Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Закріплені за місцевими бюджетами загальнодержавні податки і збори, їх склад і характеристика.

Читайте также:
  1. V складова
  2. VI складова
  3. А) гранулометричний склад
  4. Адресное и ассоциативное ОЗУ: принцип работы и сравнительная характеристика.
  5. Акт введення в господарський оборот об'єкта права інтелектуальної власності у складі нематеріальних активів № 2
  6. Акт вибуття (ліквідації) об'єкта права інтелектуальної власності у складі нематеріальних активів № 20.
  7. Аналіз різних видів меню та дотримання вимог щодо його складання і оформлення. Участь у прийманні й оформленні замовлення на обслуговування бенкетів, організація їх проведення.

Основою самостійності місцевих бюджетів разом з власними доходами є закріплені доходи. За своєю природою закріплені доходи – це загальнодержавні податки, збори та інші обов’язкові платежі (податок з доходів фізичних осіб, державне мито та інші). Закріплені доходи – це доходи, що закріплюються за певним бюджетом, тобто на стабільній основі повністю передаються до місцевих бюджетів.


Дата добавления: 2015-07-11; просмотров: 181 | Нарушение авторских прав


Читайте в этой же книге: Економічні та історичні передумови виникнення місцевих фінансів. | Проблеми становлення і розвитку місцевих фінансів в Україні. | Склад, призначення і функції місцевих фінансів. | Місцеві фінанси як фіскальний інструмент перерозподілу валового внутрішнього продукту. | Принципи формування місцевих бюджетів України | Роль місцевих бюджетів у соціальному та економічному розвиткові регіонів | Необхідність розподілу місцевих бюджетів на “поточний бюджет” і “бюджет розвитку”, джерела та порядок їх формування | Облігації місцевої позики. | Склад та структура видатків місцевих бюджетів. | Критерії розмежування видів видатків між місцевими бюджетами |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Особливості формування доходів місцевих бюджетів| Склад доходів місцевих бюджетів, що враховуються / не враховуються при визначенні обсягів міжбюд­жетних трансфертів.

mybiblioteka.su - 2015-2023 год. (0.008 сек.)