

3. Порядок виконання роботи:

3.1. Вивчити схему роботи електричних кіл запуску дизеля;

3.2. Описати роботу схеми запуску дизеля

3.4. Оформити звіт.

4. Зробити висновки по роботі

 


 

 

 

 

 

 


 

 

Методичні вказівки до практичної роботи № 20,21

з предмету „Тепловози та дизель-поїзди ”

1. Тема: ознайомлення з роботою електричних кіл зрушення локомотива з місця

2. Мета: практично ознайомитися та вивчити схему роботи електричних кіл зрушення локомотива з місця

3. Обладнання, інструменти:

3.1. Електрична схема тепловоза.

4. Загальні питання:

4.1.Призначення схеми електричних кіл зрушення локомотива з місця;

4.2.Робота схеми електричних кіл зрушення локомотива з місця;

 

5. Література, навчальні посібники:

5.4. Кузьмич В. Д. Тепловози. М.: Транспорт, 1991- С. 277 - 285

 

6. Порядок виконання роботи:

6.1. Вивчити схему роботи електричних кіл зрушення локомотива з місця;

6.2. Описати роботу схеми електричних кіл зрушення локомотива з місця;

6.4. Оформити звіт.

7. Контрольні питання:

7.1. Яке призначення має схема електричних кіл зрушення локомотива з місця;

7.2. Як здійснюється робота електричних кіл зрушення локомотива з місця.

 

8. Зробити висновки по роботі:

 

 

1. Мета: практично ознайомитися та вивчити схему роботи електричних кіл зрушення локомотива з місця

2.Обладнання, інструменти:

2.1. Електрична схема тепловоза.

3. Порядок виконання роботи:

3.1. Вивчити схему роботи електричних кіл зрушення локомотива з місця;

6.2. Описати роботу схеми електричних кіл зрушення локомотива з місця;

3.4. Оформити звіт.

4. Зробити висновки по роботі

 


 

 

 


 

  Дата добавления: 2015-07-11; просмотров: 534 | Нарушение авторских прав


 

 

Читайте в этой же книге: Методичні рекомендації до виконання завдання 3 | Тема 4. Система маркетингової інформації і маркетингових досліджень банківських послуг | Методичні рекомендації до виконання завдань 5-6 | Тема 6. Специфічні особливості збуту (продажу) банківських продуктів | Методичні рекомендації до виконання завдання 7 | Методичні рекомендації до виконання завдання 8-10 | Методичні рекомендації до виконання завдання 6 | Задача № 4 | Змістовий модуль 1. Дизайн і мода як основа композиції одягу | Змістовий модуль 2. Основні закономірності композиції одягу |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Змістовий модуль 3. Основи проектування одягу| Хід роботи

mybiblioteka.su - 2015-2022 год. (0.46 сек.)