Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Проблеми становлення і розвитку місцевих фінансів в Україні.

Читайте также:
  1. II. Сестринський діагноз (проблеми).
  2. IV. Виконати тест «Педагогічні ситуації» на визначення рівня розвитку педагогічних здібностей майбутніх інженерів-педагогів, зробити самостійні висновки.
  3. Актуальні проблеми конституційних основ безпосереднього народовладдя в Україні. – 2 год.
  4. Актуальні проблеми лінгворусистики
  5. Актуальні проблеми польського літературознавства
  6. Актуальні проблеми польського мовознавства
  7. Актуальність проблеми

Вчення про місцеві фінанси як сукупність теоретичних положень про фінансове господарство та фінансову діяльність місцевих органів влади сформувалося в XIX ст. Наприкінці XIX ст. воно виокремилося в самостійну галузь фінансової науки. Це було пов'язано із завершенням становлення в більшості країн Західної Європи й Північної Америки органів місцевого самоврядування та регіональних органів влади, конституційним визнанням прав комун, общин, муніципалітетів, регіонів, провінцій, штатів та інших адміністративно-територіальних утворень.

У Росії процес формування теорії місцевих фінансів як окремої галузі фінансової науки розпочався після земської реформи 1864 р.

Розвиток теорії місцевих фінансів був тісно пов'язаний із розширенням фінансової діяльності місцевих органів влади. У колишньому СРСР він припинився в 30-х роках після значного сплеску досліджень таких проблем у 20-х роках. Це було пов'язано з докорінною зміною внутрішньої політики в державі, з ліквідацією засад фінансової автономії місцевих органів влади.

В Українській Народній Республіці під керівництвом Центральної Ради в 1917—1918 рр. робилися спроби українізації земського та міського самоврядування із збереженням його інститутів та фінансових основ. Але після ліквідації Центральної Ради робота припинилася.

Радянський уряд, як у Росії, так і в Україні, після 1917 р. поетапно здійснив заходи з ліквідації органів місцевого самоврядування, націоналізації їхнього майна, формування нової системи місцевої влади на базі її радянської моделі, автором якої був В. Ульянов (Ленін). Радянська влада не визнавала інституту місцевого самоврядування. Сам Ленін називав земське самоврядування п'ятим колесом до воза.

Трохи згодом перехід до НЕПу започаткував відновлення місцевих фінансів. У жовтні 1921 р. було скасовано об'єднання державного та місцевих бюджетів і припинено практику включення місцевих бюджетів до державного бюджету.

З 30-х років починається процес інтенсивного згортання фінансової самостійності місцевих рад і демонтажу місцевих фінансів.

З 1938 р. остаточно завершується процес ліквідації місцевих фінансів в СРСР.Відродження їх розпочалося в останній період „горбачовської" перебудови в 1990 р., коли в СРСР було визнано інститут місцевого самоврядування. Проте деякі теоретичні спроби обґрунтувати право існування місцевих фінансів в СРСР були після війни в 50-х роках, у період реформ М. С. Хрущова. В українській фінансовій літературі термін місцеві фінанси щодо СРСР вперше вживається лише на початку 90-х років.

У молодій Українській державі йде пошук, де провести межу між завданнями центральної та місцевої влади. Фінанси місцевих органів влади України перебувають нині в процесі свого формування.

 


Дата добавления: 2015-07-11; просмотров: 366 | Нарушение авторских прав


Читайте в этой же книге: Місцеві фінанси як фіскальний інструмент перерозподілу валового внутрішнього продукту. | Принципи формування місцевих бюджетів України | Роль місцевих бюджетів у соціальному та економічному розвиткові регіонів | Необхідність розподілу місцевих бюджетів на “поточний бюджет” і “бюджет розвитку”, джерела та порядок їх формування | Особливості формування доходів місцевих бюджетів | Закріплені за місцевими бюджетами загальнодержавні податки і збори, їх склад і характеристика. | Склад доходів місцевих бюджетів, що враховуються / не враховуються при визначенні обсягів міжбюд­жетних трансфертів. | Облігації місцевої позики. | Склад та структура видатків місцевих бюджетів. | Критерії розмежування видів видатків між місцевими бюджетами |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Економічні та історичні передумови виникнення місцевих фінансів.| Склад, призначення і функції місцевих фінансів.

mybiblioteka.su - 2015-2023 год. (0.005 сек.)