Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Методичні рекомендації до виконання завдання 6

Читайте также:
  1. II. Завдання, функції, права та обов'язки Управління
  2. III. Тестове завдання.
  3. III. Тестове завдання.
  4. III. Тестове завдання.
  5. III. Тестове завдання.
  6. V. Методичні вказівки до написання курсових робіт
  7. VIІІ. Прочитайте текст і виконайте завдання 1– 6.

Найбільш повною і універсальною методикою рейтингової оцінки надійності комерційного банку є методика Кромонова, де як критерії надійності використовують такі шість коефіцієнтів:

1. Генеральний коефіцієнт надійності:

 

(27)

 

де К - розмір власного капіталу банку: сумарний розмір усіх фондів + нерозподілений прибуток + резерви під можливі втрати за позичками + резерви під забезпечення цінних паперів - витрати майбутніх періодів - інші дебітори - акції, викуплені в засновників;

АР - розмір працюючих (ризикових) активів: сумарний обсяг позичкової заборгованості, у т. ч. прострочені кредити і відсотки по них + вкладення в цінні папери + засоби на кореспондентських рахунках у банках + засоби для участі в господарської діяльності інших організацій + лізингові операції + розрахунки за факторинговими операціями.

2. Коефіцієнт миттєвої ліквідності

 

(28)

 

де ЛА - ліквідні активи, які містять гривневі та валютні засоби на кореспондентських рахунках банку + готівка в касі й у шляху (гривні та валюта) + операції з валютою на біржі + резерви в НБУ + вкладення в державні цінні папери;

33 - зобов'язання "до запитання", які містять розмір залишків на поточних рахунках клієнтів + інші пасиви + зобов'язання перед емітентами, цінні папери яких поширює банк + внески громадян на термін до одного місяця + засоби в розрахунках + несквітовані суми за виписками НБУ.


Дата добавления: 2015-07-11; просмотров: 98 | Нарушение авторских прав


 

 

Читайте в этой же книге: Змістовний модуль I. Теоретичні засади маркетингу у банківській сфері. | Методичні рекомендації до виконання завдань 1-2 | Методичні рекомендації до виконання завдання 3 | Тема 4. Система маркетингової інформації і маркетингових досліджень банківських послуг | Методичні рекомендації до виконання завдань 5-6 | Тема 6. Специфічні особливості збуту (продажу) банківських продуктів | Методичні рекомендації до виконання завдання 7 | Змістовий модуль 1. Дизайн і мода як основа композиції одягу | Змістовий модуль 2. Основні закономірності композиції одягу | Змістовий модуль 3. Основи проектування одягу |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Методичні рекомендації до виконання завдання 8-10| Задача № 4

mybiblioteka.su - 2015-2022 год. (0.011 сек.)